MikroRNA lar Öğrenme ve Hafıza Oluşumunda Önemli Rol Oynuyorlar

Scripps Araştırma Enstitüsü (TSRI)Florida Kampüsünde çalışan bilim insanları “microRNA” denilen bir tür genetik maddenin hayvanların hafıza oluşumunda çok farklı etkileri olduğunu buldular. Bazı vakalarda bu RNA lar hafızayı artırırken bazılarında ise azaltıyorlar.

Araştırmayı yürüten TSRI Nörobilim Bölüm Başkanı Ron Davis: “Sistematik ekranımız, tüm miRNA lar ve onların normal öğrenme ve hafıza için önemli olan gen ağlarında işlev gören potansiyel hedefleri hakkında kapsamlı bir tanımlama yapmaya doğru atılmış önemli adımdır. Gelecek araştırmalar için değerli bir kaynaktır” dedi.

Çalışma Genetics dergisinin Haziran 2015 baskısında yayınlandı.

Bazı RNA çeşitlerinin aksine, microRNA lar(miRNA) protein kodlaması yapmazlar. Ama gen ifade seviyesini değiştirerek çeşitli biyolojik süreçleri düzenlerler. Yapılan bazı araştırmalar göstermiştir ki, miRNa lar normal gelişim ve hücresel büyüme için çok önemlidirler ve nörodejeneratif hastalıkların zorluklarına yardımcı olabilirler.

Hafıza çalışmalarında bilindik bir hayvan denek olan meyve sineği (Drosophila melanogaste) üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, 134 farklı miRNA öğrenme ve hafıza üzerine etkileri bakımından test edildi.

Araştırmacılar, ara dönem hafızadaki miRNAları tek tek susturarak-bastırarak potansiyel tutulumu test ettiler ve hafıza oluşum veya saklanmasıyla ilişkili en az 5 farklı miRNA tespit ettiler.

Araştırma görevlileri German U. Busto ve Tuğba Güven Özkan: “Bu çalışmada tespit edilen 5 miRNa arasında bir tanesinin hafıza oluşumunda gerekli olduğunu fark ettik. İlginçtir ki, bu miRNa nın insandaki karşıtı, pek çok nörodejeneratif hastalıklarda- Alzeimer ve Huntington gibi- değişime uğrar. Bu bozuklukların belirgin özelliklerini incelemek ve çözüme ulaştırmak için bu çalışma potansiyel bir model olabilir.”

mikroRNA

Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar bazı miRNAlar ın hafıza oluşumunu azaltırken bazılarının ise arttırdığını gördüler. Tanımlanan miRNalar, ya hafıza oluşumunun altında yatan nöronal fizyolojiyi ya da sinir sisteminin gelişimini etkilediler.

Güven Özkan “Bu microRNAlar beyin gelişim esnasında ve yetişkin beyin fonksiyonu için son derece iyi düzenlenmiş. Yanlış düzenlendiklerinde, otizm, Alzeimer ve Huntington gibi beyin hastalıklarını şiddetlendirebilirler. Bunların insanlarda hastalıklara nasıl sebep olduklarını anlamak için öğrenme ve hafıza yollarını tam olarak tespit etmek istiyoruz.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/microrna-memory-formation-genetics-2177/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu