Etiket Arşivi: nöron

Bilim İnsanları nöron devreleri arasındaki farkı araştırıyorlar!

Beynin sağ ve sol kısmının pek çok hayvan türünde farlılık göstermekte olduğu bilinmektedir. Bu farklılığın da bilişsel performansı ve sosyal davranışları etkilediği düşünülmektedir. Örneğin, insanlarda, beynin sol tarafı dille ilgili işlem yaparken, diğer yanı müzik ve melodi konusunda daha iyi performans sergilemektedir. University Collge London’da İngiliz bilim insanları şimdilerde şunu sorgulamaktadır: Beyindeki her bir hücrede nasıl bir işlem oluşmaktadır ki, ...

Devamını Oku »

Nöronlara 3 Boyutlu Bakıştan Paralel Evrenlere !.

AylinER Nöronların birbiriyle girdikleri etkileşimi izlemek için Houston, Texas’da bulunan Baylor College of Medicine bilim insanları tarafından yeni bir teknik geliştirildi!. Pek çok mikroskopla, hücre fonksiyonları 2 boyutlu açıdan incelenirken, bu yeni geliştirilen teknikle, hızlı-hareket eden lazer ışını özel bir mikroskop ile biraraya getirilerek, dokulara farklı optik düzlemlerde bakılmakta ve bu bilim insanlarına bir saniyenin bindebiri kadar bir süre içerisinde ...

Devamını Oku »

Nöronun Kendinden Kendine Programını Okuması

AylinER Weill Cornell Medical College’da bir grup bilim insanı, nöronların sinir uyarılarını taşıyan nöron uzantısı olarak bilinen aksonların, hücre çekirdeğindeki yazılımı nasıl etkilediğini belirlemişler. Ayrıca bu çalışmada gen aktivitesini etkileyen proteinlerin genetik yazılımı nasıl etkilediğini de daha net açığa çıkarmışlardır. Bu ekipten Dr. Samie R. Jaffrey, nöron gövdesinden sinir uyarılarını taşıyan lif şeklindeki uzantının (akson) ucunda oluşmuş koni şeklindeki yapının ...

Devamını Oku »

Beyin ve Din birbiri ile nasıl bağlantılıdır !.

“Nörobilimciler, insanların ibadet halindeyken beyinlerinin sergiledikleri performansı, beyin görüntüleme teknolojisi ile incelemekte ve böylelikle son zamanlarda insan beyninin dini/ruhsal ibadetler ile bağlantısı daha da net ortaya çıkmaktadır. Din, pek çok insanın hayatında önemli bir role sahip olduğu için, doğal olarak insanlar da din, Tanrı, ve ruhaniyet kavramlarının beyinde nasıl işlem gördüğünü merak etmeye başlamaları ile bilim insanları bu duruma tıbbi ...

Devamını Oku »

Ses ve Görüntü

Beyinde ses ve görüntülerin aynı sinir hücresi koduna sahip olduğu ortaya çıktı. Montreal Üniversitesi ve Montreal Nöroloji Enstitüsü’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, beyinde aynı sinir hücresi kodunun söz ve müzik gibi farklı sesler ile görüntüleri nasıl ayırdığını gösterdi. Bilim adamları, beynin farklı müzik aletlerinin sesini, konuşmadaki kelimeleri ve çevredeki sesleri nasıl algıladığını anlamak üzere 3 saat katılımcılar üzerinde fonksiyonel manyetik ...

Devamını Oku »

Sıçrayan Nöral DNA Beyin Plastisitesinin anahtarı?

Sıçrayan Nöral DNA Beyin Plastisitesinin anahtarı? Nöronlardaki ek mutasyon beyin plastisitesini açıklamaya yardımcı olabilir. Nicole Branan Lise biyolojisinde muhtemelen bedenimizdeki her hücrenin aynı genom yada DNA modelini içerdiğini öğrenmişsinizdir – oysa bunun beyinin gerçeği olmadığı ortaya çıktı. Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitü’sindeki araştırmacıların yeni keşiflerine göre insan nöronlarındaki DNA dizilişi sadece bedenin geri kalanına değil bir beyin hücresinden diğerine de farklılık ...

Devamını Oku »

Beynin neden bu kadar Güce ihtiyacı var ?..

Yazan: Nikhil Swaminathan   (Bu makale www.sciam.com/April 29, 2008’den çevrilmiştir.) Çeviren: Esin Tezer Yeni araştırma beynin bedenin enerjisini neden bu kadar bitirdiğini gösteriyor ENERJİ OBURU: Beyin nöronların düzgün bir şekilde fonksiyon görmelerini sağlamak için kayda değer bir miktarı, beden gücünün yüzde 20 kadarını kullanır. Beynin herhangi bir insan organından daha fazlasını, bedenin toplam yükünün yüzde 20 kadarına tekabül edenini kullandığı iyice anlaşılmıştır. Şimdiye ...

Devamını Oku »

Nöral Kodlamanın Alfabesi !..

AylinER – 14 Mayıs 2008 Case Western Reserve University (CWRU) School of Medicine’da Nörobilim dalı Doçent Roberto Fernández Galán, nöral ağının mikroskobik yapısının beyin korteksindeki aktivitesini incelemiştir. Bu inceleme sonucunda anlık nöral aktivitelerinin sadece bir “ses***”den ibaret olmadığını bu aktivitelerin oldukça yüksek yapıda sinyaller olduğudur. Buradaki matematiksel ölçümler ve bilgisayar çalışmaları göstermektedir ki; nöral ağı, yapısal nöral kalıpların kombinasyonlarından oluştuğundan ...

Devamını Oku »

Beyindeki Beyaz Maddenin Önemi

Beyin yarı kürelerinin üzerinde beyin kabuğu (korteks) denilen gri hücrelerden oluşmuş, kıvrımlı bir kısım vardır. Beyin kabuğunun iç tarafı nöronların aksonlarının beyaz sinir liflerinden (miyelin) oluşmuş, çok yoğun bir tabakayla kaplıdır. Nöronların aksonlarının oluşturduğu bu topluluklara “beyaz madde” denir. Sinir lifleri sinir hücreleriyle beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı kurarlar. Beynin beyaz maddesi bilim insanlarınca pasif bir rol sergilediği düşünülürken, yeni bir çalışma ile bu beyaz ...

Devamını Oku »

Yeni Beyin Hücreleri Konuşmadan Önce Dinliyorlar !..

Science Daily (www.sciencedaily.com),  1 Kasım 2007  Çeviren: Esin Tezer Yale Tıp Okulu araştırmacıları, travma veya nöro-dejenarasyona uğramış olan beyin hücrelerini yenileriyle değiştirmede yetişkin nöral kök hücrelerinin kullanımı için önemli olarak anlamlandırdıkları buluşu Nörobilim Dergisi’nde bildirdiler. Yetişkinlerde yeni yaratılan nöronlar, varolan hücrelerle iletişim kurabilmeden önce kendi olgunlaşma ve ayakta kalmalarını düzenlemek için uzaktaki beyin bölgelerinden gelen sinyallere güveniyorlar. Nörocerrahi, Nörobiyoloji profesörü ve ...

Devamını Oku »