Korunma Duaları

OKUNUŞU :

Rabbi enniy messeniyeş şeytanu Binusbin ve azâb; Rabbi euzü BiKE min hemezatiş şeyatıyn;icerik_ah
Ve euzü BiKE Rabbi en yahdurun; Ve hıfzan min külli şeytanin marid;

Anlamı:
“Muhakkak ki şeytan
(kendimi beden olarak hissediş) bana bitkinlik ve azap yaşattı” diye nida etti.
“Rabbim!
(bedenselliğe çeken) şeytanların vesveselerinden sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ’na) sığınırım.”
(Dünya semâsını) kurallara itaatten çıkan her şeytandan koruduk.

OKUNUŞU :

“Eûzü BiVechillâhil Keriym, ve kelimâtillâhit tâmmâtilletiy lâ yücâvizhünne berrun velâ fâcirun, min şerri mâ yenzilu minesSemâi ve mâ ya’rucu fiyhâ, ve min şerri mâ zerae fil ardı ve mâ yahrucu minhâ, ve min fitenilLeyli venNehâri, ve min şerri külli târikın illâ târikan yatruku bihayrin, yâ RAHMÂN!..”

Anlamı:
Sığınırım Keriym Allâh vechine ve O’nun kelimelerinin tamamına ki, iyi kötü hiçbir şey onları tecavüz edemez… Semâdan inenin (Fitne fikirlerden) ve semâya yükselenin (vehmimi tahrik eden fikirlerin) şerrinden, arzda üreyenin (bedenselliğimden kaynaklanan) ve arzdan çıkanın (bedenimin dürtülerinin) şerrinden, gecenin (iç dünyamın) ve gündüzün(dış dünyamın) fitnelerinden, hayırla olan müstesna, geceleyin kapıyı çalanın (içime doğanların) şerrinden, yâ RAHMÂN!..

Check Also

Yunus Emre 23. Bölümden – 44. Bölüme kadar

   Yunus Emre – 23  Yunus Emre – 24 Yunus Emre – 25  Yunus Emre ...