İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil – 11. Bölüm (TEŞBİH)

                 İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   11. BÖLÜM TEŞBİH   İlâhi TEŞBİH cemal suretinden ibarettir.. Cemal-i ilâhî için manalar vardır.. Bu manalar, ilâhî isimler ve sıfatlardır..   Aynı şekilde, cemal-i ilâhi için suretler de vardır.. Bu suretler ise.. üstte anlatılan manaların tecelilerinden ibarettir.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 10. Bölüm (TENZİH)

                   İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   10. BÖLÜM TENZİH Başlıkta görüldüğü gibi,bu bölümde TENZİH, sıfatı anlatılacaktır. TENZİH: Kadîm’in, isimleri ve sıfatları ile münferid bir vasfa bürünmesinden ibarettir.   Tıpkı: Zatının, kendisinden kendisi için, asaleten ve yücelik hakkını bulup aldığı gibi.. Sonradan yaratılmış ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 9. Bölüm (ÂMA)

                İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   9. BÖLÜM ÂMA   ÂMA odur ki, ilk mahalli sayılır evvelin; Bir semadır, söner onda güzelliği güneşin..  Bu öyle bir özdür ki, Allah’ın özü onunla; Olmuştur ayrılmaz ve imkânı yok değişmenin.. Buna en güzel ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 8. Bölüm (Rûbubiyet)

                İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   8. BÖLÜM RUBUBİYET   RUBÛBİYET  :  Bu varlıkların istedikleri isimlerin iktiza ettiği mertebe için bir isimdir.. Yüce Allah’ın : Alim, semi’, basir, kayyum, mürid, melik, vb. isimleri  RUBÛBİYET  isminin içindedir..   Çünkü anlatılan isimlerden de her ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 7. Bölüm (Rahmaniyet)

                 İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 7. BÖLÜM  RAHMANİYET   RAHMANİYET : İsimlerin  ve  sıfatların  gerçek  yüzleri  ile  meydana  gelişinden ibarettir.. Bu  durumda  onun  yeri,   yüce  Allah’ın  zat  isimlerinde kendisine  tahsis  edilen  yerle ; bu  isimlerin  mahlukata  dönük  yüzleri  arasıdır..   Zat  isimlerinin  halka  dönük  yüzleri :  ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 6. Bölüm (Vahidiyet)

                   İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   6. BÖLÜM VAHİDİYET VAHİDİYET,  mazharıdır  zatın ; Tüm  belirtir,   farkın  sıfatın.. Her  şey  onda  bir’dir  parça  parça ; Şaş  parçalara ‘bir’idir  zatın.. Bu,  şu  ile  onun  misalidir ; Âtî hükme  nişan  hakikatın.. Kesrettir,  hakikatten  ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 5. Bölüm (Ahadiyet)

       İnsan-ı Kamil                                          Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   5. BÖLÜM AHADİYET Bu  bölümde,  AHADİYET sıfatından  anlatılacaktır..AHADİYET,  yüce  zatın  tecellisinden  ibarettir.. Orada :  Ne  isimlerin,  ne  de  sıfatların  sözü  geçer.. İsim  ve  sıfatların  tesir  sahası  da  buraya  varamaz.. Burası,  mücerret,  zata  ait  ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 4. Bölüm (Ulûhiyet)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..      4. BÖLÜM       ULÛHİYET   Bu  bölümde  ULÛHİYET manası izlenecek.. İşlenecek  ki,  o  nedir?  Bilesin.. Tüm  olarak,  bu  varlığın  gerçek  yüzleri  ile, onları  kendi  mertebelerinde  korumaya : – ULÛHİYET Adı verilir.. – Bu  varlığın  gerçek  yüzleri.. Dedim.. Bunda  ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 3. Bölüm (Sıfat)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî            Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..       3 .  BÖLÜM     S I F A T Burada, umumî  bir  ifade ile SIFAT  üzerinde durulacak ; ona göre mana verilecektir..  Sıfatı,  özet  olarak  şöyle  anlatabiliriz : –       SIFAT,  herhangi  bir  ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 2. Bölüm (İsim)

          İnsan-ı Kâmil                                                                       Abdûlkerîm Ceylî                   Bu eserden beklenen odur ki;                      Salik için , en yüce refikine ileten ola..                                 Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..                   2.BÖLÜM               İSİM   Burada,  umumî  bir ifade ile İSİM  üzerinde durulacak ; ona göre bir mana verilecektir.. İSİM : Kendisi ile ad konulan şeydir.. Şöyle  ki : Fehim  gözünde isim ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 1.Bölüm (Zat)

İnsan-ı Kâmil                                                              Abdûlkerîm Ceylî  Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..                 1.  BÖLÜM              Z A T   Başlıktan da anlaşılacağı gibi, bu bölümde  Z A T dan bahsedilecektir.. Z A T  bir emirden ibarettir.. – İ ş.. Manasına alınabilir.. Bu, öyle bir iştir ki;  isimler ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 60. Bölüm (İnsan-ı Kâmil)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   60. BÖLÜM İ N S A N – I    K Â M İ  L Ve..  “O..”  Yani: İNSAN-I  KÂMİL  Resulullah S.A. efendimizdir.. Ve.. “O..”  Yani: İNSAN-I  KÂMİL  hem Hakk’ın mukabili, hem de halkın mukabilidir.. Bilesin ...

Devamını Oku »