Etiket Arşivi: insan-ı kamil

İnsan-ı Kamil – 46. Bölüm (Kürsî)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî       Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..     46. BÖLÜM K Ü R S Î   Bilesin ki.. KÜRSÎ: Cümle fiiliye sıfatların tecellisinden ibarettir.. KÜRSÎ: İlâhî iktidarın zuhur yeridir.. KÜRSÎ: Emrin ve nehyin geçerli olduğu mahaldir.. Halka ait hakikatlerin meydana çıkması babında; Hakka ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 24. Bölüm (Celâl)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                                                            Bu eserden beklenen odur ki;              Salik için , en yüce refikine ileten ola..                   Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   24. BÖLÜM C E L Â L Bilesin ki.. Yüce Allah’ın CELÂL’İ zatından ibarettir.. Ama, isimlerinde ve sıfatlarındaki zuhuru olarak..  Olduğu gibi ve icmal yolundan.. Tafsil yolundakine gelince; o zaman: Azamet, ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 23. Bölüm (Cemâl)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    23. BÖLÜM   C E M Â L Bil.. Yüce Allah’ın CEMÂL sıfatı, üstün vasıflarından ve güzel isimlerinden ibarettir.. Umumî bir mana ile, CEMÂL sıfatı, yukarıda anlatıldığı gibidir.. Hususî bir mana ile alınınca, şu sıfatlar da ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 22. Bölüm (Basar)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   22. BÖLÜM B A S A R Burada, BASAR: Görmek, manasına gelir.. İlâh’ın BASAR’ı: Mahalli sayılır ilminin; Hepsini görür, farkı yoktur; âlemle nefsinin.. Tümden gözü sayılır, ne kadar bildiği varsa; Görmesi açıktır, devamı vardır cümlesinin.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 21. Bölüm (Semî)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..    21. BÖLÜM S E M’ SEM’ : Eşyayı yüce Hakkın bilmesidir; Bu, çekişmesiz mantık cihetleridir.. Olur onların nutku bazan lafızla; Bazen de hal, bu nutkun dua cinsidir.. Hal, şöyle bir nutuktur Allah katında; Fasihler mantıkı ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 20. Bölüm (Kelâm)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 20. BÖLÜM K E L Â M KELÂM: Bu görünen belli varlıktır; Caiz varlığın hükmü de ondandır.. Ama o, ilimdeki harfler gibi; Ne okunması ne seçmesi vardır.. Zuhurunda seçilir anlatılır; (OL) emriyle erene bir manadır.. Bil, ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 19. Bölüm (Kudret)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî                  Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   19. BÖLÜM KUDRET KUDRET: Zata bağlı bir kuvvettir.. Ve.. bu kuvvet: Ancak Allah’ındır.. KUDRET:  Yüce Allah, şanı icabı; malumatı, yani: Mahlukatı, bu aynî âleme çıkarmasıdır.. Yani: Bu dış âleme.. bu gözle görülen âleme.. Ama, ilmî bir hüküm icabı olarak.. ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 18. Bölüm (İrade)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..  18. BÖLÜM   İ RADE   İRADE: Bir önceliktir ilâhi ihsanlardan; Bizim için olmuştur bu, onun nefhalarından.. Cemal onunla zuhura geldi, kesretten ki; Anlatma babında olmuştur anlaşılmazlardan.. Güzelliklerini gösterdi ihsanı altında; Halife, o tecelli suretlleri nurlarından.. Olmasaydı, ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 17. Bölüm (İlim)

İnsan-ı Kâmil                                                                                       Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..        17. BÖLÜM                                                                                                                              İ L İ M İLİM: Yüce Hakkın eşyayı  anlamasıdır; Ama, bir yönüyle ondan gelen fenâsıdır.. Lâkin, alim ismidir eşyayı idrak eden; Varlığa düşen de ondan faydalanmasıdır.. Ezeller tam olarak bilir ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 16. Bölüm (Hayat)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;         Salik için , en yüce refikine ileten ola..                     Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 16. BÖLÜM H A Y A T   Bir şeyin kendi nefsi için varlığı: Onun, tam bir  HAYAT’ ıdır.. Ve bir şeyin kendinden başkası için varlığı, onun için izafet yollu bir  HAYAT’ tır.. Yukarıda anlatılan kısa girişten şu ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 15. Bölüm (Zat Tecelligâhı)

İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   15. BÖLÜM ZAT  TECELLİGÂHI Esen yellerle gelen ZAT için sende tad vardır; Onun dışında kalan ise, tümden parçalardır.. Temiz tecellidir, vasfedilenin vasfından da; Onda bir şey yok, ne itibar ne izafet vardır.. Güneş gibi açılır ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 14. Bölüm (Sıfatlar Tecellisi) -2-

               İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   14. BÖLÜM SIFATLAR  TECELLİSİ -2- R A H M A N İ Y E T.. Yüce Allah, bazılarına da, bu RAHMANİYET sıfatı ile tecelli eder.. Kulun, bu sıfat tecellisine ermesi; ancak: kendisi için rububiyet arşı kurulup ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 13. Bölüm (İsimler Tecellisi)

               İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki;  Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   13. BÖLÜM İSİMLER  TECELLİSİ   Şanı yüce olan Allah, isimleri içinden bir isimle, kulları arasından birine tecelli ederse: O ismin saçılan nurları altında, o erir.. biter.. Böyle olunca: Hakkı çağırdığın zaman, sana o nurlar altında, eriyen ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 14. Bölüm (Sıfatlar Tecellisi) -1-

              İnsan-ı Kamil                                 Abdûlkerîm Ceylî Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi..   14. BÖLÜM SIFATLAR  TECELLİSİ   -1-   Yüce ve Sübhan olan Hakkın zatı, kullarından birine; sıfatlarından biri ile tecelli edince.. o kul: Tecellisini aldığı o sıfatın semasında yüzmeye başlar.. İcmal yolu ile, o sıfatın son ...

Devamını Oku »

İnsan-ı Kamil – 12. Bölüm (Fiiller Tecellisi)

                 İnsan-ı Kamil                                                         Abdûlkerîm Ceylî                  Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. Ama, ince, düşünceli, nazik, kibar arkadaş gibi.. 12.  BÖLÜM FİİLLER  TECELLİSİ   Yüce ve sübhan olan Hakkın; kendi fiilerindeki tecellisi: Bir müşahede makamından ibarettir.. Kul, bu müşahede makamında kudretin eşyada ...

Devamını Oku »