Belki de Bir Neandertalsin

Yaklaşık 40bin yıl önce Avrupa’da yok olan atalarımız Neandertallerin, Avrasya’da aynı dönemde yaşadıkları modern insanlar ile çiftleşerek melez ırk oluşturdukları keşfedildi. Bu yüzden de bazı Neandertal genleri DNAlarımıza kadar ulaşmış, Afrika yerlisi olmayan insanların genetik kodunun %1ila 3ünü oluşturmuştur. Almanya’daki Max Planc Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nün bir çalışmasına göre, Neandertal kod çok büyük değilse de, hala ne hissettiğimiz ve de nasıl göründüğümüz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Araştırma ekibi, insanlardaki hangi fiziksel ve davranışlar özelliklerin Neandertal DNAsı ile bağlantılı olduğunu anlamaya çalışıyor. Bilim insanları İngiltere Biyobanka’sından bilgiler kullandılar. Burada Neandertal DNA sı taşıyan ve Avrupalı ataları olan112338 kişinin genetik datası mevcut. Bunun yanı sıra katılımcılardan fiziksel ve davranışsal tanımlar içeren anketlere cevaplar vermeleri de istendi. Araştırmacılar bunları, Sibirya’daki Altay dağlarında bulunan Neandertal örneğinin genetik analizi ile karşılaştırdılar.

İşlemsel biyolog Michael Dannemann ve Janet Kelso ise, Neandertaller ve modern insanın cilt ve saç renkleri, uyku alışkanlıkları, ruh hali ve hatta tütün kullanışları arasında genetik bağ olup olmadığını araştırdılar.

Bağlantıların çoğu genetik atalarımızın güneş ışığına adaptasyonu ile alakalıydı. Avrasya’nın güneşli koşullarında binlerce yıl yaşadılar ve böylelikle de çevreyle baş edebilecek genler oluşturdular. Çiftleşme dolayısıyla da bu genleri insanlara taşıdılar.

Araştırmaya göre, gece kuşu iseniz, bir ihtimal Neandertal kökenlerinizle bağlantı kurabilirsiniz. Çünkü gece yatıp ve gün boyunca uyuklamanın Neandertal DNA sı ile ilişkili olduğu görüldü. Bunlardan başka, huysuzluk, yalnızlık ve sigara içmeye yatkınlık da Neandertal DNA ları ile ilişkilendirildi.

Eğer kızıl saçlarınız varsa, muhtemelen Neandertal DNA nız çok azdır. Çünkü araştırma göstermektedir ki, Neandertaller arasında kızıl saç çok nadirdi, hatta belki hiç yoktu.

Bilim insanlarına göre, ne kadar kolay bronzlaştığınız da Neandertaller ile bağlantılı özelliklerden bir tanesidir.

 “Cilt ve deri rengi, günlük ritimler ve ruh hali  gün ışığına maruz kalmaktan etkilenirler. Analizimizde bunların tanımlanması, güneşe maruz kalmanın Neandertallerin fenotiplerini şekillendirmiş olabileceğini göstermektedir. Modern insana gen akışı da, günümüzde bu özelliklerin varyasyonuna katkıda bulunmaktadır.”

Neandertaller ile ilgili başka bir araştırma, aynı Max Planc Enstitüsü’nde araştırılmış ve Ekim ayında Science Magazine’de yayımlanmıştır. Bu çalışma, antik DNAların sağlığımızı nasıl etkilediğine dair çok daha fazla kanıt sunmaktadır.

Svante Pääbo ve Kay Prüfer ekipleriyle birlikte, 52 bin yıl önce Hırvatistan’da yaşamış olan bir Neandertal kadını detaylı olarak incelediler. Neandertal genomunun, modern insanlarda kandaki kolesterol seviyeleri, şizofreni, yeme bozuklukları ve eklem iltihabı gibi sağlık sorunlarının oluşmasında etkili olduğunu buldular.

Prüfer: “Bu demek değildir ki, belirgin bir gen sizde mevcut diye hasta olacaksınız ya da olmayacaksınız. ‘Belki bir gün olabilirsiniz’, demek daha doğru olacaktır.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://bigthink.com/paul-ratner/you-might-be-a-neanderthal-if?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1507513523

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu