|Perşembe, Nisan 24, 2014
BEYNİN GENETİK COĞRAFYASI

BEYNİN GENETİK COĞRAFYASI

Siz bu sözcükleri okudukça, gözleriniz  zihninizin anlamaya çalıştığı modelleri toplayıp sayfayı tarar. Aynı anda da kalbiniz kasılır ...

Bilimde Gelişmeler

Bilimde Gelişmeler

21 Nisan 2014


"Ölümü tattıktan sonra beni ziyaret eden aynen hayattayken ziyaret eden gibidir" ; Hadis. Bu idrakla ve edebiyle
Medinede olana ne mutlu!
Kâbe yakın çevresi enerjisi beyinlerin açılım programını güçlendirir. Hidayet ehlinin hidayetini; sefahat
ehlinin de sefahatini arttırır.
Halkoyuna dayalı sistemlerde, halkı küçümseyenler (underestimate) hüsrana uğramaya mahkûmdurlar. Küçümsediğinin sillesini yersin!
Kabe'dendönenler 15-30gün sonraki yaşam tarzlarına seçimlerine tercihlerine bakıp hidayet yada
sefahat ehli olduklarını anlar @Gulmisalim

Ahmed Hulûsi twitter mesajlar

SON SOHBETLER