İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil – 62 / 5. Bölüm (Semalar ve Yerler)

İnsan-ı Kamil                                       Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 62 – 5. BÖLÜM SEMALAR VE YERLER D E N İ Z L E R Bilesin ki… Yeri saran yedi denizin aslı iki tanedir.. Şöyle oldu: Allah-u Taâlâ DÜRRE-İ BEYZA tabir ettiğimiz âleme bakınca, su oldu.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 62 / 4. Bölüm (Semalar ve Yerler)

İnsan-ı Kamil                                       Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 62 – 4. BÖLÜM SEMALAR VE YERLER Y E R L E R Bilesin ki.. Ateş, su, hava, bunlardan her biri dört tabaka üzerine kurulmuştur.. Toprak feleki ise.. yedi tabaka üzerine kurulmuştur.. Bunların hepsi anlatılacaktır..   ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 62 / 3. Bölüm (Semalar ve Yerler)

İnsan-ı Kamil                                       Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 62 – 3. BÖLÜM SEMALAR VE YERLER ALTINCI  SEMA Bu semanın aslı, himmet nuruna dayanır.. Buranın cevheri şeffaftır; ruhanîdir.. Rengi: Mavidir.. Bu semanın yıldızı: Kayyumiyet sıfatının mazharıdır.. Deymumiyet  ( devamlılık ) sıfatının mazharıdır.. Parlak, uzayan bir nura sahiptir.. Ve.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 62 / 2. Bölüm (Semalar ve Yerler)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 62 – 2. BÖLÜM SEMALAR VE YERLER İKİNCİ  SEMA Burası, şeffaf latif bir cevherdir..  Alaca renklidir.. Allah-u Taâlâ onu: Fikre bağlı hakikatten yarattı.. İnsan için fikir ne ise.. Vücud için de o, öyledir.. Bu sebeple o: Kâtip felekin ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 62 / 1. Bölüm (Semalar ve Yerler)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..     62 – 1. BÖLÜM SEMALAR VE YERLER Bilesin ki.. Allah-u Taâla, seni zatından ruhla teyid eylesin; güçlendirsin.. Allah-u Taâlâ halkı yaratmadan önce, kendi zatında, vardı.. Mahluklar ise.. onda müstehlikti.. ( veya müstehlek ) ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 61 / 2. Bölüm (Kıyamet Alâmetleri)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî     Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   61-2. BÖLÜM KIYAMET ALÂMETLERİ 2 . FASIL :  Ö L Ü M Biz burada ÖLÜM’den bir parça anlatacağız.. Zira : ÖLÜM, bu kitabın ELLİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM’ünde geçti.. Orada görülebilir.. Bilesin ki.. ÖLÜM: Bu ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 61/1. Bölüm (Kıyamet Alametleri)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 61-1. BÖLÜM KIYAMET ALÂMETLERİ 1.  FASIL  :   K I Y A M E T Bilesin ki.. Şu anda içinde bulunduğumuz dünya âleminin; sonunda varacağı bir nihayeti vardır.. Çünkü o: Sonradan yaratılmıştır.. Muhdesin zarurî hükmü: Bitip tükenmesidir.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 60. Bölüm (İnsan-ı Kâmil)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   60. BÖLÜM İ N S A N – I    K Â M İ  L Ve..  “O..”  Yani: İNSAN-I  KÂMİL  Resulullah S.A. efendimizdir.. Ve.. “O..”  Yani: İNSAN-I  KÂMİL  hem Hakk’ın mukabili, hem de halkın mukabilidir.. Bilesin ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 59 / 2. Bölüm (Nefs) (2)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                 Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 59-2. BÖLÜM N E F S  F A S I L :  4 İblisiyet hakikatı üzerine kelâma başladığımıza göre; onun zuhur yerleri, çeşitleri, halkı kandırmak için kullandıkları âletler üzerine de kelâm etmem gerekecek.. Keza onun ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 59 / 1. Bölüm (Nefs)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                  Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 59-1. BÖLÜM N E F S    Burası İblis’in ve ehl-i telbis şeytanların yatağıdır.. NEFS  Rabbın sırrıdır zata nişan; Lezzetlere dalar, zatla zatta olan.. Halk oldu Rububiyet vasfı nurundan; Ve.. size Rububiyet vasfı andıran.. Görünür ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 58 / 2. Bölüm (Suret-i Muhammediye)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 58 – 2.  BÖLÜM S U R E T-İ   M U H A M M E D İ Y E F A S I L : II Burada, SURET-İ MUHAMMEDİYE’NİN ikinci kısmı anlatılacaktır.. Bu, o kısımdır ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 58 / 1. Bölüm (Suret-i Muhammediye)

İnsan-ı Kamil                              Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   58 – 1.  BÖLÜM           S U R E T-İ   M U H A M M E D İ Y E   F A S I L : 1 O suret, öyle bir nurdur ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 57. Bölüm (Hayâl)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 57. BÖLÜM H A Y Â L Bu HAYÂL, bütün âlemlerin heyulâsıdır.. HAYÂL, hayat sayılır âlemin ruhuna;    HAYÂL, asl-ı hayat, âdemoğlu da ona..     Varlık HAYÂL oldu ancak onun yanında; Ki HAYÂL azim gücüyle gelir ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 56. Bölüm (Fikir)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 55. BÖLÜM F İ K İ R Burası, önce anlatılan meleklerden sonra kalan meleklerin makamıdır.. Amma, Resulullah S.A. efendimizden.. FİKİR:  Enfüs karanlıklarında parlayan nur; Özlü kalb, hidayet yolunu onunla bulur.. Ama vardır onun zülüfleri nice ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 55. Bölüm (Himmet)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 55. BÖLÜM H İ M M E T Burası Mikâil’in a.s. makamıdır.. Amma, Resulullah S.A. efendimizden.. Yüce tepelerde mukaddes küheylânımız var; Onunla çıkarız, yüce makamlardır oralar.. Ad oldu ona: Âriflerin Bürakı, yüceye; Hakikat canibine ruh onun ...

Devamını Oku »