Sigara ve Nargilenin Bugüne Kadar Bilinenden Çok Daha Fazla Zararlı Olduğu Keşfedildi!

Sigaranın kötü olduğunu düşünüyorsanız eğer, şunu bilin ki; sigara, düşündüğünüzden daha da kötü!

12smoking1-articleLarge

Yeni bir çalışma, Amerika’daki sigara ve nargilenin (tütün) bilinen diğer hastalıklara ek olarak, en azından 6 hastalığa ve 60.000 ölüme daha neden olduğunu belirtmekte. Bu çalışmadan önce, Amerika’da yılda kanserin 12 çeşidinin de dahil olduğu 21 hastalıktan ölen yaklaşık yarım milyon insanın ölüm nedeni, zaten sigaraya bağlanmıştı. Yeni elde edilen tespitler, 10 yıl boyunca yaklaşık 1 milyon insandan toplanan sağlık datasına dayanmaktadır. Sigaranın sebep olduğu akciğer kanseri, arter hastalığı, kalp krizi, kronik akciğer rahatsızlığı, kalp krizi gibi çok iyi bilinen rahatsızlıklara ek olarak, araştırmacılar, sigara ve nargilenin, önemli bir ölçüde enfeksiyon, yetersiz kan akışından kaynaklı böbrek ve bağırsak hastalığı riski, ve sigara ve nargileye daha önce bağlanmayan, kalp ve akciğer sorunlarının da bununla  bağlantılı olduğunu tespit ettiler.

İnsanlar çoktan sigaranın tehlikeleri konusunda mesajlara boğulsalar da, araştırmacılar, sigaranın tehlikeleri hakkında daha fazla kötü haberle halkın bilgilenmesinin önemli olduğunu söylemekteler.

12smoking3-articleLarge

Washington Üniveristesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Graham A. Colditz, yayınlanan bir makalede; yeni tespitlerin Amerika’daki yetkililerin sigaranın halk sağlığı üzerindeki etkilerini büyük ölçüde gözardı ettiğini belirtmekte ve  özellikle Medicaid –(yoksullar için) sağlık yardımı alanların, sigarayı bırakmaları için yeterli yardımı alamadıklarını da sözlerine eklemekte.

Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi’ne göre, yaklaşık 42 milyon Amerikalı sigara içiyor. Bunların %15’i kadın ve %21’i erkek. Araştırmalar göstermiştir ki; sigara içenlerdeki ölüm oranı, hiç içmemiş olanlara göre 2-3 kat daha fazladır ve ortalama olarak, içmeyenlerden 10 yıldan daha fazla bir zaman önce ölmektedirler. Sigara içenlerin içmeyenlere göre akciğer kanserinden ölme ihtimalleri 20 kat daha fazladır. Fakir insanlar ve daha az örgün eğitim almışların sigara içmeleri daha kuvvetle muhtemeldir. Mr.Carter, diğer araştırmacılardan elde ettiği 5 büyük sağlık araştırmasına bir göz attıktan sonra, buradaki bilgilerden ilham alarak, sigara içenlerde ölüm nedenlerini daha derinine incelemeye geçmiştir.Yaşları 55 ve üstü olan araştırmaya 421,378’i erkek, 532,651’i kadın, ve halen içen yaklaşık 89.000 kişi katılmıştır.

Beklendiği gibi, ölüm oranları, sigara içenler arasında daha yüksektir. Ancak, tütünün neden olduğu bildiğimiz hastalıklardan ölenlerin oranı sadece %83’dür. Bunun üzerine Mr. Carter şunu söyler: “Ben bu oranın oldukça düşük olduğunu düşündüm. Elimizde incelenecek büyük bir grup var. Bunu derinine inceleyelim ve sigara içenleri bizim henüz bilmediğimiz daha neler öldürüyor bunu bulalım.”

Bu araştırmanın masrafı Amerikan Kanser Kuruluşu tarafından karşılanmıştır. Mr.Carter, 4 Üniversite’den bilim insanları ve Ulusal Kanser Enstitüsü ile birlikte çalışmıştır.

Araştırma gözlemsel yapılmıştır. Anlamı; bu arastırmada insanların alışkanlıklarına örneğin; sigara içme gibi bakılmış ve onların davranışları ve sağlıkları arasındaki istatiksel korelasyonlara-bağlantılara bakılmıştır. Korelasyon bir sebep-sonuç ilişkisini kanıtlamaz, dolayısıyla, bu çeşit bir araştırma, katılımcılara yapılan  rastgele tedavi ya da plasebo ve bunların daha sonra karşılaştırılması gibi deneyler kadar güçlü kabul edilmez. Çünkü,insanların bir deney için sigara içmeleri istenilmesi etik olmaz. Bu yüzden, sigaranın insanlar üzerindeki etkisine dair pek çok data gözlemsel çalışmalardan gelmektedir.

2000-2011 yılları arasında deneye katılanlar arasındaki ölümler incelendiğinde, araştırmacılar, hiç içmeyenlere kıyasla sigara içenlerin, enfeksiyon, böbrek hastalığı, daha önce tütünle bağdaştırılmayan solunum rahatsızlıkları ve  yüksek tansiyondan dolayı kalp durmasına neden olan  hipertansif kalp rahatsızlığından ölme oranları iki kat daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca sigara içenlerin, bağırsaklardaki yetersiz kan dolaşımına bağlı nadir görülen bir rahatsızlıktan dolayı ölme oranları hiç içmeyenlere göre 6 kat daha fazla çıkmıştır.

Mr. Carter, tespit ettikleri sonuçlara güvendiğini belirtmiştir. Çünkü, bu durumların tütün(sigara-nargile) ile biyolojik olarak bağlantılı olması mantıklı. Mr. Carter: “Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor ki, bu da, enfeksiyon riskini artıyor.Ayrıca, sigaranın, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve arter hastalığına sebep olduğu bilinmekte ki tüm bunlar da böbrek sorunlarına neden olabilmekte. Arter hastalığı, ayrıca, bağırsaklara kan ikmalini engelleyebilir. Sigaranın neden olduğu akciğer hasarı, enfeksiyona karşı artan bir korunmasızlıkla-hasssasiyetle  birleştirildiğinde, çoklu solunum rahatsızlıklarına yol açabilir.”

Ayrıca Mr. Carter, diğer iki gözlemin de buluşlarına yardımcı olduğunu dile getirmiştir. Bir tanesi; bir kişi ne kadar ağır sigara tiryakisi olursa, sağlık açısından da o kadar büyük riskler almış olur. İkincisi gözlem ise; daha önceden içenler arasındaydı ve riskler zamanla yok olmuştur. Genelde, “doz-sonucundaki etkiler” olarak bilinen bu tarz etkiler şunu ortaya koymaktadır ki; gözlemlenmiş bir ilişkilendirme, tesadüften daha fazla bir şeydir.

Araştırma, ayrıca sigara içenler arasında göğüs ve prostat kanseri riskinde küçük artışlar da tespit etmiştir. Mr. Carter, bu tespitlerin diğer tespitler kadar kuvvetli olmadığını belirtmiş ve bir bağlantıyı destekleyecek biyolojik mekanizmaların olup olmadığı konusunda ek araştırmaların yardımcı olabileceğini de sözlerine eklemiştir.

Sağlık Dairesi Başkanlığı’nın 2014’deki bir raporunda şunlar belirtilmiştir: Göğüs kanseri ve sigara ile ilgili nedensel ilişkiye dair kanıt “anlamlı ama yetersiz”dir. Aynı raporda, sigaranın prostat kanserine neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ama prostat kanseri olan sigara içen erkeklerde, sigaranın  sonuçları kötüleştirdiğine de yer verilmiştir.

Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından daha önceleri sigaranın neden olduğuna dair belirtilen hastalıklar şunlardır; boğaz-yemekborusu, mide, kolon, karaciğer, pankreas, gırtlak, akciğer, idrar kesesi, böbrek, serviks-rahim boynu, dudak, ağıziçi boşluğu kanseri, akut miyeloid lösemi, şeker hastalığı, kalp hastalığı; kalp krizi, damar sertliği, aort anevrizması, diğer arter rahatsızlıklar, kronik akciğer hastalığı; zatürree, gribal enfeksiyon ve tüberkiloz.

Çeviren:AylinEr
http://mobile.nytimes.com/2015/02/12/health/smokings-health-toll-worse-than-previously-thought-study-says.html?smid=tw-share&_r=3&referrer

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu