İnsanların Neden İsyankâr, Asi Olduğu Tespit Edildi!

Kırmızı ve mavi gözüken beyindeki bu bölgeler birbiri ile bağlantısız gözükmekte. Ancak, bu bölgeler birbirleri ile ne kadar senkronize olurlarsa, insanlar o kadar çok asi, isyankâr oluyor.

 Bazı insanlar istemedikleri halde neden başkalarının isteklerini yerine getirirken, bazıları da karşı koyarlar?..
Bu sorunun, sosyal ve doğuştan gelen faktörlerin bir karışımını yansıtan, son derece karmaşık cevapları var. Yeni yapılan bir çalışma, bunlardan birkaçını açıklar nitelikte insanların yapay bir ortamda da olsa tepkilerini tahmin eden bir model oluşturmakta. Araştırmayı yapan ve bunu kaleme alan araştırmacılar, beynin iki kısmı arasındaki bağlantı kuvvetinin, insanların emirlere ve talimatlara karşı alınıp alınmadığını tespit etmede önemli bir faktör olduğunu tespit ederler.

Kontrol kaçınma, kontrol edilmekten kaçınma” işi, halihazırda mevcut bir davranışsal iktisat testidir. Katılımcılar, Oyuncu A olarak bilinen yabancılarla eşleştirilir ve katılımcılara aralarında parayı bölüştürme talimatı verilir. Oyuncu A, ya paranın diğer katılımcı tarafından serbestçe nasıl paylaştırılacağını ya da asgari pay talep edilmesine izin verir..

Bern Üniversitesi’nden Dr. Sarah Rudorf ve meslektaşları, araştırmaları için 51 üniversite öğrencisi ve 16 Oyuncu A’dan (16 yabancı kişi) bulurlar ve 16 Oyuncu A’dan (yabancı kişi) gelen talimat 51 üniversite öğrencisine verilir ve tepkilerini gözlemlerken fMRI makineleri ile de beyin aktivitelerini ölçülür ve daha sonra da katılımcılardan (talimatları alan öğrencilerden) düşüncelerini ve motivasyonlarını açıklamaları istenir.

Nörobilim Dergisi’nde yazılan bu araştırmada bildirilen bazı bulgular tahmin edilebilir.. Kendilerine Oyuncu A’lar tarafından talimat verildiğinde, onların kendilerine güvenmediğini veya motivasyonlarını anlayamadıklarını hisseden katılımcılar, kararın kendilerine bırkılmasına kıyasla, kendilerine daha çok onlara daha az para verirler.

Ortaya çıkan bu durumla birlikte, nöral gözlemler de çok ilginçtir. Beyindeki Inferior parietal lopçuk ve dorsolateral prefrontal korteks arasındaki bağlantı ne kadar güçlü olursa, katılımcılar talimatlara o kadar karşı gelip, asileşip ve parayı daha çok kendilerine ayırdıkları çeşitli paylaşımlarda bulunurlar. Beyin bölgelerinin isimleri nörobilimciler için pek de bir şey ifade etmese de, bu bölgeler, kişiliğimizin önemli bir unsurunun biyolojik olarak ilişkilendirilmesi açısından önemlidir.

Talimatlara uymanın mı ya da direnmenin mi en iyisi olduğu, tabii ki, talimatların doğasına ve niteliğine de bağlıdır. Araştırmacılar, bu çalışmalarının, bazı iyi sebeplerden mi, yoksa, insanların karşı gelmek için mi karşı geldikleri, bir diğer deyişle, sırf itaat etmemek için mi karşı geldiklerini test eden bir çalışma olduğunu dile getirmekteler. Araştırmacılar, gerçek dünyada “kontrolden kaçınma, kontrolü reddetme” ye örnek; tıbbi tavsiye almayı reddetme ve gençlerin asiliğini vermekteler.

Araştırmacılar, bir bireyin kontrole karşı nasıl zıt gittiğini, asi olduğu tespit edilirse, o kişinin bu tepkiyi, daha iyi amaçlara yönelik ve çocuklarına da aşılayacağı bir hale getirebileceğini de söylemekteler. Ancak, kontrole karşı gelen isyankar, asi bir kişiyi de beyin bağlantılarının incelenip, taranması için yeterince uzun süre oturtabilmek de o kadar kolay olur mu bilemeyiz.

Ayrıca, bazı kişiler, bu araştırmanın, kontrol edilmekten kaçmayı, kontrole karşı isyankar olmayı  tamamen olumsuz olarak vurgulandığını sorgulayabilir ve bu da yazarların bu sorgulamayı “yetersiz, uygun olmayan kararlar” olarak adlandırmasına yol açabilir. Belki de, sık sık, kendimize ve topluma fayda sağlamayan şekillerde hareket etmenin öğretildiği bir dünyada, dikte edilmeye karşı direnen, iyi-bağlantılı bir beynin olmasının pozitif yanları vardır… Peki, hükümetlerin şimdi bu şekilde toplumdaki asileri tespit etmenin bir yolunu bulmuş olmaları sizce iyi bir şey mi?

Çeviren: AylinER
http://www.iflscience.com/brain/weve-found-a-feature-in-the-brain-that-makes-people-rebel/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu