Nöral Kodlamanın Alfabesi !..

AylinER – 14 Mayıs 2008

Case Western Reserve University (CWRU) School of Medicine’da Nörobilim dalı Doçent Roberto Fernández Galán, nöral ağının mikroskobik yapısının beyin korteksindeki aktivitesini incelemiştir. Bu inceleme sonucunda anlık nöral aktivitelerinin sadece bir “ses***”den ibaret olmadığını bu aktivitelerin oldukça yüksek yapıda sinyaller olduğudur.

Buradaki matematiksel ölçümler ve bilgisayar çalışmaları göstermektedir ki; nöral ağı, yapısal nöral kalıpların kombinasyonlarından oluştuğundan dolayı, bu yapısal nöral sinyal kalıpları, nöral kodlamanın “alfabesi” olarak görev yapmaktadır. Bu, tıpkı yazılı bir metnin harf kombinasyonlarından oluşması gibi. Doç. Fernández Galán yaptığı bu çalışmadan ortaya çıkan sonucun, beyindeki nöral ağın bilginin ne kadar işlenebileceğinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu belirtmektedir.

Bu araştırma, nörobilimi bir sistem içersinde anlamaya yönelik atılan büyük bir adımdır ki bu; nöronların ağ oluşturmak için birbiri ile iletişime girdiğinde ya da bağlandığında nasıl davrandıklarını anlamak ve bunun neticesinde de beynin bu nöral iletişimi nasıl işlediği ve duyusal düzeyde depoladığı anlamaktır.

Yukarıda okuduğunuz makale http://www.medicalnewstoday.com/articles/107341.php adresinden AylinEr tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.

Bu çalışma yukarıda da açıklandığı üzere önemli bir çalışma!… Beyindeki alfabenin çözümlenmesi! Beynin alfabesi! Bir düşünelim… İletişim için kullanılan araç olan dil ve bu dilin mekana göre şekillenmesi ve değişkenliği… Yaşadığımız dünya üzerinde iletişim için kullanılan bir sürü dilin varlığı… Ancak burada bilimadamları düşüncenin alfabesini çözümlüyorlar ki; düşünce dediğimiz ise nöral aktivitenin ve bu aktiviteyi oluşturan nöral ağların kurulması ile ortaya çıkan ve her bir nöronun bir harf! olduğu alfabe!.. Evrensel dil, evrensel alfabe!….

***beyinin nöral aktivitelerinin yaydığı dalgaların ses dalgası olarak da algılanması… aşağıdaki adresten seyredebilirsiniz;http://www.ftunnel.com/index.php/1010110A/025ecfb91c71326f8054b8f9e37e844d536ba0971a1aaba652a0fc5df046d4a91e5116aa02996cc115670
burada açılan pencerede “begin browsing” yazan yere http://www.youtube.com yazıp,”begin browsing“e basıp, “you tube” açıldığında da “neuronal activity” yazarak sayfaya ulaşabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki bu adres, Türkiyede you tube’a erişimin engellenmesinden dolayı, you tube için kullanılan bir adrestir. Türkiye dışından bu videoyu seyretmek isteyenler, www.youtube.com’dan “neuronal activity” yazarak da seyredebilirler.

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...