Biofoton !..

Tüm yaşayan bitki, hayvan ve insan hücreleri biofoton-gözle görülmeyecek ölçüde zayıf elektromanyetik dalga,ışık- yayarlar. Tüm canlıların hücrelerinden yayılan bu ışık, yaşayan organizmanın fonksiyonel yapısının bir ifadesidir. Biofoton teorisi, biofoton ışığının organizmaların hücrelerinde özellikle de DNA’da depolandığının keşfedilmesi ile gelişmiş bir teoridir.

Öyle ki, DNA içerinde absorbe edilen ve daha sonra yayılan bu ışık ağı, vücud içerisinde belirli işlevleri gerçekleştirmek için enzim içeren organeller, hücreler, dokular, organların birbiri ile bağlantısını, iletişimini sağlamakta, yani organizmanın ana iletişim ağı ve düzenleyicisi olarak işlev yapmaktadır.

Erken embriyo döneminde hücre ve dokuların farklılaşması ya da şekillenmesi işleyişi yani morfojenez evresi, hücre gelişimi ve farklılaşması ve yenilenmesi de yine uyumlu biofoton alanının yapılaşma ve düzenleyici aktiviteleri ile açıklanabilmektedir. Nörofizikçi Karl Pribram ve meslektaşlarının varsaydığı üzere, beynin holografik biofoton alanı ve sinir sistemi ve hatta tüm organizma, bilincin ve hafızanın temeli olabilir. Bilinçli ve tutarlı biofoton alanlarının temel olarak fizik bedenle bağlatılı olduğu gibi madde ötesi boyutla yani ruh, bilinç ve akıl ile de bağlatılı olabilir.

Biofoton emisyonu keşfi, vücutla ilgili ya da ona ait olan, vücuddan kaynaklanan yani somatik terapiler, akupuntur, homeopati gibi organizmanın iç dengesinin düzenlenmesi (homeostazi) gibi bazı iyileşme metodlarına da bilimsel destek sağlamaktadır.

Yukarıda okuduğunuz makale, http://www.transpersonal.de/mbischof/englisch/webbookeng.htm adresinden AylinER tarafından çevrilmiştir.

Biofoton teorisinin başlıca aktörlerinden biri olan biofizikçi Popp’a göre, vücudumuzda varolan hücrelerde ışık mevcut ve ışık cilt tarafından emilmekte ve vücuda dağılmaktadır. Hücreler hasar gördüğünde ışığın yoğunluğu azalır. Zayıf hücreler, foton biçimindeki ışınların etkisiyle yenilenir ve organizmanın biyokimyasal fonksiyonlarını belirlerler. Biofoton ışını hasta hücrelere çarpar, zayıf kapasitede olan hücre içindeki ışınları, fotonları güçlendirir ve hücreleri onarır. Organlarda hasar meydana gelmeden hücre düzeyinde foton ışınların azaldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bu arada biofoton teorisinden yola çıkılarak, insan sağlığı açısından yararlı ürünler de üretiliyor gözükmekte. Örneğin bunlardan bir tanesini aşağıdaki adresten inceleyebilirsiniz:
http://royalsalesworld.blogspot.com/2008/04/royal-sales-biofoton-ayakkabi.html

BİOFOTON TEORİSİ’ni aşağıdaki adresten görsel olarak da seyredebilirsiniz:
http://video.google.com/videosearch?q=biophoton&sitesearch=

Yeni Ufuklar (New Horizons)
ayliner.blogspot.com

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...