dizi

Yunus Emre 23. Bölümden – 44. Bölüme kadar

   Yunus Emre – 23  Yunus Emre – 24 Yunus Emre – 25  Yunus Emre – 26  Yunus Emre – 27   Yunus Emre – 28 Yunus Emre – 29  Yunus Emre – 30  Yunus Emre – 31 Yunus Emre – 32 Yunus Emre – 33 Yunus Emre – 34 Yunus Emre – 35 Yunus Emre – 36 Yunus Emre – ...

Devamını Oku »

Yunus Emre

   Yunus Emre – 1 Yunus Emre – 2  Yunus Emre – 3 Yunus Emre – 4 Yunus Emre – 5 Yunus Emre – 6 Yunus Emre – 7  Yunus Emre – 8  Yunus Emre – 9  Yunus Emre – 10 Yunus Emre – 11 Yunus Emre – 12 Yunus Emre – 13 Yunus Emre – 14  Yunus Emre – ...

Devamını Oku »

Dua

“Allâhumme inniy euzü birızake min sehatikeve bimuafatike min ukubetike ve euzü bike minke. Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alânefsik.“ “Allahım.. hoşnutsuzluğundan rızana; cezalandırmandan bağışlamana; SENDEN SANA Sığınırım!. Senin kendine olan senân gibi senâ etmekten aczimi itiraf ederim.” “ALLAHım, RABBIM SENSİN, ben bir esma birleşimiyim, ve bu esma birleşiminin RABBi SENsin!, Malik SENsin!.. Her an benden açığa çıkan fiilerin, ...

Devamını Oku »

Korunma Duaları

OKUNUŞU : Rabbi enniy messeniyeş şeytanu Binusbin ve azâb; Rabbi euzü BiKE min hemezatiş şeyatıyn; Ve euzü BiKE Rabbi en yahdurun; Ve hıfzan min külli şeytanin marid; Anlamı: “Muhakkak ki şeytan (kendimi beden olarak hissediş) bana bitkinlik ve azap yaşattı” diye nida etti. “Rabbim! (bedenselliğe çeken) şeytanların vesveselerinden sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ’na) sığınırım.” (Dünya semâsını) kurallara itaatten çıkan her şeytandan ...

Devamını Oku »

“B” Sırrıyla !

“Vallahu muhıytun Bilkâfiriyn” (2-19) “Allâh, hakikati inkâr edenlerin de varlığını meydana getiren Muhiyt’tir (ihâta etmektedir).“ “ve HUve Bikülli şey’in Aliym” (2-29) “O her şeyi bizâtihi kendinden yarattığı içindir ki her şeyi bilendir.“ “Vallahu basiyrun Bima ya`melun” (2-96) “Allâh, hakikatleri olarak yaptıklarını değerlendirmektedir (Basıyr).“ “İnnallahe Binnasi leraufur rahiym” (22-65) “ŞÜPHESİZKİ ALLAH İNSANLARIN HAKİKATI OLARAK (insanlardan) RAUF VE RAHİMDİR” “Vallahu a`lemu Bi ma yektumun” (3-167) “ALLAH ONLARIN GİZLEMEKTE OLDUKLARININ HAKİKATI VE ASLI OLARAK ...

Devamını Oku »

Dua

Hz.Enes r.a.den EnNebiy s.a.v. şöyle dua ederdi: Allahümme inniy eûzü Bike minelkeseli velheremi velcûbni velbuhli; velfitnetilmesiyhı ve azâbilkabri. Allahım, tembellikten, bunama derecesinde yaşlılıktan, korkaklıktan, cimrilikten; mesih(deccal)in fitnesinden ve kabir azabından (B manası kapsamınca) sana sığınırım! (Tirmizi) Hz.Ebu Hureyre r.a.den, Hz.Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Sizden kim teşehhüd ederse (salat’taki şahadeti-ettehıyyatuyu yaşarsa) dört şeyden Allah’a sığınsın” dedi ve şöyle duayı yaptı: Allahümme inniy eûzü Bike min ...

Devamını Oku »

Günlük Dua

Allahümme lâ ilâhe illâ ente: Tanrı yok, sadece Sen! Vahdeke la şeriyke lek: Ortağı olmayan TEK’sin. Ve enne Muhammeden abduke ve rasûlüke: Ve kesinlikle “abd” ve rasûlündür Muhammed. Subhaneke ve bihamdike adede ilmike ve rıdae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik; kemâ yenbeğiy licelâli vechike ve liazıymi sultânik: İlmindeki sayı kadar, Sen razı olasıya kadar, arşının ağırlığınca, kelimatının adedince, vechinin celâli ve ...

Devamını Oku »

Bu özellikleri taşıyana “mü’min” denir !!.

Kad eflehal mu’minun; Hakikaten (şu) mü’minler iflah etmiştir/kurtulmuştur. Elleziyne hum fiy Salatihim haşiun; Onlar ki salat (namaz) larında huşu’dadırlar (müşahadelerinde benliksizdirler). Velleziyne hum anil lağvi mu’ridun; Ve onlar ki lağv (batıl-boş söz, faydasız iş) den yüz çeviricidirler. Vellezine hum liz Zekati faılun; Ve onlar ki zekat (taharet, tezkiye) için faillerdir. Velleziyne hum li furucihim hafizun; Ve onlar ki ferclerini (cinsiyet organlarını) mühafaza edicidirler (şehvetlerden korunurlar). İlla alâ ezvacihim ev ma meleket eymanühum ...

Devamını Oku »