Bir ateistin beyni ile dindar bir kişinin beyni arasında bir fark var mıdır?

Araştırmacılar inaçlı insanların beyni ile inançlı olmayanların beyni arasındaki farklılıkları
belirleseler de bu konudaki nöral resim henüz tamamlanmamıştır.

Pek çok araştırma neticesinde, yıllarca dua eden ve meditasyon yapan insanların dua etmeyen ya da mediatsyon yapmayanlara göre beyinlerinde artan bir aktiviteye sahip oldukları ve dikkat ve ödül ile ilgili beyin bölgelerinde, frontal loblarında daha fazla beyin dokularına sahip olduklarını ortaya  çıkmıştır.

Çok yeni bir araştırma da, ateistlere göre “yeniden doğuş” tecrübeleri yaşamış olan insanların, beyinde duygular ve anılarla ilgili olan hipokampuslarının daha küçük olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu tespit edilenleri yorumlamak oldukça zordur.Çünkü brikişinin daha küçük bir hipokampusa sahip olması ya da daha geniş bir forntal loba sahip olmasının o kişinin daha fazla inançlı olmasına ya da dini bütün bir kişi olmanın beyindeki bu bölgelerdeki değişiklikleri tetikleyip sebep olup olmadığını çok netleştirmemektedir.

Çeşitli deneylerle, Tanrıya inanmanın da herhangi birşeye inanmakta olduğu gibi beyinde benzer değişikliğe neden olup olmadığını açıklığa kavuşturmaya çalışılıyor.

Şu ana kadar ki ulaşılan sonuçlar, bir uçağı ya da bir arkadaşı ya da bir sokaklambasını düşündüğünüzdeki gibi Tanrıyı düşünmek de beyinin aynı bölgelerini aktive edebilmekte olduğunu gösteriyor.

Örneğin bir araştırma göstermektedir ki; dindar bir kişi Tanrıya dua ettiği zaman da tıpkı sıradan herhangi bir insanla konuştuğunda olduğu gibi beyininde aynı bölgeleri kullanmaktadır. Bir başka deyişle, inançlı bir insanın beyninde “Tanrı”, bir nesne ya da bir kişi kadar “gerçek”tir.


Araştırma ayrıca göstermektedir ki; artan dikkat ve motivasyonla alakalı olan dopamin adlı hormonun,inançlı bir beyinde yüksek seviyede seyir etmektedir.

Bir çalışma da şunu göstermektedir ki; inançlı kişiler, şüpheci kişilere göre kelimeleri ya da yüzleri bir ekranda mevcut olmadığı bir durumda büyük bir olasılıkla görürken, şüpheci kişiler, kelimeler ve yüzler gerçekten de ortada, meydandayken bile onları sıklıkla görmezler.

Ancak, şüpheci kişilere beyindeki dofamin miktarını artıran bir ilaç olan L-dopa adlı bir ilaç verildiğinde,tıpkı aynen inançlı kişilerin yaptığı gibi karmaşık şekilleri-kalıpları, kelimeler ya da kişiler olarak yorumlayabilirler.

O zaman bu araştırma bizlere ne demek istiyor? Şuanda,  tüm noktaları birleştirecek net bir yola-düşünceye sahip değiliz. Şimdilik şunu söyleyebiliriz ki; inançlı kişiler ile ateistlerin beyinleri farklılık göstermektedir. Ancak,bu farklılıklara neden ne olabilir, işte bu bilinmiyor.

Çeviren : AylinER
Kaynak : http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=is-there-a-difference-between-the-brain

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...