Bu özellikleri taşıyana “mü’min” denir !!.

Kad eflehal mu’minun;
Hakikaten (şu) mü’minler iflah etmiştir/kurtulmuştur.

Elleziyne hum fiy Salatihim haşiun;
Onlar ki salat (namaz) larında huşu’dadırlar (müşahadelerinde benliksizdirler).

Velleziyne hum anil lağvi mu’ridun;
Ve onlar ki lağv (batıl-boş söz, faydasız iş) den yüz çeviricidirler.

Vellezine hum liz Zekati faılun;
Ve onlar ki zekat (taharet, tezkiye) için faillerdir.

Velleziyne hum li furucihim hafizun;
Ve onlar ki ferclerini (cinsiyet organlarını) mühafaza edicidirler (şehvetlerden korunurlar).

İlla alâ ezvacihim ev ma meleket eymanühum feinnehum ğayru melumiyn;
Eşleri ve yahut sağ ellerinin malik oldukları müstesna… Çünkü onlar (bundan dolayı) levmedilmiş değillerdir(kınanamazlar).
Femenibteğa verae zâlike feülaike humul adun;
Artık kim bundan ötesini isterse, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridirler.

Velleziyne hum liemanatihim ve ahdihim raun;
Ve onlar (o mü’minler) ki emanetlerine ve ahdlerine riayet edicilerdir.

Velleziyne hum alâ salevatihim yuhafizun;
Ve yine onlar ki salat (namaz) larını bilfiil muhafaza ederler (müşahadeleri zaman üstüdür; gerçekten diri-yaşayanlardır).

Check Also

Yunus Emre 23. Bölümden – 44. Bölüme kadar

   Yunus Emre – 23  Yunus Emre – 24 Yunus Emre – 25  Yunus Emre ...