Bir Beyin Hücresi, Evrenle Aynıdır !..

Yazan: Cliff Pickover, Realite Karnavalı  (http://sprott.physics.wisc.edu/Pickover/pc/brain-universe.html’den çevrilmiştir.)
Çeviren: Esin Tezer

  

Fizikçiler bir beyin hücresinin yapısının bütün evrenle aynı olduğunu keşfettiler.

“Oh Tanrım, bana yol göster, beni koru; beni parlayan bir fener ve parlak bir yıldıza çevir.” 
–Abdu’l-Bahá

‘’Biri sadece mikrometreler genişliğindedir.Diğeri milyarlarca ışık yılı boyuncadır. Biri, bir fare beynindeki nöronları gösterir.
Diğeri evrenin temsili bir imajıdır. Birlikte, çok farklı doğal fenomende  sürpriz şekilde bulunmuş benzer modeller izlenimini uyandırırlar.’’ 

DAVID CONSTANTINE

beyinhucresi2

Beyin Hücresi                                                                             
Brandeis Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Mark Miller, beyindeki belirli türlerdeki nöron hücrelerinin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını araştırıyor.
Bir farenin beynini zayıf dilimlere boyayarak, bağlantıları görsel olarak belirleyebiliyor. Yukarıdaki imaj; soldaki üç nöron hücresinin (iki kırmızı ve bir sarı)
ve onların bağlantılarını göstermektedir.

Evren

Astrofizikçilerin uluslararası bir grubu, evrenin nasıl büyüdüğünü ve değişiklik geçirdiğini canlandırmak için geçen yıl bir bilgisayar temsili kullandı. Yukarıdaki temsili imaj; binlerce yıldız, galaksi ve kara madde (ağ) tarafından çevrilen geniş bir galaksi kümesini (açık sarı) ön plana çıkaran şimdiki evrenin  enstantene bir resmidir.

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...