Gen Müziği (Gene Music)

Gen müziği, DNA, RNA ve protein dizilimi ve kromozom ve kromozomların içerdiği ya da haploid gamet tarafından taşınan genlerin tümü olan genom haritasının sesli sunumudur. Gen müziği, hayatın gizemi ve güzelliğini yakalayıp, çeşitliği ortaya koymaktadır. Bazların yani G-C-T-A nın müzik perdesine göre re-mi-sol-la uyarlanması şeklinde basit bir kuralla başlamıştır. Daha sonra bu 20 aminoasidin ve geniş-ölçüdeki genom karaterlerleri de eklenerek gelişmiştir.

Aşağıda ilk olarak dinleyeceğiniz müzikte bir saniye içinde bir milyon DNA’da bulunan GC- baz çifti yapılı profil koro melodisi şeklinde ortaya çıkmakta ve her bir gen perküsyon-küçük vuruşlar sesi ile ifade edilmektedir:

Müziğin Adı: İnsan Kromozomu 9

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0301/Chr9Homo.html

Şimdi de dinleyeceğiniz müzikte, GC baz çifti bir çeşit düdük şeklinde bir melodi ile karşımızda ve her bir gen yine perküsyon-küçük vuruşlar şeklinde ifade edilmekte:

Müziğin Adı: İnsan Kromozomu X

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0301/ChrXHomo.html

Bir diğer müziği dinlemeden onunla ilgili şu bilgiyi okuyalım:

Prion proteini, insanlarda görülen şiddetli nörodejeneratif (sinir sistemi bozukluğu ile ilgili) hastalıklardaki gizemli bulaşıcı ajandır. Patojenisiteye (hastalık yapıcı özelliğe) proteinin konformasyonunda (3 boyutlu şekilde) değişikliklerin neden olduğu düşünülmektedir. Bu görüntüde PDB’den (protein DataBase) alınmış 1QLZmodel1 C-ucu (Proteindeki aminoasit dizisinin sonu) grafikleri gösterilmiştir.

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0304/FlxHPPC030805.html

Son olarak, yine aynı şekilde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda müziği dinleyelim:

Mycobacterium tuberculosis’de MfpA proteininin ifadesi florokinolon ailesinden antibiyotiklere karşı direnç sağlıyor. Bu videoda gösterilen kuyruk kuyruğa eklenmiş homodimerden oluşan (eş ikili) MfpA proteini; boyut, şekil ve elektrostatik özellik açısından 30 baz çifti uzunluğunda B-formunda DNA’ya benzer sağ elli kuadrilateral beta sarmal oluşturmaktadır. Öyle görünüyor ki, bu protein giraz enzimine bağlanmakta ve DNA’yı taklit ederek enzimin aktivitesini engellemektedir.

http://www.toshima.ne.jp/~edogiku/FlaMov0508/FlxMfpV4.html

Yukarıda dinlediğimiz GEN müziği, genlerimizin, DNA yapımızın ve proteinlerin titreşiminin notalara dökülmesi! Moleküler boyuttan başlayan ve string boyutuna kadar uzanan bir SES’leniş!

Yukarıdaki bilgileri çevirmemde yardımcı olan ODTÜ Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğrencisi Sayın Aslı Erdoğ’a teşekkür ederim.

Yeni Ufuklar (New Horizons)
ayliner.blogspot.com

AylinER – 02 Haziran 2008

Check Also

Deliksiz Gece Uykusu Yaşamıyor Olmanızın En Öncelikli 4 Nedeni

Sağlıksız alışkanlıklar ve altta yatan koşullar uykunun bölünmesine neden oluyor. Muhteşem bir gece uykusundan sonra ...