SES, DNA’nızı Değiştiriyor

Başlangıçta kelime vardı ve kelime sesti..

Eski Yunancadan gelen simyatikler(seslerin görsel dengini inceleyenbilim alanı): “dalga” anlamına gelen κῦμα, model titreşimsel fenomenlerin bir alt kümesidir. Terim, antropozofi (fizik ötesi fenomenleri, doğa bilimlerinin fizikî dünyayı araştırdığı ve tanımladığı kesinlik ve açıklıkta araştırmayı ve tanımlamayı hedefleyen bir fikir akımı)
olarak bilinen felsefenin takipçilerinden İsviçreli Hans Jenny (1904-1972) tarafından icat edildi.

Müziğin duygusal durumumuz üzerinde derin bir etkisi vardır, dolayısıyla gerçekliğimizi değiştirme yeteneğine sahiptir.

Japon bilim adamı Dr. Masaru Emoto, yaptığı ünlü araştırmasında, su moleküllerinin titreşimsel özelliklerinin, frekans, enerji ve sesler açısından nasıl değiştiğinin keşfetti. Ayrıca, müziğin suyun kompozisyonunu,bileşimini nasıl etkilediğini de incelediler.

Klasik müzik gibi dinlendirici ve rahatlatıcı müzik, hoş kristaller yaratırken, heavy metal,agresif ve hüzünlü müzik, kristalleri deforme etti, şeklini bozdu.

Müziğin, kelimeler veya ses tonuyla titreşimi, su kompozisyonlarını etkili bir şekilde değiştirdi.

Düşüncelerimizi ve duygularımızı olumluya dönüştürerek, kendimizi iyileştirebiliriz. Dinlediğimiz müzik türünü değiştirerek, DNA’mızı da değiştirebiliriz.

Çeviri:AylinEr
@plant_conscious_energy
@healingfacts

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu