Bağırsakta Bulunan ‘İkinci Beyin’ Nöronları İlk Kez Gözlemlendi!

Flinders Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, insanın bağırsak sinir sisteminin mide-bağırsak yolundaki kasılmaları nasıl koordine ettiğini gösteren eşsiz bir nöral motor ateşleme modeli ortaya çıkardı.

Uzun bir zamandır, insan sindirim sisteminin ikinci bir beyin olarak çalıştığı konusu konuşulmaktaydı. Çalışmalar bağırsağın mesajları beyne gönderebileceğini ve hattâ gün içindeki  seçimlerimizi etkileyebileceğini açığa çıkarmıştı.

Eşsiz Nöral Motor Ateşleme Modeli

Adelaide, Avustralya’da Flinders Üniversitesi’nden bir ekip, en sonunda bağırsakta, insan enterik sinir sisteminin, nasıl gastrointestinal sistemdeki kasılmaları koordine ettiğini gösteren benzersiz bir nöral motor ateşleme modeli gözlemledi. Flinders Üniversitesi’nde yapılan açıklamada şunlara değinildi: “Enterik sinir sistemi (ENS) “ikinci beyinveya “bağırsak beyin” olarak bilinir. Çünkü beyin ve omurilik, merkezi sinir sisteminden (CNS) bağımsız olarak çalışabilir.

Enterik Sinir Sistemi (ENS), otonom sinir sisteminin ana bölümlerinden biridir ve gastrointestinal (sindirim sistemi ile ilgili) sistemi kontrol eden ağ benzeri nöronlardan oluşur. Beynin haricinde, insan vücudunda bulunan en büyük nöron topluluğuna sahiptir ve hattâ Merkezi Sinir Sistemi’den (CNS) önce evrimleşmiş olabileceğini gösteren kanıtlardan dolayı “ilk beyin” olarak da adlandırılmaktadır.

Nörobilim çevresinde yayınlanmış ilk dergi vasfına sahip olan JNeurosci‘deki makalede, Tıp Fakültesi profesörü ve Flinders Üniversitesi’nde Halk Sağlığı profesörü olan Nick Spencer şunları söylüyor: “Yeni bir nöronal görüntüleme tekniğini, düz kasın elektrofizyoloji kayıtlarıyla birleştirerek, tekrarlayan patlamalar içinde eşzamanlı olarak ateşlenen bir çok farklı nöron tipini içeren bir aktivite modeli açığa çıkardık.”

Bu çalışma, periferik sinir sisteminde, kolondan dışkı maddesini taşıyan motor komplekslerinin taşınmasından sorumlu olan önceden bilinmeyen nöronal ritmik aktivite modelini göstermektedir.

Nörogastroenteroloji Tanıtımı

İkinci beynin geniş ve daha kapsamlı uygulamalarına yönelik son araştırmalar, bağırsak nöromüsküler fonksiyonunda anormalliklerin ve  karmaşık beyin-bağırsak etkileşimlerini çalışan,  “Nörogastroenteroloji Alanı” diye yeni bir alan tanıtırlar. Bu alanda keşfedilecek çok şey olmasına rağmen, bilim insanları şu anda Enterik Sinir Sisteminin (ENS), vücuttaki serotoninin % 95’i gibi, insan vücudunun bir çok nörotransmitterinden sorumlu olduğunu bilmekte.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ayrıca, beyin hasarı ve bağırsak hasarı arasında olağandışı, özel bir bağlantıya işaret etmekte. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırmacı olan Alan Faden: “Bu sonuçlar, beyin ve bağırsak arasındaki beyin travması sonrası sistemik enfeksiyonların artan oranlarını açıklamaya ve yeni tedavi yaklaşımlarına olanak tanıyacak, beyin-bağırsak arasında güçlü iki yönlü bir etkileşim olduğunu gösteriyor.” 

İnsan vücudundaki ikinci beyninin etkilerinin kapsamı hakkında daha fazla bilgi verildiğinde, “gut feeling/bağırsak hissi-içgüdüsel duygu” ifadesi tamamen yeni bir anlam kazanmaya başlayabilir. Bu arada, “aç ve sinirli olma” durumlarını da artık biraz daha ciddiye almaya başlayabiliriz.

Bu çalışma, Mayıs 2018’de Spencer’in ekibi tarafından yapılan kolon ile ilgili ikinci keşif. Washington Üniversitesi ile yapılan bir işbirliği ile, Üniversite, ekibin, gastrointestinal koşullara karşı bir ilaç yerine potansiyel optogenetik tekniklerin kullanılabileceği yeni bir atılım gerçekleştirdiğini de açıklıyor.

Çeviren : AylinER
https://interestingengineering.com/second-brain-neurons-located-in-the-gut-observed-for-the-first-time

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu