Beyin Büyüklüğü

Göbek çevresindeki aşırı beden yağı, daha küçük beyin büyüklüğü ile bağlantılı

Loughborough Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre göbek çevresinde fazla yağ taşımak beyin büzülmesiyle bağlantılı olabilir.

Araştırmacılar yaş ortalaması 55 olan 9.652 kişinin BMI olarak adlandırılan bel-kalça oranı ve tümel beden yağını ölçtüler ve bu katılımcıların sağlıklarını araştırdılar.

Grubun %19’unun obez olduğu saptandı.

Takım, yüksek obezite ve bel-kalça oranına sahip olan bu kişilerin en düşük beyin hacmine sahip olduğunu buldu.

Onlar beyaz ve gri madde hacimlerini ve beynin farklı bölgelerindeki hacimleri saptamak için manyetik rezonans görüntülemesini kullandılar.

Yaş, fiziksel aktivite, sigara içimi, ve yüksek kan basıncı gibi beyin hacmini etkileyebilecek diğer faktörleri ayarladıktan sonra araştırmacılar, yüksek BMI kendine başına hafifçe düşük beyin hacimlerine bağlantılı olurken, yüksek BMI ve yüksek bel-kalça oranlarına sahip olanların bel-kalça oranları yüksek olmayan katılımcılara göre daha düşük beyin gri maddesi hacimlerine sahip olduğunu buldular.

Araştırmacılar özellikle, sağlıklı kiloya ve ortalama değer olan 798 cm3’lük gri beyin maddesi hacmine sahip olan 3.025 kişiyle ve  yüksek BMI’ya sahip fakat bel-kalça oranı yüksek olmayan ve ortalama olarak 793 cm3’lük gri beyin maddesi hacmine sahip olan 514 kişiyle karşılaştırıldıklarında, yüksek BMI ve yüksek bel-kalça oranlarına sahip olan 1.291 kişinin en 786 cm3 olarak en düşük gri beyin maddesi ortalamasına sahip olduklarını buldu.

Beyaz beyin maddesi hacminde ise dikkate değer farklar bulmadılar.

Loughborough Üniversitesi Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri Okulu’ndan çalışma yazarı Profesör Mark Hamer, ‘’Çalışmamız özellikle göbek çevresindeki obezite daha düşük gri beyin maddesiyle ilişkiliydi, beyin yapısındaki anormalliklerin mi obeziteye yol açtığı, ya da obezitenin mi beyindeki bu değişimlere yol açtığı açık değil. Ayrıca obezite ile beynin spesifik bölgelerindeki büzülme arasında da bağlar bulduk. Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, fakat ileride bir gün düzenli olarak BMI ve bel-kalça oranı ölçümü yapılması beyin sağlığını saptamaya yardımcı olabilir’’ dedi.

Beden kitle Endeksi ve bel-kalça oranının beyin yapısı ile bağlantısı adlı bildiri Amerikan Nöroloji Akademisi’nin tıbbi dergisinin internet sayısında yayınlandı.

Gri madde beynin sinir hücrelerinin çoğunu ihtiva eder ve beynin kendini kontrol, kas kontrol ve duyusal algılama bölgelerini kapsar.

Beyaz madde ise beynin çeşitli bölgelerini birbirine bağlayan sinir ipi demetlerini ihtiva eder.

BMI

BMI bir ağırlık-boy oranıdır ve kişinin ağırlığını boyunun karesine bölerek saptanır.

30,0’ın üzerinde BMI’ya sahip olan insanlar obez olarak değerlendirilir. Bel-kalça oranı bel çevresi kalça çevresine bölünerek saptanır.

Kalçalarına göre daha büyük göbeğe sahip insanlar daha yüksek oranlara sahiptirler.

0,90’ın üzerindeki erkekler  ve 0,85’in üzerindeki kadınlar merkezi obez olarak değerlendirilirler.

Profesör Mark Hamer, ‘’Halihazırdaki araştırma beyin büzülmesini hafıza azalmasına ve yüksek demans riskine bağladı fakat fazla beden yağının beyin için koruyucu mu olduğu, ya da hasar verici mi olduğu konusundaki araştırma doyurucu sonuç vermedi. Çalışmamız büyük insan gruplarına baktı ve obezitenin, özellikle de göbek çevresindeki obezitenin beyin büzülmesiyle bağlantılı olabileceğini buldu’’ dedi.

Çalışmaya ait bir kısıtlama olarak, davet edilenlerin sadece %5’i çalışmada yer aldı ve bu şahıslar çalışmaya katılmayanlara göre daha sağlıklı olmaya meyilliydi, dolayısıyla sonuçlar popülasyonu tümel olarak yansıtmayabilir.

Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://www.lboro.ac.uk/news-events/news/2019/january/high-bmi-linked-to-shrinking-brains/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu