“Eş Şehid”

[sc_embed_player_template1 fileurl=”https://okyanusum.com/wp-content/uploads/2016/06/nur.mp3″ autoplay=”true” loops=”true”]  medine

Allâh, semâların ve arzın nûrudur (NÛR, ilimdir – candır – datadır; semâlar ve arzın hakikati ilimden {DATA} ibarettir)! O`nun nûrunun (ilminin varlığı ve açığa çıkışı) misali şuna benzer: İçinde lamba (bilinç) bulunan bir kandil (beyin) gibidir… O lamba da bir sırça (şuur) kapsamındadır! O sırça (şuur) sanki inciden bir yıldız (yaradılış amacına göre işlevlenmiş Esmâ bileşimi) gibidir ki, doğu ve batıya (mekân ve zamana) ait olmayan mübarek bir ağaçtan (insanî hakikatin), yani zeytinden (TEK`lik şuuruna sahip olması) tutuşturulur! O ağacın yağı (şuurdaki hakikat müşahedesi) neredeyse kendisine bir nâr (arınma çalışmaları) dokunmasa da ışık saçar! Nûr`un alâ nûr`dur (Esmâ ilminin birimsel ilim sûretinde açığa çıkışı)… Allâh (insanın hakikati olan Esmâ mertebesi) dilediği kimseyi kendi nûruna (kendi hakikati ilmine) erdirir! Allâh insanlar için misaller veriyor… Allâh her şeyi (Esmâ özellikleriyle, o şey olduğu için) Bilen`dir.
http://ahmedhulusi.org/tr/kuran/024-nur-suresi

kabe

Allah’ım, yaşamımda tek yapabildiğim, “kulun” olduğumu idrâk etmek; ve “her demkulluğuna devam etmekte olduğumu seyretmek…

Kulluğumun gereği olarak, dilemiş ve takdir etmiş ve kolaylaştırmış olduklarını tevfiykinle zâhire çıkartmaktayım.

Dilediğin gibi yarattığın kullarına, dileğince gerekenleri dillendirerek kulluğumu ifa etmekteyim.

“Alim Allah”… “Vekil Allah”… “Rabbım Allah”!

“Fe eynema tuvellu fesemme vechullah”!

Yarattıklarının her birini, dilediklerini ortaya koymak için, bir hikmetle, yerli yerinde olarak ve yaratış amacına göre en mükemmel şekilde yaratan Allah!

Hikmetinden asla sual olunmaz!. Kul senin, meydan senin; Varlık senin, hikmet senin!

Hata, kusur, eksik, noksan, yanlış “ben”de!…

Lutuf, ihsan, bağış, meded yalnız “SEN”de!

İslâm Dini”ni anlamayı, idrak etmeyi, kabullenmeyi, gereğini yaşamayı nasip et, paylaşımını kolaylaştır; “RASUL”ünden gelenleri inkâr edenlerden olmaktan koru bizleri…

Dine ve hakikata yönelmeyi, âhırete yönelik yatırım olarak görerek nefsine zulmedenlerden olmaktan koru bizleri!.

İman”ın, neye ve niye “iman”ın zorunlu olduğunu âcilen kavrat bize, âlemlerden Ganî Allah!…

“İnne külle şey’in biyedillah”!

“La havle vela kuvvete illa billah”!

Check Also

Kuranı Kerim Cozumu app privacy policy

Privacy Policy Privacy Policy Ahmed Hulusi Digital built the Kuranı Kerim Cozumu app as a ...