İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil – 39. Bölüm

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    39. BÖLÜM Yüce Hakk’ın Her Gecenin Son Üçte Birinde Dünya Semasına Nüzulü Bu manada gelen hadis-i şerif şöyledir: –  “Allah-u Taâlâ, her gecenin son üçte birinde; dünya semasına nüzul eyler ve sorar: –  Yok mu ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 38. Bölüm (İncil)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                Bu eserden beklenen odur ki;               Salik için , en yüce refikine ileten ola..                     Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..                                              38. BÖLÜM İ N C İ L İNCİL: Allah tarafından İsa’ya a.s. nazil oldu.. Süryani dili ile geldi.. ON YEDİ şivede okunurdu.. İNCİL: Baba, ana, ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 37. Bölüm (Zebur)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;    Salik için , en yüce refikine ileten ola..       Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    37. BÖLÜM Z E B U R   ZEBUR:  Süryanî bir kelimedir.. Kitap manasına gelir.. Araplar, bu kelimeyi kullanmıştır.. Hatta Allah-u Taâlâ: –  “İşledikleri her şey, ZÜBÜR’de vardı..”   ( 54/52 ) Buyurdu.. Ki ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 36. Bölüm (Tevrat)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    36 .BÖLÜM T E V R A T Allah-u Taâlâ, TEVRAT’ı: Musa’ya a.s. DOKUZ LEVH olarak indirdi.. Ancak, onlardan YEDİ tanesini tebliğ edilmesini, kalan İKİ tanesini de tebliğ etmemesini emretti.. Zira o İKİ LEVH: İhtiva ettiği sırlar icabı; kabulü akıllara ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 35. Bölüm (Furkan)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    35. BÖLÜM F U R K A N   Allah’ın sıfatları FURKAN; Ve, Allah’ın zatıdır Kur’an.. Cem’in fark durumu tahkiktir; Farkın da cem’indedir vicdan.. Sıfatların çeşitleridir; Nam üzere iki cem olan.. Bulunur Tevhid birliğinde; Zatın ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 34. Bölüm (Kur’an)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..  34. BÖLÜM K U R’ A N KUR’AN:  Hemen sade tek zattır; Onun tekliği farzdır Hak’tır.. Zat makam, onda onun için; Hüviyet yönünden muğlaktır.. Okur onu talebden yana; Onu taleb farz kılınmıştır.. Okunması da onun süsü; ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 33. Bölüm (Ümm’ül Kitab)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..  33. BÖLÜM Ü M M’ÜL – K İ T A B   ÜMMÜL-KİTAB:  Onun künhü oldu zatında; Noktadır, ondan olur inşa sıfatında.. O hokka gibidir, harf çıkamaz üstüne; Vücud yaprağının tertibi yargısında.. Nokta konmayan harfler işaret ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 32. Bölüm (Salasa-i Ceres)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    32. BÖLÜM   SALASA-İ  CERES   SALSALA-İ CERES:  Çeşitli manalara gelir.. Burada onun için verilecek mana: –  Yankı yapan ürpertici ses: Olabilir.. Zâhiri manası, budur..  Esas manasını aşağıda dinleyeceğiz.. Yani: Burada kasd edilen manayı.. SALSALA-İ ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 31. Bölüm (Allahın Günleri)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                  Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..      31. BÖLÜM ALLAH’IN  GÜNLERİ   Yüce Hakkın GÜNLERİ: Tecellileridir.. Kemâlat çeşidinden zatının gerektirdiği şekilde zuhurudur.. Sübhan olan yüce Allah’ın tecelilerinden her tecelli: İlâhi bir hükümdür.. Ve.. o ilâhî hüküm anlatılırken: –  Şe’n.. Tabiri kullanılır.. İşbu hüküm ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 30. Bölüm (Kıdem)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                  Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    30. BÖLÜM K I D E M KIDEM: Zata bağlı bir gerekli olma hükmünden ibarettir.. Zata bağlı ve gerekli olma hükmü ise: Hak için kadim ismini izhar eder manadır.. Yukarıda özet olarak, anlatılan manayı ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 29. Bölüm (Ebed)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   29. BÖLÜM E B E D   EBED: Allah için, sonralığın makul yönünden ibarettir.. Bu, onun için bir hükümdür ve varlığı gerekli zata bağlı yönden gelir.. Çünkü, kendisi için varlık zatı ile kaimdir.. Onun için ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 28. Bölüm (Ezel)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    28. BÖLÜM E Z E L EZEL: Akıl yolu ile bilinen bir öncelik mefhumundan ibarettir.. Yüce Allah, hükmen öyledir..Yani: EZEL’dir.. Ancak, bu EZEL icabı öncelik: Yüce Hakkın kemâl iktizası icabıdır.. Hadiselere, yaratılmışlara takaddümü icabı değildir.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 27. Bölüm (Enniyet)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    27. BÖLÜM E N N İ Y E T                                                                                     Yüce Hakkın ENNİYET’i: Şanına yakışan şekli ile, benliği ve şahsiyetidir.. .. Ve bu: Yüce Hakkın zâhirine işarettir.. Amma, batın durumları zuhurunu kapsamına alması itibarı ile ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 26. Bölüm (Hüviyet)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    26. BÖLÜM H Ü V İ Y E T   Yüce Hak için HÜVİYET: Zuhuru mümkün olmayan gaybından ibarettir.. Sanki, HÜVİYET: İsimler ve sıfatlar cümlesi nazar-ı itibara alınarak, vahidiyet sıfatının batın manasına işarettir.. Yukarıda geçen ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 25. Bölüm (Kemâl)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                  Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    25. BÖLÜM K E M Â L     Bilesin ki.. Yüce Allah’ın KEMÂL vasfı, kendi mahiyetinden ibarettir.. Buradaki mahiyet: –  Olduğu hal üzere.. Manasına alınmalıdır.. Yüce Allah’ın mahiyeti ise.. bir idrâk kabul etmez.. ...

Devamını Oku »