Sperminizdeki Değişiklikler Zor bir Yaşamınız Olup Olmadığını Gösteriyor

Stresin etkileri nesilden nesile geçebiliyor

Çocuklukta yaşanan travma sperminizde kalıcı iz bırakıyor. 28 erkek üzerinde yapılan çalışmada görüldü ki, çocukluk çağları zor geçen kişiler, spermleri üzerinde geçmişlerine dair iz taşımaktalar. Bu izler onların çocuklarına da geçebilir.

Önceki çalışmalar göstermektedir ki, stres farelerde sağlık ve davranışı etkileyebilmektedir. Bu değişiklikler, muhtemelen spermler nedeniyle, yavrularına da geçiyor. Nesiller arası bu tür geçişler hep tartışmaya yol açan konular olmuştur.  Sigara içen erkeklerin çocuklarının daha kilolu olduğunu biliyoruz.

Büyükanne ve büyükbabası açlık çeken insanlar daha uzun yaşayabilmekteler. Ama yine de bu gibi çevresel faktörlerin nesillere nasıl aktarılabildiği çok netlik kazanmış değil. Bunun nedenlerinden biri sperm yoluyla sonraki nesillere aktarılan mikroRNA – genlerin işleyişini etkileyebilen kısa moleküller-olabilir.

Bunu araştırmak üzere, Massachusetts Tufts Üniversitesi’nden Larry Feig, bir üreme kliniğindeki erkek donörlerden, çocukluktaki travmaları inceleyen standart bir anketi  tamamlamalarını istedi. Bu ankete fiziksel istismar ve ebeveynlerin boşanması da dahildi. Anket listesindeki stres etkenlerinden 4 yada daha fazlasını yaşamış olanların, sağlık problemi yaşama risklerinin çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu sağlık problemleri arasında depresyon ve kalp hastalıkları da bulunmaktadır.

Sperm Değişikliği

Feig’in ekibi erkeklerdeki spermleri analiz ettiğinde, anketteki stres etkenlerinden 4 ya da daha fazlasını deneyimlemiş olanların spermlerindeki mikroRNA’ların, iki çeşidinin daha az olduğunu gördüler. Bu iki mikroRNA nın işlevi ise henüz bilinmemekle beraber, genelde mikroRNAların anne karnındaki gelişim esnasında çok önemli role sahip oldukları düşünülmektedir.

Zor çocukluk geçiren erkeklerde az olan mikroRNA lar, sadece spermde bulunmaktadır. Yumurtada olmaz. Yani eğer partnerinin spermlerinde bu iki mikroRNA yoksa, eksik mikroRNA lar anneden sağlanamaz. Feig: “İlk defa herhangi bir stres türünün insan spermini değiştirdiği gözlenmiştir.”

Çalışma ekibi ayrıca, fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda, stresli ortamların aynı iki mikroRNA nın azalmasına yol açtığını buldular. Bu fareler yeniden üretildiklerinde, erkek yavruların spermlerinde de bu iki mikroRNA nın eksik olduğu görüldü. Bu da stresin, nesiller arasında aktarılabilen uzun vadeli etkisi olduğunu göstermektedir.

Travmanın Değerlendirilmesi

Utah Üniversitesi’nden Elisabeth Conradt, sonuçların son derece inandırıcı olduğunu ama yine de eksik olan iki mikroRNA nın insanlar üzerinde uzun vadede nasıl etkilere sahip olacağını test etmenin zor olacağını söylüyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesinden Richard Pilsner, “Feig’in bulgularından elde edilen en önemli çıkarım, yıllar boyunca hamile kalma ve hamilelikte annenin rolüne odaklanılmasından sonra babanın da aslında önemli etken olduğunu göstermesi olmuştur” dedi.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
https://www.newscientist.com/article/2168952-changes-in-your-sperm-reveal-if-youve-had-a-difficult-life/#.WwU5V7StO30.twitter

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu