GRUP MEDİTASYONUNUN DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİN KANITI

 

DUA eden kişinin çevresindeki kişilerin beyin dalgaları, kendisininki ile birleşerek son derece güçlü dalgalar üretilebileceği gibi; toplu DUA‘lar dahi büyük tesirler meydana getirir. Bu sebeptendir ki Hazreti Rasûlallâh AleyhisSelâm şöyle buyurur:
 “Üç kişi bir araya geldikleri zaman, birlikte ettikleri DUA’yı ALLÂH geri çevirmez.”
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duavezikir.htm

group-meditation

Meditasyon stresle başa çıkma ve içsel bilgeliği aramanın sadece bir yolu değil.Meditasyon gerçekten de dünyayı değişime sürükleyecek tam bir potansiyele sahip. 1978 yılında, 7000 kişi, şehir çevresini olumlu etkileyecekleri umuduyla 3 haftadan fazla bir sürede  “Maharashi Etkisi” diye bilinen meditasyonu yaptılar. Onlar gerçek anlamda şehrin kollektif enerjisini değiştirdiler. Onların meditasyon yaptığı devrelerde bu değişim ile genel suça, şiddete sebebiyette %16’ lık düşüş gözlemlendi ve intihar oranlarında ve araba kazalarında da tüm değişkenler de hesap edildiğinde düşüş oldu.  Aslında grup meditasyonu yapıldığı süreçlerde terörist faaliyetlerinde de %72 düşüş oldu.

Bu çalışmadan sonra, global meditasyonun yararlarını ve dünyadaki herşey üzerindeki doğrudan etkisini doğrulama adına yaklaşık olarak 50 çalışma daha yapıldı ve şu ana kadar gerçekleşen sonuçlar, 1981 yılında  Journal of Crime and Justice adlı dergide yayınlandı. Meditasyonun sonsuz sayıda sağlık ve psikolojik yararları olduğunu biliyoruz. Ama, inkar edilemez enerjisel etkisinden dolayı şimdi politika ve sosyoloji dalları tarafından da keşfedildi. Örneğin; 1983 yılının Ağustos ayında İsrail’de her gün yapılan iki aylık çalışma göstermiştir ki; barış sağlama konusunda bir araya gelen katılımcı sayısının yüksek olduğu günlerde, komşu Lübnan’la süregiden savaşın  yoğunluğu hızla azalmıştır.Toplu meditasyona katılımcı sayısı yüksek olduğunda, Lübnan’daki ölü sayısı %76 oranında düşüş göstermiştir.

Bu çalışma Galler’de tekrarlandığında, inanılmaz sonuçlar elde edilmiştir. 1987 yılında Merseyside, İngiltere ve Galler’deki 3. en fazla suç oranına sahip en büyük 7. Metropolitan bölgesiydi. 1992 yılı itibariyle en düşük suç oranına sahip olarak,daha önceki işlenmiş suç tanımları da %40 oranının da alt seviyelerine inmiştir.1988 yılından 1992 yılına kadar Merseyside’da beklenenden 255.000 sayıda suç daha az  işlenmiştir.

Global Maharishi Etkisi”nin sırrı, sonsuz korelasyon alanından açığa çıkan uyum,ahenk ve olumluluk etkisi,—bilincin en az uyarımının ÖZ-gönderim alanı— yaşamın temeli ve her yerdeki tüm yaşama nüfuz eden Transandantal Bilinç, fizikte “Alan etkisi” adı ile bilinen fenomendir.

Meditasyon, daha henüz açığa çıkmadan önce bile etkileşimde olduğumuz ve açığa çıktıktan sonar da  üzerinde önemli etkileri olan niyetlerimizin de bulunduğu  varlığın seviyeleri ile ilişiği olduğunu göstermek için, o noktaya bilincimizi çeker. Bilinç maddeyi meydana getirir. Buradaki anahtar fikir; varlığın “Birleşik Alan” ya da “Süper Sicim Teorisi” diye adlandırılan evrensel bilincin alanından açığa çıkmasıdır.

Bence “Bu araştırmanın potansiyel etkisi, diğer devam eden sosyal ya da psikolojik araştırma programlarını geçmiştir.” şeklindeki iddia makul olabilir. Bu çalışma, daha geniş bir istatiksel testler dizisi  ile  çatışma çözümü alanında yapılan pek çok araştırmanın önünde yer alır. Bilgilendirdiği şeyler açısından bu çalışma ve teori, akademisyenler ve politika belirleyiciler tarafından en ciddi değerlendirme ve saygınlığı hak etmektedir.

 

Çeviren: AylinER
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu