Yaşlılarda Daha Güçlü Kas Yapısı Daha İyi Bilişsel İşlev Demek

Özet: Yeni bir çalışmaya göre, yaşlılardaki daha güçlü kas yapısı daha iyi bilişsel yeteneklerle ilişkilendiriliyor. Ama ellerin sıkı kavrama gücü, gelişmiş bilişsel işlev ile ilişkilendirilmedi.

Kaynak: Doğu Finlandiya Üniversitesi

Finlandiya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, daha güçlü kas yapısı, yaşlı kadın ve erkeklerde daha iyi bilişsel yetenek ile ilişkilendiriliyor. “Bilişsel”, beynin alma, depolama, bilgiyi işleme ve kullanma fonksiyonlarını anlatır. Bulgular European Geriatric Medicine’ da yayımlandı.

Araştırma yapılan grup içinde, ortalama yaşları 66 olan 338 kadın ve erkek bulunmaktaydı. Ellerindeki kavrama gücü yanı sıra, bacak uzatma, esnetme, pres gibi 3 alt vücut egzersizi ve de göğüs presi, kürek çekme gibi 2 üst vücut egzersizi değerlendirmeleriyle kas güçleri ölçüldü. Alt vücut ve üst vücut kas gücünü gösteren toplam skorlar ayrı ayrı hesaplandı ve bilişsel fonksiyon değerlendirildi.

El kavrama gücünün ölçülmesi nispeten daha kolay ve de hızlıdır. Pek çok araştırmada kas gücü ölçümü olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Ama bu yeni çalışma, sadece el kuvvetine ve yaşa bağlı kas gücü ile bilişsel fonksiyon arasında bir bağlantı gösteremedi. Fakat üst ve alt vücudun kas gücünü gösteren toplam skorlar örnek alındığında, kas gücü ve bilişsel fonksiyon arasında bir bağlantı gözlemlendi.

Bulgular göstermektedir ki, kas gücünü ölçerken ellerin yakalama kuvvetini bir taraf bırakıp, üst ve alt vücut üzerinde incelemeler yapmak yerinde olabilir. Çünkü kas gücü ve bilişsel fonksiyon arasındaki ilişkiyi onlar daha iyi yansıtmaktadır.

Egzersizin sağlık açısından çok çeşitli faydaları olduğu bilinmektedir. Güç artırıcı antrenman yapmak da, herkes için kas kütlesini artırmanın ve kas gücünü geliştirmenin bir yoludur. Ama bilişsel fonksiyon özellikler ile kas gücü arasındaki bağlantı bakımından konu bugüne dek pek araştırılmamış. Bu çalışma, kas gücünün ölçülme metodu ve de bilişsel fonksiyonun kas gücü üzerindeki rolü bakımından, konuya yeni bir bakış açısı getirmiştir. Çalışma 2005-2011 yılları arasında Kuopio Araştırma Enstitüsü’nde yapıldı ve Finlandiya’nın doğusunda yaşayan 1400den fazla kadın ve erkek deneği kapsadı.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/aging-muscle-strength-cognition-6974/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu