Dna’daki Simetriğin Deşifresi

Genom’da Özgünlük ve İşlevsellik Olan DNA Bağlama Kopyalama Faktörünün Altında yatan Tersine Simetrinin Deşifresi

Bu konuda öne çıkanlar

 – Genom’da tersine simetri (IS) evrenseldir.

– Genom’da bağlama kopyalama faktörü tersine simetriyi (IS) takip eder.

– Kopyalama faktörlerinin bağladığı DNA elemanları içsel tersine simetri tarafından tayin edilir.

– İşlevsellik, tersine simetri ve ardışık kısıtlayıcıların dikte ettiği ikamet etme süresi tarafından tayin edilir.

Özet

Bir kopyalama faktörünün (TF) genomda neden belirli bir DNA elemanına bağlandığını ve bu bağlama olayının kopyasal çıktıyı etkileyip etkilemediğini anlamak büyük bir tartışma konusu.

Bu çalışmada genomda kopyalama faktörü (TF) bağlamasının tersine simetriyi (IS) takip ettiğini gösterdik. Buna ilave olarak kopyalama faktörünün genomda bağladığı belirli DNA elemanları, DNA’nın içinde içsel tersine simetri tarafından tayin ediliyor. Bu DNA bağlama kuralları kopyalama faktörlerinin kopyasal ve hücresel cevaplar temin etmek için genomdaki büyük sayıdaki benzer DNA elemanları arasından uygun düzenleyici hedefler için nasıl seçim yaptığını nicel olarak tanımlıyor.

Önemli olarak, biz ayrıca bu DNA bağlama kurallarının kopyasal aktiviteyi desteklemeyen DNA elemanlarında da geçerli olduğunu gösteriyoruz.Bu demektir ki, DNA bağlama kurallarına uyulur, fakat işlevsel olmayan DNA elemanlarındaki kopyalama faktörünün muhafaza süresi kopyalamayı başlatıp sürdürmek için kafi değildir.

Dahası biz, tersine simetrinin genomda evrensel olduğunu gösteriyoruz. Bu sayede tersine simetri, kopyalama faktörlerinin genomla etkileşmek ve dikte etmek için (bilinen DNA zinciri kısıtlayıcılarıyla birlikte) kullandığı DNA şifresidir ki bu etkileşmeler işlevsel olarak aktiftirler.

Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004219301038

İLGİLİ
Her şey, bir “bilgi dalgacığı”…
“Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey O’nu anar, ama siz bunu kavrayamazsınız!” hükmü apaçık dalga-bilgi bütünlüğünün uyarısıdır! Çünkü, her şey “can”lıdır, “ölü” yoktur! “Ölü”, “canlılığını yaşamayan” demektir. “Can”, “bilgi”dir! “Can” mutlaktır; “ölü” ise göresel (muzaf)! https://www.ahmedhulusi.org/tr/kitap/yenilen/salavat-ve-ayna-noronlar

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu