Yeni Teori:  “Evrenin Başı ve Sonu Yok!”

New-Crazy-Theory-The-Universe-has-No-End-and-No-Beginning-700x325

Kulağa çılgın gelse de, hepimiz, Big Bang (Büyük Patlama Teorisi)’nin “Evrenin 13.8 milyar yıl önce tek bir noktadan başladığı”na dair olan kısmını bir şekilde kabul etmekteydik. Konu şu ki; pek çok teorik fizikçinin bu fikir ilgisini çekmemekte, “tekillik”e yaklaştıkça, onu parçalamaya başlayan ve yaygın olarak kabul gören genel görecelik denklemlerini benimsemektedirler.

Ancak yeni bir çalışma, Büyük Patlamanın evrenin başlangıcı olmadığını dile getirmekte. Aslında, evrenin başı ve sonu olmadığını öne sürmekte. Benha Üniversitesi ve Mısır’daki Zewal Şehri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Ahmed Farag Ali ve Kanada, Alberta Lethbridge Üniversitesi’nden Saurya Dasonlar, evrenle ilgili bu bulmacayı çözdüklerini düşünüyorlar… Onların teorisi ayrıca kara madde ve kara enerjiyi de açıklayabilir.

Einstein’ın Teorisi ile evrenin sonsuz yoğunluktaki tek bir noktadan dışa doğru bir patlama(Büyük Patlama-Big Bang) ile maydana geldiği düşünülmekteydi. Ancak, bilim insanları için bu durum–tekillik— Büyük Patlamadan önce ve Patlama anında ne olduğunun izah edilememesinin de dahil olduğu pek çok problem sahiptir.
new-quantum-theory

Yeni Teori,1950’lerde eğimli bir yüzeydeki iki nokta arasındaki en kısa yolu tarif etmek için kuantum teorisini kullanan David Bohm’un çalışmasını ve tekilliklerin oluşumu üzerinde çalışmış olan Amal Kumar Raychaudhuri’nin çalışmalarını biraraya getirmiştir.

Raychaudhuri’nin bir kuantum-düzeltimli denklemini kullanarak,bu yeni teoriyi ortaya koyan araştırmacılar genel görecelik içindeki evrenin genişlemesi ve evrimini tarif eden yeni bir denklem yaratabilmişlerdir. Onlar, kuantum parçacıklarının hiç bir zaman yolları kesişip, karşılaşamayacaklarını gösterdiler.

Professor Saurya Das şunu ifade ediyor: “Gördüğümüz kadarıyla, evrendeki iki farklı nokta geçmişte hiç bir zaman birleşmediğinden dolayı, evrenin bir başlangıcı da olamazdı”.

Çeviren: AylinER
http://www.cosmosup.com/new-crazy-theory-the-universe-has-no-end-and-no-beginning/#.dpuf

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu