Tam Güneş Tutulması – 21 Ağustos 2017

Oluşacak Güneş Tutulmasına Hazırlanma

Şimdiye kadar sanırım herkes Ağustos ayında gerçekleşecek tam güneş tutulmasını duymuştur. 21 Ağustos’taki tutulmanın kısmen batı kıyılarında sabah 09:04:32 başlayacak, tam halini saat alması 10:15:56 da olacak ve toplam faz bundan tam 2 dakika sonra oluşacak ve 1 saat 18 dk. süren ikinci fazla birlikte tutulma son bulacak. İlginç olan nokta ise; Amerika kıtasının tam üzerinden geçen bu tutulma hattı gölgesinin deprem bilimcilere göre 26 ya da 27 Ocak M.Ö 1700 de meydana geldiği tahmin edilen mega depremin merkezüssü ile aynı olduğuna inanmaları.

Ürkütücü Bir Potansiyel Sahip Bir Tutulma:

Amerika Kıtasının batı yakasındaki tutulmanın ikinci fazının yaklaşık 12 dakika öncesinde tutulma, bulunduğu lokasyonda en uzun süreli (2kk 40 saniye) tutulma halini alacak. Toplam tutulma sürecini değerlendirdiğimizde bu tutulmanın merkezi ve tutulma alanı 71 mile (115km) kadar yayılan en geniş alana sahip. Ayrıca bu tutulma, ünlü Amerikan durugörü sahibi Edgar Cayce’nin doğum yeri olan Hopkinsville,Kentucky’de de olacak. O bazı psişik okumalarında Batı Amerika’nın eninde sonunda okyanusla kaplayanacağını öngörmekte ve trans halindeyken de kendisine jeolojik olarak daha güvenli yer olan Virginia Sahiline ailesiyle taşınması söylenmişti. Kendisi de öyle yapar ve psişik okumaların temelini oluşturduğu Vakfı (Araştırma ve Aydınlanma Birliği) da Onun 1945 yılındaki vefatından sonra orada kurulur.

Metafizik konusunda yaptığım bunca senelik araştırma ve çalışmalarım neticesinde şunu söyleyebilirim ki; meşru psişizm gelecekteki bir olayın çeşidini ve yerini tespit edebilir,ancak, tam vaktini söylemek çok zordur. Aynı şekilde deprem bilimciler için de depremi tahmin etmek zordur. Pek çok yıllar boyunca meydana gelen durumlardan genel bir kanı ortaya çıkarıp, olasılık tahminleri çıkarılabilinir. Bu tahminlerde genel lokasyon ve minimum magnitüd tahmin edilebilir. Ancak, deprem için net ve kesin belirli bir zaman verilemez. Bu tahmin  pek çok durumda imkansıza yakındır.

Ancak, tutulmaların çok büyük depremlerle bağlantısı konusunda yaptığım araştırmada, bu gibi olayların zamanlamasını tahmin etmede bir kaç on yıl yerine bir kaç yıla kadar daraltabiliriz. Olayın oluş zamanı tam olarak bilinmese de, olma olasılığı daha yüksek bir ihtimalle tahmin edilebilir.

Sismik olarak aktif bir bölgede gerçekleşen tutulma ile belirli büyüklükteki deprem (en az 6.6 büyüklüğünde) arasındaki zaman, tutulmanın tipine göre değişir. Ancak,tutulma hattının merkezinden bir kaç yüz mil içinde meydana gelen depremleri ve pek çok tutulmayı inceledikten sonra genel bir kalıp açığa çıkar. Depremlerin olma olasılıkları tutulmayı takip eden 1 yıl 3 ay ya da 7 ay içinde ve 3.5 yıl-4 yıl içinde olabilir.

Hazırlanmak İçin Uygun Zaman Gibi Gözüküyor:

Tıpkı çok büyük depremlerin her zaman ön şokların akabinde meydana gelmeyeceği gibi, güneş tutulmaları da her zaman bir depremin olacağını göstermez. Ancak,bazı sismik bölgelere göre depremleri önceden tahmin etmede geçmişteki tarihlere bakılırken, diğer bölgelerde gerçekleşen depremlerin çoğu da bir uyarı olmadan da  meydana gelebilmektedir. Benzer olarak, bazı tutulma tipleri depremin habercisi olarak bilinirken,diğerleri öyle olmayabilir.

Araştırmada, tam güneş tutulmaları, halkalı tutulmalara nazaran, belirli sismik olayların zamanlaması ile ilişkilendirildiğinde çok daha fazla deprem oluşturma potansiyeline sahiptir ve bir tutulmanın bağlı olduğu Saros Döngüsü, ne gibi belirli bir sismik olayın bu tutulmayı takip edeceğini de belirler.

Büyük depremlerle ilişkisine baktığımızda, potansiyeli en aktif olan güçlü Saros Döngülerinden biri de bu en yeni olan döngüdür. Bu döngü Saros #145 olarak bilinir. Diğer 40 aktif Saros Döngülerinden bir tanesidir. Saros dizisi #145, 1.370 yıl sürer ve 77 tutulma olayı içerir. Genellikle,parçalı, halkalı ve tam olarak eşit sayıdadırlar. Ancak bu Saros döngüsünde 41 tam tutulma, 34 parçalı tutulma ve sadece bir halkalı tutulma ve bir hibrit tutulma olacaktır.

Her bir Saros dizisinde, tutulma döngüsü 18 yıl 11 ay 8 saatlik döngülerle ayrılır. Saros #145 döngüsü, yeni bir döngü olduğu için, şimdiye kadar sadece bir kaç tane tutulma meydana gelmiştir. Bunlardan 5 tanesi 1927, 1945, 1963, 1981 ve 1999 yılında olmuştur ve 1981’deki döngüde 5 yıl içinde en az 7.5 şiddetinde depremler olmuş ve bunların lokasyonu tutulmanın gölge hattı merkezinden 644 km’den daha az bir uzaklıkta meydana gelmiştir. Bugüne kadar her tutulmadan sonra ortalama iki büyük deprem olmuştur.(bazısı tutulmadan hemen 6 gün sonra, bazısı da 4 yıl 9 ay 26 gün sonra olmuştur.)

Depremlerin %90’ı yaklaşık 4 yıl içinde,%70’i 1yıl 7 ay içinde ve %30’u tutulmayı takip eden bir kaç gün içinde olmuştur.

Bu Tutulmanın Tehlikeli Olarak Kabul Edilmesinin Kanıtları:

Daha önce de açıkladığım üzere bütün tutulmalar potansiyelleri açısından eşit sismik tehlikeler yaratmamaktadır. Aynı şey Saros döngüleri için de geçerlidir. Saros Dizi #145’e gelince, diğer serilere göre bu dizideki tam güneş tutulmasından hemen sonra belirgin bir sismik olayın meydana gelme ihtimali nispeten çok daha yüksek.

Bir örnek vermek gerekirse; 20 Temmuz 1963 yılındaki tutulmadan sonraki 1 yıl 5.5 ay sonra 8.5 ile 9.2 arası şiddette 3 deprem tutulma gölge hattının merkezinde meydana gelmiştir.Dünya çapında bu ölçekte depremler bir daha 39 yıl boyunca meydana gelmemiştir.

1963 yılında gerçekleşen tutulmayı takiben meydana gelen rekor şiddetteki depremlerden sonra bir başka büyük ölçekteki deprem, 11 Ağustos 1999 yılındaki tutulmadan hemen sonraki 6. günde 7.6 şiddetinde tutulma hattının merkezine 266 km uzaklıkta meydana gelmiştir ve çok fazla ölümle sonuçlanmıştır. Bundan 3 ay sonra da tutulma yolunun merkezinden 173 km uzaklıkta 7.2 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiştir.

Türkiye’de gerçekleşen bu iki deprem sonucunda en az 18.000 kişi vefat etmiştir. Aynı tutulmadan 1.5 yıldan az bir süre sonra Hindistan’da 7.7. şiddetinde bir deprem önceki depremin gölge hattı merkezinde meydana gelir. Bu sismik olayda da yaklaşık 20.000 kişi vefat etmiştir.

21 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelecek tutulma,Saros #145 diye adlandırılan aynı güneş tutulması döngüsünün bir üyesi.Ancak bu tutulmanın gölge hattı tüm Amerika kıtası üzerinden geçmekte ve bu sismik bölge üzerinde uzun zamandır yıkıcı depremler gözlemlenmemekle beraber, bu tutulma ile tutulmayı takip eden 5 yıl içinde, hatta 1 yıl 7 ay yıl içinde çok yıkıcı iki büyük depremin oluşma ihtimalinin çok yüksek duğu da gözükmektedir.

Amerika’daki Potansiyel Depremlerin Olası Tarihleri ve Lokasyonları:

İstatiksel olarak,geçmiş tarihe bakıldığında, belirgin bir sismik olayın olma ihtimali; tutulma hattı merkezine 644 km uzaklıkta ve 1 Mart 2019 tarihinde (bu tarihin 75 gün öncesi ve sonrasına da bakılmalı) ancak Mart ayı diğer aylara göre olasılık potansiyeline sahip ve ikinci olarak da Aralık 2017 tarihi.

Bu sismik durumun gerçekleşme ihtimali yüksek olmasından dolayı, sizler tabii ki bunun nerelerde ve potansiyel şokunun da ne kadar büyük olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz… İşte size bazı bilgiler:

Tutulma hattı doğrudan Charleston,Güney Karolina’dan geçiyor. Bu lokasyon,31 Ağustos 1886 yılında 7-7.2 şiddeti civarında meydana gelen depremin yeri. Bu depremde pek çok kişi vefat etmiştir. Gölge hattı doğrudan aynı lokasyonun güneyinde olan bu deprem, tutulmadan 2.5 gün sonra meydana gelmiştir. Geçmişteki ile aynı lokasyona sahip bu tutulmadan meydana gelecek depremin şiddeti 6.6 ya da daha büyük bir ölçekte olma ihtimali çok yüksektir.

Tutulma hattı, 16 ya da 17 Aralık 1811’deki Misouri’nin New Madrid bölgesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin merkezüssü gibi, 200 km içinde olucaktır. Bazı kişiler bu bölgede çok büyük ölçekteki bir başka depremin olmayacağını söylemekte. Benim izlemim de aynı ölçekteki bir başka depremin oluşması için gerekli enerji birikimi için belki de bir 200 yılın geçmesi gerekebileceği yönünde. Ancak, yine de bu bölgede 6.6 şiddetinde oldukça yıkıcı bir depremin de oluşma ihtimali kuvvetle mevcut.

Bu tutulma hattı, Ocak 1700’de 8.7 -9.2 şiddetinde meydana gelen depremin merkez üssü olan Cascadia Subduction Zone (merkez üssü Kuzey Amerika’nin Pasifik okyanusuna bakan kısmındaki, Juan de Fuca ve Kuzey Amerika yeryüzü plakalarını ayıran bir sismik bölge) adlı alan üzerinden doğrudan geçiyor.

Bazı insanlar medyadaki abartılı haberlere dayanarak bu bölgede benzer şekilde deprem olma şansının olmadığını düşünmekteler. Ancak, 1700 yılındaki deprem şiddetinden daha az 7.5-8.4 arası bir şiddette Oregon ve Kaliforniya sahillerinin sınırında Merkez üssünün güneyinde 322 km uzaklıkta olan depremde Cascadia Subduction Zone’daki tabakanın kısmî kırıldığı (merkez üssü Kuzey Amerika’nin Pasifik okyanusuna bakan kısmındaki, Juan de Fuca ve Kuzey Amerika yeryüzü plakalarını ayıran bir sismik bölge) bir başka büyük deprem olma olasığı mevcuttur.

Ayrıca bir başka olasılık da: San Francisco koyunda Hayward fayı üzerinde en az 6.7 şiddetinde bir depremin olması. Eğer deprem burada olursa, Saros döngüsü içindeki tutulmalara bağlı gerçekleşen geçmiş tarihteki depremlere bakıldığında bu,istisnai bir durum olucaktır. Bir başka deyişle, Saros dizisi içindeki 5 tutulmayı takip eden neredeyse 12 deprem,tutulma hattının merkezine 644 km uzaklığında olurken, San Francisco Koyu bölgesinde bu 800 km uzaklıkta olacaktır. Ayrıca, 7.5 ve daha üstü büyüklükteki depremlerin %80’i tutulma merkeziden 322 km uzaklıkta gerçekleşmiştir.

Amerika’da tutulma gerçekleştikten sonraki bir kaç yıl içinde daha az tahmin edilen bir yerde de yıkıcı bir depremin meydana gelme ihtimali de vardır. Örneğin; Montana ya da Idaho gibi yerler deprem için potansiyel lokasyonlar olabilir. Bu yerler daha önce bahsedilmediyse de deprem için çok güçlü potansiyele sahiptir.

Ayrıca çok düşük ihtimal de olsa 21 Ağustos’daki tutulmadan sonraki 5 yıl içinde Amerika’da büyük bir deprem olmayabilir de. 145. Saros döngüsü içinde 1981 yılında böyle bir durum olmuştu.

Ancak, 1980lerin başından ortasına kadarki devre, istisnai olarak 7.5 şiddetinde depremler için yavaş seyreden bir devreydi. Astrolojik göstergelere göre, 2017’nin sonundan en azından 2019’un ortasına kadar,sismik olarak çok daha fazla olayın meydana gelmesi beklenmektedir.

2017 Ağustos’unda meydana gelecek tutulmanın akabindeki 5 yıl içinde New Madrid veya yakınındaki bölgelerde herhangi bir deprem olmazsa,  8 Nisan 2024 yılında ikinci tam güneş tutulması 2017’dekinin hattı üzerinde gerçekleşecek ve 1811 yılı Aralık ayında olan 7.7 şiddetindeki deprem bölgesinden de çok az bir mesafe uzaklıkta oluşacaktır.

Amerika Kıtasını Dair Son Notlar:

Son olarak, bu yazıda Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasına bağlı, tutulmayı takip eden 5 yıl içinde en az bir sismik olayın olasılığından bahsederek,okuyucuya bazı fikirler vermek istedim. Tutulmanın merkezinden 644 km uzaklıkta 7.5 veya da fazla büyüklükte depremin olma olasılığını yukarıda yazmıştım. Diğer olasıklar da şunlar olabilir:

1.Tutulmadan 1 yıl 3 ay-1 yıl 7 ay sonra:  Mayıs ortası

2.Tutulmadan sonraki ilk 144 gün:21 Ağustos 2017 -Ocak ortası ya da ilk 5 ay 2018

3.Tutulmadan sonraki 3.5 sene -4 yıl: 2021 Şubat sonu -2021 Ağustos sonu

4.Tutulmadan sonraki 4.ay-1yıl 3 ay: 2018 Ocak ortası-2018 Aralık ortası

5.Tutulmadan sonraki 1 yıl 7 ay-3.5 yıl:2018 Mayıs ortası-2021 Şubat sonu

6.Tutulmadan sonraki 4yıl 1 ay-5 yıl:2021 Ağustos sonu-2022 Ağustos sonu.

Not : 21 Ağustos’da gerçekleşecek tutulma hattının gölge merkezinden 644 km uzaklıkta herhangi bir sismik olayın gerçekleşmeme ihtimali % 15’dir.

Çeviren : AylinEr
https://exemplore.com/astrology/Profiling-the-Total-Solar-Eclipse-of-August

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu