Dua

Hz.Enes r.a.den EnNebiy s.a.v. şöyle dua ederdi:
Allahümme inniy eûzü Bike minelkeseli velheremi velcûbni velbuhli;
velfitnetilmesiyhı ve azâbilkabri.

Allahım, tembellikten, bunama derecesinde yaşlılıktan, korkaklıktan,
cimrilikten; mesih
(deccal)in fitnesinden ve kabir azabından
(B manası kapsamınca) sana sığınırım! (Tirmizi)

Hz.Ebu Hureyre r.a.den,
Hz.Rasulullah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Sizden kim teşehhüd ederse (salat’taki şahadeti-ettehıyyatuyu yaşarsa)
dört şeyden Allah’a sığınsın” dedi ve şöyle duayı yaptı:

Allahümme inniy eûzü Bike min azâbi cehenneme
ve min azâbilkabri ve min fitnetil mahya vel
memat ve min fitnetilMesiyhıdDeccal.

Allahım, cehennem azabından, kabir azabından;
hayatın ve ölümün fitnesinden ve mesiyh deccalin fitnesinden
(B manası kapsamınca) sana sığınırım! (Beyhakıy)

Check Also

Yunus Emre 23. Bölümden – 44. Bölüme kadar

   Yunus Emre – 23  Yunus Emre – 24 Yunus Emre – 25  Yunus Emre ...