Papazlar evrime karşılar, dünyanın yaşı konusunda da kendi aralarında hem fikir değiller..

LifeWay Research’in en son yaptığı araştırmaya göre, papazlar yoğun bir biçimde Tanrının insanı yaratmak için evrimi kullanmadığına ve Adem ve Havva’nın gerçek insanlar olduğuna inanmaktalar.evrime_karsi2

1000 Amerikalı protestan papaz ile yapılan bir araştırma, protestan papazlarının dünyanın binlerce yıl yaşında olduğu konusunda aynı oranda fikir ayrılığında olduklarını tespit etmiştir.

Tanrının insanı yaratmak için evrimi kullandığına inanıyorum.” şeklindeki cümleye, papazların %73’ü karşı çıkarken, %64’ü çok yoğun bir şekilde karşı çıkmış, %8’i de bir şekilde inanmadıklarını ifade etmişlerdir. %12’si bu cümleyi onaylamış, içlerinden bazıları ise güçlü bir şekilde onay vermiştir. %4’ü ise emin olamamıştır.

“Adem ve Havva’nın gerçek kişiler olduğuna inanıyorum.” ifadesine %74’ü kuvvetli bir şekilde katılırken, /8’i bu fikre bir şekilde katılımakta, %6’sı biraz karşı çıkmakta, %11’i katı bir şekilde karşı çıkmakta ve %1’i emin olmamaktadır.

LifeWay Research’ün başkanı Ed Stetzer bu konuda şunları ifade etmekte: “Son zamanlardaki tartışmalar, Adem ve Havva’nın gerçekten de yaşamış olması konusunda, dünyanın yaşı ve diğer başlangıca ait konularda şüpheleri ortaya koymakta. Ancak Portestan papazlar yoğun bir biçimde Yaratılışçı yani yaratılış teorisini savunmakta ve Adem ve Havva’nın gerçekliğine inanmaktadır.”

Aralık 2010 da yapılan bir kamu araştırmasına göre; papazlar Amerikan halkınının geneline göre daha çok yaratılışçılar ve yaradılış teorisini (Yaradılış-Kutsal Kitabın ilk bölümünde ifade edildiği gibi
şuanda mevcut olan herşeyin esas olarak özden yaratıldığı) savunuyorlar.

Kamu araştırmasına göre; Amerikalıların %45’i Tanrının insanı şuandaki şekli ile yarattığına inanıyor. %38’i insanların gelişimi için Tanrının evrimi kullandığını düşünüyor. %16’sı insanın gelişiminde Tanrının herhangi bir rol almadığını düşünüyor.

LifeWay Research’e göre; papazların 1/5’i cemaatlerinin çoğunun evrime inandığını düşünüyor. Bu 1/5’in de %10’u çok kuvvetli bir biçimde buna katılırken, %9’u da buna biraz katılıyor. Bu fikre %62 gibi büyük bir çoğunluk ise kuvvetli bir şekilde katılmazken, %13’ü de bir dereceye kadar katılmıyor.

Papazların (%36sı) 1/3’i  yılda birden fazla yaradılış ve evrimi öğretiyor. %36’nın içerisindeki %28’lik bir oran da papazların yılda pek çok defalar bu konuyu öğrettiklerini gösterirken, %4’ü de ayda bir kere öğretiyor ve %3’ü de ayda pek çok kere öğretiyor. %26’sı yılda bir kere öğretiyor ve %29’u da bunu nadiren yapıyor..

Protestan papazları arasındaki berlirgin istatiksel farklılıklar şunlar:

• Kuzeydoğuda yaşayan papazlar,büyük olasılıkla diğer herhangi bir bölgede yaşayan meslaktaşlarına göre çok daha fazla Tanrının insanın yaradılışında evrimi kullandığına inanıyorlar.Bu fikre kuzeydoğuda kuvvetli bir şekilde inanan papazların oranı  %25 iken, aynı fikri paylaşan Batıda yaşayan papazların oranı sadece %13 ve Ortabatıda %12 ve Güneyde ise %8de kalıyor.

• Papazlardan büyük kiliselerde olanlar, daha küçük olanlara oranla evrime daha az inanıyorlar. 250 kişilik ya da daha fazla kiliselerin papazlarının sadece %4 kadar bir oranı kuvvetli bir şekilde Tanrının insanı yaratmada evrimi kullandığına inanıyor. 0-49 kişi katılımana sahip olan kilise%13, 50-99 kişi katılımana sahip olan kilise %14 ve 100-249 kişi katılımına sahip olan kilise de %12 oranda aynı şekilde düşünüyor.

• Papazlardan kendisini ateşli bir protestan olarak görmeyenler, protestan ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan ateşli protestanlara göre daha çok evrime inanıyorlar. Bu inananlar arasında da %25’lik bir oran kuvvetli bir
şekilde bu fikre inanırken, protestan ilkelerine sıkı bağlı olan papazlarda ise bu oran %8.

• Protestan ilkelerine çok sıkı bağlı olan papazlar, daha ılımlı olan meslektaşlarına oranla Adem ve Havvanın gerçek kişiler olduklarında çok daha fazla hem fikirler. (Bu oran iki grup arasında %82’ye %50)

• Lisansüstü dereceye sahip papazlar, en yüksek derecesi lisans derecesi olan papazlara göre, Adem ve Havva’nın gerçek kişiler olmadığını daha kuvvetli bir biçimde düşünmekteler.( Bu oran %16’ya %2)

• Coğrafik olarak, Güneydeki papazlar diğer pek çok meslektaşlarına göre daha yoğun bir biçimde evrime karşı çıkarken, Güneydeki papazların da %69’u kuvvetli bir şekilde karşı çıkarken, bu kuvvetli bir biçimde
karşı çıkışın Kuzeydoğudaki oranı %47, Ortabatıda %60, ve Batıda %56 oranındadır.

Dünyanın Yaşı:

“Dünyanın yaşının yaklaşık 6000 yıl olduğuna inanıyorum” ifadesine papazların %36’sı yoğun bir şekilde katılmazken, %30’u ise kuvvetli bir şekilde bu ifadeye katılmakta, %9’u kısmen karşı  çıkarken,
%16’sı ise kısmen katılmaktadır.

Stetzer bu konuda şunları ifade etmekte: “Bu araştırmada papazların yarı yarıya bir oranda kaldığı tek konu dünyanın yaşı olmuştur. Ancak pek çok papaza göre daha yaşlı bir dünyaya inanmak
evrime inanmakla aynı şey değildir. Tanrının insanları şuanki hali ile yarattığına inanan
pek çok papaz, dünyanın yaşının da 6000 yıldan fazla olduğuna inanmaktadı
r.”

Tek belirgin istatiksel fark; genç papazların dünyanın yaşının 6000 yılında yoğun bir biçimde karşı çıkışları. Yaşları 18-44 arası değişen papazlarda bu fikre kuvvetli bir şekilde katılmama oranı %24, 45-54 arasındakilerde %33, 55-64 yaş arasındakilerde ise %38.

Lisansüstü dereceye sahip olan papazlar, lisans derecesine sahip olanlara göre büyük olasılıkla dünyanın yaşının 6000 olduğuna yoğun bir şekilde katılmamaktalar. (Bu oran %42’ye %18)

Çeviren : AylinER
Kaynak : 
http://www.lifeway.com/Article/Research-Poll-Pastors-oppose-evolution-split-on-earths-age

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...