Fruktoz, Beyin Gücünüzü Düşürüyor!

Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı çalışma, yediklerinizin düşüncelerinizi etkilediğini göstermekte. fruktoz

Araştırmacılar, özellikle tüm Amerikan gıdalarının içinde bulunan fruktoz konusundak endişeliler ve yoğun bir şekilde işlenmiş fruktozlu gıdaları uzun süre yemenin beyninizin öğrenme ve bilgiyi hatırlama becerisini değiştirdiğini bildirmekteler.

Gelin önce fruktozun kendisini inceleyelim. Fruktoz nedir? Ve onu yemenin bir sakıncası var mı?

Fruktoz doğal bir meyva şekeridir.

Fruktoz doğal hali ile meyva şekeri diye adlandırılır. Pek çok bitkide bulunan ve glukoz ve galaktozun da olduğu 3 besinsel monosakaridlerden bir tanesidir. Bu basit şekerler, sindirim süresince doğrudan kan dolaşımı içinde emilir ve hücresel enerji için hemen kullanılabilirler.

Fruktoz, bitkilerde, örneğin; balda, ağaçlarda,üzümsü meyvalarda, çiçeklerde, taneli ufak bitkilerde ve çoğu kök sebzelerde doğal olarak bulunur. Fruktoz bitkilerde doğal bir şekilde monosakarid olarak ya da sakarozun bir bileşeni olarak mevcuttur.

Gelmeye çalıştığımız nokta şu: Doğal formundaki fruktozda hiç bir problem yok. Doğada şekerler, antioksidan ve lif yönünden zengin olan yiyeceklerde bulunabilir ve bu yardımcı besinler doğal şekerin etkisini minimize etmeye yardımcı olabilirler.

Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar da bu konuda hem fikir.Onlar şunu belirtiyor: “Doğal olarak meyvalarda bulunan fruktoz konusunda endişeli değiliz. Daha çok endişeli olduğumuz konu; tatlandırıcı yada katkı maddesi olan işlenmiş gıda ürünlerine eklenen yüksek fruktozlu mısır şurubtur.”

Dolayısıyla, doğal kaynaklı fruktozda bir sorun yok. Esas sorun ve problemi yaratan; işlenmiş gıdalarda ve şuruplada bulunan fruktozda. Bu fruktoz gerçek anlamda her yerde!

İşlenmiş Fruktoz Beyin Gücünü Düşürüyor!

Kaliforniya Üniveristesi’nden araştırmacılar iki grup fare üzerinde çalışma yaparlar. Her iki grup da 6 hafta boyunca içme suyu olarak fruktoz solüsyonu tüketirler. Bazı farelere ayrıca omega-3 yağı,DHA (dokosaheksaenoik asit) ile birlikte  keten tohumu yağı verilir.Araştırmacılar yüksek takviyeli fruktozun (şuruplardan ve işlenmiş gıdalardan aldığımız gibi) beyin fonksiyonu üzerindeki etkisini ve DHA’nın olumsuz herhangi bir etkiye karşı çıkıp çıkamadığını ölçmek isterler.

Neden DHA? Çünkü, araştırma göstermektedir ki; bu omega-3 yağı sağlıklı bir beyin ve sinir hücreleri bağlantısı için gereklidir ve ne kadar çok beyin hücre bağlantısına sahip olursanız o kadar iyi hafızaya ve problem çözme hüneriniz olur.

Fareler, fruktoz solüsyonu ya da fruktoz/DHA solüsyonu verilmeden standart bir labirentte görsel olarak işaretlenip test edilirler. Solüsyonlar tatbik edildiktan 6 hafta sonra, araştırmacıları fareleri aynı labirenti kullanarak tekrar test ederler. İşte elde ettikleri sonuçlar:

  • Sadece fruktoz verilen fareleri fruktoz yavaşlatır ve beyinlerindeki sinpatik aktivitelerde (bu beyin hücreleri arasındaki aktivasyon seviyesi) düşüş olur. Beyin hücreleri birbirlerine sinyal göndermede daha çok sıkıntı yaşamaktadır ve bu da farelerin daha sağlıklı düşünme becerilerini bozmakta ve 6 hafta önce öğrendikleri labirentte gittikleri yolu hatırlamakta zorluk çekmektediler.
  • Sadece Fruktoz verilen fareler, insülin direnci, tip 2 diyabet özelliği, geliştirme işaretleri verir. Kaliforniya Üniversitesi bilim insanları, yüksek dozdaki fruktozun, hücrelerin enerjiyi nasıl kullanıp ve nasıl depoladığını ayarlayan insülin becerisini bloke edebileceğini düşünmekteler.
  • Fruktoz/DHA verilen fareler, sadece fruktoz verilene farelelere göre labirenti gözle görülür biçimde daha hızlı tamamlarlar.

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve Felç Enstitüsü tarafından desteklenen bu çalışma şu şekilde sonuçlanır; işlenmiş gıdalardan alınan yüksek düzeydeki fruktoz, hafıza kaybı ve bilişsel anlamda zayıflama riskini artırabilmekte.

Şimdi, bu noktada gelin, adil ve aklı başında olalım. Bu, başka belirli bir kaynaktan bakılmayan ve fareler üzerinde yapılan bir çalışma. Ancak, araştırmacıların, meyvaların içinde bulunan antioksidan ve lifle birlikte doğal fruktozun, sizin için daha iyi olduğu konusundaki açıklamasında hem fikir miyiz? Fruktoz şekerli içeceklerde de bulunmakta ve neredeyse tüm işlenmiş gıdalalarda bu ek besinlerden yoksun ve muhtemelen de sağlığınız üzerinde genel olumsuz bir etkiye sahip.

Öylese, fruktoz hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz? Özellikle işlenmiş fruktoz hakkında… Bunun tamamen güvenli ve masada kullandığmız şekerden hiç farkı olmadığına dair Ulusal Mısır Yöneticileri Birliğinin yaptıkları açıklamaya katılıyor musunuz?!?…

Çeviren: AylinER
http://blog.lifeextension.com/2012/05/processed-fructose-brain-power.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu