İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil – 64 / 3. Bölüm (İbadetlerimiz)

İnsan-ı Kamil                                       Abdûlkerîm Ceylî   Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   64 – 3. BÖLÜM İBADETLERİMİZ Ş E H A D E T.. İki çeşittir: Büyük şehadet, küçük şehadet.. Küçük şehadetin bazı kısımları vardır.. Onlar, hadis-i şerifle anlatılmıştır.. Meselâ: –  “Yabancı ülkede garib ölen, suda ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 64 / 2. Bölüm (İbadetlerimiz)

İnsan-ı Kamil                                       Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 64 – 2. BÖLÜM İBADETLERİMİZ İ M A N.. Gayb âleminden gelen ilk keşif basamağı budur.. Bu bir binektir ki: Ona çıkan, yüce makamlara, üstün huzurlara varır.. Ve.. iman.. Akıldan uzak duran şeye, kalbin yatmasıdır.. Her ne ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 64 / 1. Bölüm (İbadetlerimiz)

İnsan-ı Kamil                               Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 64 – 1.  BÖLÜM İBADETLERİMİZ Burada, bazı sırları anlatacağız.. Bu sırlar, Allah’ın Peygamberi Muhammed’in S.A. dili ile, bize vazife eylediği ibadetlere dairdir.. O ibadetler beştir; İslâm binası onlar üzerine kurulmuştur.. Bunun peşinden imanın sırlarını anlatmaya geçeceğiz.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – Abdûlkerîm Ceylî

             İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî              Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   “Allâh” adı ile kaim olan o yüce Zat’a. Hak ettiği şekilde hamd olsun.. İşbu yüce Allah; Zatının hakkına ve hükmüne göre: Her kemâlde tecelli eyledi.. Celâl beni noktasını, cemâl harfleri noktasına yerleştirdi.. Hem de noktasız olarak.. Mabuda ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – Son Bölüm / 3 (İbadetlerimiz)

Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. Ş E H A D E T.. İki çeşittir: Büyük şehadet, küçük şehadet.. Küçük şehadetin bazı kısımları vardır.. Onlar, hadis-i şerifle anlatılmıştır.. Meselâ: –  “Yabancı ülkede garib ölen, suda boğulan, ishalden ölen Şehid olur..” Küçük şehadetin en yüksek derecesi: Allah ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – Son Bölüm / 2 (İbadetlerimiz)

Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. İ M A N.. Gayb âleminden gelen ilk keşif basamağı budur.. Bu bir binektir ki: Ona çıkan, yüce makamlara, üstün huzurlara varır.. Ve.. iman.. Akıldan uzak duran şeye, kalbin yatmasıdır.. Her ne ki akılla bilinir; o, iman olarak kalbin yattığı şey ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – Son Bölüm – 1 (İbadetlerimiz)

Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. Burada, bazı sırları anlatacağız.. Bu sırlar, Allah’ın Peygamberi Muhammed’in S.A. dili ile, bize vazife eylediği ibadetlere dairdir.. O ibadetler beştir; İslâm binası onlar üzerine kurulmuştur.. Bunun peşinden imanın sırlarını anlatmaya geçeceğiz.. Daha sonra, bazı manaların sırlarını anlatacağız..Bu sırları Allah-u Taâlâ ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – Mukaddime

Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. MUKADDİME Rahman ve Rahim olan Allah adı ile başlarım.. Hamd.. Tek olan Allah’a mahsustur.. Salât ve selâm; Kendisinden sonra bir peygamber gelmeyecek olan büyük Resûle.. Bu eserin meydana gelmesinden beklenen; Cenab-ı Hakkın marifeti olduğuna göre; Bize düşen, mukaddes ve yüce olan Cenab-ı Hak üzerine konuşmak olacaktır.. Ama önce onun ...

Devamını Oku »

Giriş – İnsan-ı Kamil – Abdûlkerîm Ceylî

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikine ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. GİRİŞ “Allâh” adı ile kaim olan o yüce Zat’a. Hak ettiği şekilde hamd olsun.. İşbu yüce Allah; Zatının hakkına ve hükmüne göre: Her kemâlde tecelli eyledi.. Celâl beni noktasını, cemâl harfleri noktasına yerleştirdi.. Hem de noktasız olarak.. Mabuda yapılan sena yolu ile, zatını ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 24. Bölüm (Celâl)

Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   Bilesin ki.. Yüce Allah’ın CELÂL’İ zatından ibarettir.. Ama, isimlerinde ve sıfatlarındaki zuhuru olarak..  Olduğu gibi ve icmal yolundan.. Tafsil yolundakine gelince; o zaman: Azamet, Kibriya, mecd, senadan ibaret kalır.. Keza her cemal de onundur.. Ama, zuhurda şiddet kesbettiği zaman.. .. Ve o zaman: –  CELÂL ismini ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 63 / 5. Bölüm (Sair Dinler ve İbadetler)

  İnsan-ı Kamil                               Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 63 – 5.  BÖLÜM   SAİR  DİNLER  VE  İBADETLER İ S L Â M.. Beş esas üzerine kurulmuştur.. şöyle ki: 1.  Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed Allah’ın resulü olduğuna şehadet etmek.. 2.  Namaz kılmak.. 3.  Zekât vermek.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 63 / 4. Bölüm (Sair Dinler ve İbadetler)

İnsan-ı Kamil                               Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 63 – 4.  BÖLÜM SAİR  DİNLER  VE  İBADETLER HELE  MÜSLÜMANLAR Müslümanlar, Allah-u Taâlâ’nın şu âyet-i kerimede haber verdiği gibidir.. –  “Siz, hayırlı ümmetsiniz. İnsanlar için çıkarıldınız..”   ( 3 / 110 ) Bu böyledir.. Zira: Peygamberleri Muhammed ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 63 / 3. Bölüm (Sair Dinler ve İbadetler)

  İnsan-ı Kamil                               Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..     63 – 3.  BÖLÜM SAİR  DİNLER  VE  İBADETLER   SENEVİYE  KISMINA  GELELİM : Bunlar, Yüce Allah’a zatı cihetinden ibadet ettiler. Zira, Allah-u Taâlâ, bütün zıdları özünde toplar.. Hakka ait mertebeleri, halka ait mertebeleri ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 63 / 2. Bölüm (Sair Dinler ve İbadetler)

İnsan-ı Kamil                               Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 63 – 2.  BÖLÜM SAİR  DİNLER  VE  İBADETLER KÜFFARA  GELELİM: Bunlar, bizzat Allah’a ibadet etmektedir.. Şöyle ki: Sübhan olan yüce Hak baştan sona, bu varlığın hakikatıdır.. Küffar da bu varlık cümlesinden sayıldığına göre.. onların hakikatı odur.. Onlar, kendileri için ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 63 / 1. Bölüm (Sair Dinler ve İbadetler)

İnsan-ı Kamil                               Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 63 – 1.  BÖLÜM SAİR  DİNLER  VE  İBADETLER   BÜTÜN  HALLERİN  VE  MAKAMLARIN  NÜKTELERİ Bilesin ki.. Allah-u Taâlâ, bütün varlıkları, ancak kendisine ibadet için yarattı.. Dolayısı ile, onların istidatları budur; yaratılış sebepleri de buna göredir.. Asalet ...

Devamını Oku »