Cinsellik Bir Frekanstır !

Bedeninizin cinsel kısımları, zevkle bağlanan ana caddelerdir. Zevkse bedeni iyileştirip uyaran ve
daha yüksek ruhsal benliğe ulaşma potansiyeli sunan frekanslar yaratır. Cinsellik bu gezegende
öylesine yanlış anlaşılmıştır ki, iki insan arasında paylaşıldığında ruhsallıkla ilişki kurma
niyeti son derece az görülür. Cinsellik, özgür ve kendisine yaratıcı olarak bakan bir
ruhsallığı çeker.
 Ancak cinsellik çok ender sizi bilincin daha yüksek düzeylerine
ulaştıran bir köprü olarak kullanılır.

Cinselliğin sizden uzak tutulması için her şey manipüle edilip sınırlandı. Size bu yolla üreyip orgazm
yaşayabileceğiniz söylendi ama onunla frekanslar açabileceğiniz söylenmedi. Kim olduğunuzu
anımsamada ve bedeninizin titreşimsel frekansını değiştirmede cinsellikle bağlantı kurup
onu bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.


HADİS:

Hz. Peygamber (s.a.v) ibadet sayılan hayırlı işleri sıralarken:

“… Hatta hanımınızla cinsel ilişkiniz bile sadaka verirmişçesine hayırlı ve yararlı işlerdendir
(size emir ve sevap kazandırır.)”de­yince, orada oturanlardan biri:

– Ya Resûllallah, cinsel arzularımızı doyurmak için yaptığımız iş nasıl sadaka sayılır,
bize sevap kazandırır? deyince,

Resûl-i Ekrem (s.a.v):
Aynı işi zina yolu ile yabancı kadınlarla yaşasanız, günaha gir­mez misiniz? der.

Adam:
Evet günaha gireriz, deyince:

İşte nikâhtı kadınlarınızla ilişkiniz (Allah’ın emri olduğu için)
fakire sadaka vermişçesine size sevap kazandırır”

AHMED HULÛSİ:

Her ne kadar, neslin devamı için seks gerekli olsa dahi; veya Hazreti Rasûlullah aleyhisselâmın:

“Bana dünya-nız`dan üç şey sevdirildi; güzel koku, gözümün nuru namaz ve kadın!”

şeklindeki açıklamasında, kadının erkekle birleşmesinin “İlâhi Tekliğe vuslat” anlamını taşımasını belirtmesine
rağmen; belli bir düzeyde kendini bulamamış kişiler için seks, tamamen bedensel zevklerden ibaret
ve de bu zevklerle kişinin kendisini kayıt altına almasına yol açan bir faaliyettir.

Belli bir kemâle ulaşmış kişi için seks, erkeğin kadında ilâhi vuslatı veya kadının erkekte ilâhi vuslatı
olmasına karşın; kendini madde beden olarak kabul etmiş bir kişi için, bu kabul ediş,
bedensellikte “kökleşme ve yerleşme” olarak değerlendirilebilir.

Yâni, ustura, çok yararlı bir biçimde kullanılan bir araç olduğu gibi, bir insanın ölümüne yol açan bir araç da olabilir…

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/adem/ademilehavvanincennetten.htm

(Mustafa Alp)

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...