Bağırsak Bakterisi ile Duygular Arasındaki Bağlantı

Özet : Yeni bir çalışmada, insan beynin ruh hali, duygu ve davranışlarla ilişkili bölgeleri ile bağırsak bakterileri arasında etkileşim olduğunu ortaya koymakta.

 Araştırmacılar, duygu, ruh hali ve davranışla ilişkili beyin bölgeleri ile etkileşen bağırsak mikroorganizmalarını tespit ettiler. Bu, sağlıklı insanlardaki mikrobiyal kompoziyon ile ilişkili davranışsal ve nörobiyolojik farklılıkların olduğuna yönelik ilk tespit olabilir.

 GENEL BİLGİ

 Beyin-bağırsak-mikrobiyota etkileşimleri, insan sağlığı ve davranışlarında önemli bir rol oynayabilmekte. Önceki araştırmalar, bağırsaktaki mikroorganizma topluluğu olan mikrobiyotaların, davranış ve duyguları etkileyebileceğini öne sürmektedir. Kemirgen hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, bağırsak mikrobiyotalarının, endişe ve depresyon gibi duygusal ve sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini gösterse de insanlar üzerindeki etkisi hakkında çok az kanıt mevcuttu.

Bu araştırma ile araştırmacılar, bağırsak mikrobiyota profillerine göre sağlıklı kadınların beyin ve davranış özellilerini tespit etmeye çalışmışlardır.

METOD

 Araştırmada 40 kadından dışkı örnekleri alınır ve onlara bazı aktivite ve duygusal tepki uyandıran resimler gösterilerek manyetik rezonans görüntüleme ile beyin aktivitelerine bakılır. Kadınlar, bağırsak bakteri birleşimine göre iki gruba ayrılır:33 kişide “Bacteriodes” adlı bir bakteri tepsit edilirken, kalan 7 kadında da “Prevotella” adlı bir bakteri  görülür. Bacteriodes’li grupta, bilginin karmaşık işlenmesiyle ilgili frontal korteks ve insulada bulunan gri maddenin daha kalın olduğu görülür. Ayrıca, onların, hafıza prosesi ile ilgili bölge olan hipokampusları, daha büyük bir hacme sahiptir. Buna karşılık, Prevotella’lı grup, duygusal, dikkat ve duyuya yönelik beyin bölgeleri arasında çok daha fazla bağlantıya sahiptir ve hipokampus gibi pek çok beyin bölgesinin hacmi de daha azdır. Bu gruptaki kadınların hipokampusu, negatif görüntüler izlerken daha az aktfitir. Ayrıca, onların, Bacteriodies’li gruba göre, kaygı, sıkıntı, sinirlilik gibi negatif duygu içeren görüntüleri izlerken daha az olumsuz duygu seviyesine sahip oldukları tespit edilir.

ETKİ

 Bu sonuçlar, sağlıklı insanlardaki beyin-bağırsak- mikrobiyata etkileşimleri kavramını desteklemekte.

Araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin, beyin gelişimini ve hoş olmayan bir durumla karşı karşıya kaldığında ortaya koyduğu aktiviteyi etkileyip etkilemediğine ya da beyinin mevcut farklılıklarının bağısakta bulunan bakteriler yüzünden olup olmadığına yine de tam olarak emin değiller. Ancak, her iki olasılık da, insan duyguları konusundaki düşüncelerde önemli değişikliğe yol açabilir.

Çeviren:AylinER
http://neurosciencenews.com/gut-bacteria-emotion-7013/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu