JÜPİTER YAY’DA: Harekete Geçmeye Hazır mıyız?

Jüpiter gökyüzünün en hayırlısı olarak kabul edilir. Zira doğum haritalarımızda bulunduğu ev olumlu hale gelir,  bereketlenir. Açısını yaptığı yerde var olanı büyütür ve bollaştırır. Güneş etrafında turunu yaklaşık 12 yılda tamamladığı için tüm burçlarda ortalama olarak bir yıl kadar durur. Bu sürenin yaklaşık 4 ayında da geri seyrinde yani Retro halinde bulunarak geçirir. Jüpiter bolluk, bereket, ilim, genişleme, seyahat, derinleşme temalarını anlatan Yay burcunun yöneticisidir. 11 yıl aradan sonra Jüpiter Yay burcuna 8 Kasım’da geçiş yapacak.

Peki Jüpiter’in Yay burcuna geçmesi hayatımızı nasıl etkileyecek? Öncelikle ateş elementi burçlarda (Aslan, Koç ve Yay) gezegenleri olanlar en olumlu etkiyi alacaklar. Bu sadece Güneş’i ateş elementinde olanları değil yükselen ve Ay burcu bu elementlerde olanları başta olmak üzere, diğer gezegenleri bu burçlara denk düşenleri de olumlu etkileyecektir. Altmışlık açı yapacağı iki hava elementi burçlar (Kova, Terazi) Jüpiter’in bolluk ve bereketinden ikincil olarak faydalanacaklar. Karşıt açı yapacağı İkizlerde biraz abartı, kontrolsüz büyüme gibi riskleri barındırdığı için bu durumdan olumsuz etkilenecek. Toprak ve su elementleri ise bu geçişten nispeten daha az faydalanacaklardır. (Hava ve ateş elementlerinde önemli bir göstergeleri yoksa).

 Jüpiter’in bulunduğu yerden geçerken büyüteç misali büyütme etkisi yaptığını, özellikle sıkıntılı kabul edilen Mars ve Satürn etkileşimlerinin hayatımızdaki olumsuz enerjilerini de büyüteceğini göz önünde bulundurmaya dikkat etmeliyiz. Bu yüzden özellikle öfke, tahammülsüzlük, sabırsızlık, aceleci olmak gibi enerjileri büyütmenin hayatımızda fazlaca olumsuz etkilerinin olacağı açıktır.

Osmanlı’da astroloji en çok, bir işe başlamak/ilan etmek söz konusu olduğunda en hayırlı vakti seçmekte kullanılmıştır. İhtiyarat adı buradan gelir ki günümüzdeki karşılığı Seçimsel astrolojidir. Jüpiter’in Yay burcundan geçiş dönemi, gezegenin temsil ettiği okuma, ilmi arttırma, yayıncılık, farklı kültür ve dilleri öğrenme, uzak yerlere seyahat veya iş bağlantıları kurmak adına olumlu etkilerin devrede olduğu bir zaman dilimidir. Bunlarla ilgili önümüze olumlu fırsatlar çıkabilir. Ailemiz genişleyebilir, yeni üyeler katılabilir. Özellikle eğitimini yarıda bırakan, kitap yazmayı ya da yayınlamayı düşünen, yeni bir yabancı dil öğrenmek isteyen, metafizik konularda derinlik kazanıp, tasavvufi çalışmalar yapmak, yüksek eğitime devam etmek isteyenler için güzel bir zamanlama olacaktır.

Jüpiter’in temsil ettiği değerler arasında felsefe, inançlar, yargı, adalet, toplumsal huzur ve barış gibi konuların olmasından dolayı bu süreçte dini değerleri sorgulamaya açacaktır. Toplumda kabul gören kültürel ve manevi değerlerin ya da kutsallık atfedilen kişilerin ve olayların bu süreçte yeniden değerlendirileceğini, özellikle sosyal medya, film sektörü ve iletişim alanlarında bu tür konuların öne çıkacağını öngörebiliriz. Adalet konusunda fazlaca hassaslaşabiliriz, kendimiz hesap sormaya yeltenebiliriz.

Jüpiter ülkemizin haritasının 6. evinde hareket edeceği için, sağlık, eğitim ve hukuk alanlarında yeni düzenlemeler yapılacağını ve yeni iş imkanlarının oluşacağını söyleyebiliriz. Dünya astrolojisinde 6. ev er ve erbaş olarak tanımladığımız askerleri de kapsar. Bu alanda askerlik süresinin yeniden düzenlenmesi, paralı askerlik şartlarının güncellenmesi gibi değişikliklere şahit olabiliriz. Ayrıca 6. Ev hizmet sektörünü ve bu alanda çalışanları da kapsadığı için asgari ücretlerde de ciddi bir artış söz konusu olabilir. 2019 sonlarına doğru, ülke haritamızda halkı anlatan Ayın 12. evde ve İkizler burcundaki yerleşimi nedeniyle (Jüpiter karşıt açı yapacak), bu dönemde fazlaca spekülatif bilgi, dezenformasyon (yanlış bilgilendirme) ve bunlara bağlı olarak halkı kışkırtıcı eylemler gündeme gelebilir.

 Jüpiter’in Yay yolculuğunda biz de kendi içsel yolculuğumuza çıkma isteği duyabilir, inandığımız ve sahiplendiğimiz değerleri gözden geçirebiliriz. “Gerçekten inançlı mıyız yoksa inancımızı nefsin isteklerine alet mi ediyoruz? İnandığımızı, başkalarına aktardığımız bilgiyi biz yaşıyor muyuz?” gibi sorular iç dünyamızı sarsabilir. İnanç ve değerler hususunda hakiki bilgi sahibi olmadan bir hayat sürmek en başta kişinin kendisini, sonrasında etkileşimde bulunduğu herkesi inançtan soğutur, maneviyat çıkar ilişkisine dönüşür. Sorgulamalar bu türden aksaklıkları, eksiklikleri fark etmemize ve güzel bir yenilenmeye neden olacaktır.

Jüpiter’in büyüten enerjisi seyrettiği burcun gölge yanlarını da büyütebilir. Yay burcunun en büyük zaaflarından biri kendi bilgisine aşırı güvenmektir. Bu burca mensup olanların hayatta öğrenmesi gereken derslerden biri olması hasebiyle istişareye önem vererek, danışarak, öğrendikleriyle kendi bildiklerini sağlamasını yaparak bu durumun üstesinden gelinebilir.

Yay burcunun bir diğer gölge yanı ise kolaycılığa kaçmaktır. Bu ise beraberinde sorumluluğu üstlenmemeyi getirir. Bu süreçte, aşırı iyimser hallere kapılıp önümüze çıkan çok önemli fırsatları kaçırabiliriz. Bunun olmaması için, ayağı yere sağlam basan planlar yapmalı ve bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Sorumluluktan kaçmak öncelikle kişinin kendisine olan inancının sarsılmasına neden olur. Yay burcunun kendine olan güveni dini, milli ve ailevi değerlere olan bağlılığı nispetinde gelişir. Farklı kültürleri kendi bünyesinde kolaylıkla birleştirebildiği gibi bu değerleri de güzel bir şekilde dengelemelidir. Dolayısıyla, kendini inşa sürecindeki güvenin sağlam olabilmesi için değerlerle ilgili iman ve ilim eksikliklerini gidermeli, akabinde gerekli sorumlulukları almalı ve bunun getirdiği tecrübe ile hayata devam etmelidir.

Jüpiter’in Yay seyrini, kişisel haritamızda Yay burcunun denk geldiği evlerde deneyimleyeceğiz. 2006 Kasım-2007 Aralık dönemine denk gelen tarihte yaşadıklarınız birebir aynısı olmasa da kısmen size ipucu verecektir. Ayrıca Jüpiter yükselen burçtan geçtiğinde kilo almaya sebep olur. Bu nedenle Yükselen burcu Yay olanlar bu süreçte dikkatli olmalıdır.

Bolluk, bereket, bilgeleşme ve büyüme deneyiminin herkese hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Şükran Ay Bakacak & Şükran Öztürk

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu