İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil – 54. Bölüm (Vehm)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   54. BÖLÜM V E H M Burası, Azrail’in a.s. makamıdır. Amma, Resulüllah S.A. efendimizden.. . Melekût üzere atlastan üstün bir nur; Enfüs beyninde o:  VEHM tabir olunur. O:  Rahman’ın âyeti ki, kasdım surettir; Cemalle ona ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 53. Bölüm (Akl-ı Evvel)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 53. BÖLÜM AKL-I  EVVEL Burası Cebrail’in a.s. makamıdır. Resulullah S.A. efendimizden.. Allah-ü Taâlâ, sana ve bize başarı ihsan eylesin. Allah-ü Taâlâ, seni sana anlatsın. Ve.. onun zatında tahkik ehli olmayı sana nasib eylesin. Bilesin ki.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 52. Bölüm (Kalb)

. İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 52. BÖLÜM K A L B Burası İsrafil’in a.s. makamıdır. Amma şan, kerem sahibi Resulullah S.A. efendimizden.. Bu KALB, arşıdır mekân sahibi Allah’ın; Her mamur hüviyetidir insanda anın.. Onda zuhuru Hakkın, onda özü için; Gerçekte orada ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 51 / 2. Bölüm (Ruh Adlı Melek)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 51 – 2. BÖLÜM RUH  ADLI  MELEK E v e t.. Beyan gemisi, bizi açıklama denizinde dalgalandırmaya başladı.. Nerede ise, bizi sahile vuracaktı.. Hemen hakikatler denizine dönelim.. Özellikle bahsimiz olan: –  RUH  ADLI  MELEK.. Bahsini açalım.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 51/1. Bölüm (Ruh Adlı Melek)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   51 – 1. BÖLÜM RUH  ADLI  MELEK Bilesin.. Bu, o MELEK’tir ki; sofiye dilinde ona: –  Hakkın onunla mahluk göründüğü ve Hakikat-ı Muhammediye.. Adı verilmiştir.. Allah-ü Taâlâ’nın bu MELEK’e olan nazarı, kendi nefisine nazarı gibidir.. Onu, kendi nurundan yarattı; âlemi de ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 50. Bölüm (Ruh’ül – Kudüs)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 50. BÖLÜM RUH’ÜL  –  KUDÜS Bilesin ki.. RUH’ÜL – KUDÜS: Ruhların da ruhudur.. Ve.. o: –  “KÜN  (OL)..”   ( 6/73 ) Emri şumulünün altına girmekten yana münezzehtir.. Sonra onun için: –  M a h l u k t ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 48. Bölüm (Levh-ü Mahfuz)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                 Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 48. BÖLÜM L E V H – Ü   M A H F U Z  Bir nefs ki bizzat âlemin ilmi ile doludur; Ey âdemoğlu, o bizim LEVH-Ü  MAHFUZUMUZ’dur.. Varlığın suretleri dahi hep birden işlenmiş; Onun ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 49. Bölüm (Sidre-i Münteha)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî               Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 49. BÖLÜM                                                                   S İ D R E İ  –  M Ü N T E H A SİDREİ – MÜNTEHA: O mekânın nihayetidir ki, mahluk, Allah’a vuslat yolculuğunda seyrini orada keser.. Orada kalır.. Ondan sonrası, tek ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 47. Bölüm (Kalem-i Âlâ)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   47. BÖLÜM K A L E M – İ   Â L Â Bilesin ki.. KALEM-İ ÂLÂ: Hakka ait zuhur yerlerinde, Hakkın tayyünlerine bir evveldir.. Ama, temyiz üzere.. –  Temyiz üzere.. Demem odur ki: Halkın, ilâhî ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 45. Bölüm (Arş)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   45. BÖLÜM A R Ş ARŞ: Tahkik üzere verilecek manaya göre, azametin zuhur yeridir.. İlâhî tecellinin de namlı yeridir.. Zatın ise… hususiyetini taşır.. Sonra ona: –  Hazretin cismi.. Adı da verilir.. Hem de, o ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 44. Bölüm (Kademeyn – Na’leyn)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   44. BÖLÜM KADEMEYN  –  NA’LEYN   Bu bölümde anlatılacakları da öğrenmeye gayret eyle.. Dilediğimiz o ki: Allah-u Taâlâ, bize de sana da hidayet nasip eyleye.. Ve.. bize ihsan eylediği hikmet nasibinden sana da ihsan ede.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 43. Bölüm (Serir ve Tac)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî              Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 43. BÖLÜM S E R İ R   VE  T A C SERİR  (TAHT), rütbesinedir gerçek sultanın; Arşı oldu, azametine Rahmanın.. Zuhuru, SERİR üzerine oturuşu; Şanı, yüceliğinde sultanlığının.. O, Arş-ı Mecid olarak söylenir; Hem dahi, azim.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 42. Bölüm (Refref-i Âlâ)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî               Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 42. BÖLÜM R E F R E – İ   Â L Â REFREF-İ  ÂLÂ:  İlâhi azamet makamından ibarettir.. Varlıklara ve zatî işlere dairdir.. İşbu varlıklara ve zatî işlerle ilgiyi, bizzat ulûhiyet vasfı gerektirmiştir.. Özellikle zatî ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 41. Bölüm (Tur)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 41. BÖLÜM Tur – Kitab-ı Mestur – Rakk-ı Menşur – Beyt-Mamur – Sakf-ı Merfu – Bahr-i Mescur   Bilesin ki.. Yukarıda anlatılan lafızlar şu manaya gelen âyetlerdir: –  “And olsun tura.. Yaygın kâğıtlarla yazılmış kitaba.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 40. Bölüm (Fatiha-i Kitab)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    40. BÖLÜM F A T İ H A – İ   K İ T A B Bilesin ki.. FATİHA – İ  KİTAB:  Seb’ü Mesanidir.. Seb-ü mesani ise.. yedi sıfat-ı nefsiyedir.. O sıfatlar ise, şunlardır: Hayat, İlim, irade, kudret, ...

Devamını Oku »