Avusturalyalı Aborjinler, Bilinmeyen Bir İnsan Türünün DNA’sını Taşımakta!

Yeni araştırma, Papua Yeni Gine ve Kuzeydoğu Avustralya’daki insanların tanımlanamayan, soyu tükenmiş bir insan türüne ait DNA izlerine sahip olduğunu ortaya koymakta.

Görünüşe göre, genetikçiler ve bilim insanları insanlık tarihindeki bu önemli gelişmeyi anlayamamaktalar ve konuyla ilgili bu araştırma, cevaplardan daha çok soru çıkacağını göstermekte.

2016 yılında Harvard Medical School’daki araştırmacılar, dünyanın tüm bölgelerindeki insan genomunun kapsamlı bir çalışmasının bulgularını yayınladılar ve Avustralyalı aborjin popülasyonu hakkında hayret verici bir şey keşfettiler.

Onlar, henüz tanımlanmamış bir insan türünün torunları olduklarını gösteren genetik markörlere-işaretlere sahiptiler.

Texas Üniversitesi’ndeki istatistiksel bir genetikçi olan Ryan Bohlender, Science News’den Tina Hesman’a şunları söylüyor: “Ya bir popülasyonu atlıyoruz, ya da ilişkiler hakkında bir şeyleri yanlış anlıyoruz.”

Bohlender ve meslektaşları, modern insanın bugün taşıdığı tükenmiş hominid DNA miktarını araştırıyor.  Ve onların, pek çok kişiyi hayrete düşüren açıklamalarında daha önceki çalışmalarda tutarsızlıkların olduğu ve Neandertallerle ve Denisova’larla karışmamızın evrimsel hikayenin tümünü içermediğini yer almakta.

100,000 ile 60,000 yıl önce, atalarımızın Afrika’dan göç ettiğine ve Avrasya topraklarında yaşayan diğer hominid türlerle ilişki kurduğuna inanılıyor. Uzmanlar, bu ilişkinin bugün halâ mevcut olan türlerimizde bir iz bıraktığına inanmakta.

Araştırmanın önde gelen bilim insanı ve kariyerinin çoğunda insan genomunun kökenini araştıran Mallick Swapan: “Asıl amacımız, ırkımızın bulunduğu noktaya nasıl geldiğini anlamak. Ancak, bunu yapabilmek için önce eski kabilelerin DNA’larını da incelemeliyiz.”

Swapan, bu yeni çalışmada, şimdiye kadar geniş çaplı çalışmalarda yeterince yer verilmeyen, dünyaya dağılmış 142 farklı insan popülasyonunun genetik verilerini topladığını açıklamakta.

Swapan’a göre, bu yeni çalışmandan açığa çıkan en inanılmaz şey; Avustralyalı aborjinlerin genetik kodlarının, eski melez bilinmeyen bir “insan” türüne ait DNA markörlerini-işaretleyicilerini taşıdıklarını göstermesidir.

Başlangıçta, sıra dışı bu DNA işaretleyicilerinin/ markörlerin, Aborijin atalarının, Denisovans olarak bilinen anlaşılması zor eski türle birleşip, melez bir ırk ortaya çıkmasından şüphe duyulmaktaydı ama, bu hipotezin yanlış olduğu ortaya çıktı.

Analizlerden sonra, bilim insanları DNA işaretleyicilerinin, Denisovan işaretleyicilerinden-göstergelerinden ayrı olduklarını keşfederler ve bu da onları tamamen yeni bir insan türünün izlerini buldukları sonucuna götürür.

Avustralya’nın yerli halklarının yaklaşık 50.000 yıl önce Afrika kıtasına gelen ilk insanların torunları olduğu bilinmektedir.

Aborjinler, binlerce yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edilmelerinden dolayı bilim insanları onların genetik kodlarının nispeten homojen olacağını düşünmüşlerdir.

Şaşırtıcı bir şekilde, durumun bu olmadığı ortaya çıkar.

Swapan: “Avusturalya’nın batısından gelen bir Aborjin ile doğusundan gelen Aborijinin genetik imzaları-işaretleri arasında, Avrupalı ve Asya’lıların arasındaki fark kadar fark mevcut.”

Avustralya’daki yerli halkların genetik kodundaki inanılmaz çeşitlilik ve hattâ buna geçmişte bilinmeyen bir insan türüyle birleştiklerini gösteren kendine özgü genetik belirtiye sahip olmaları da dahil, insanlığın çok eski tarihi hakkında halâ keşfedilecek daha bir sürü şey olduğunu da göstermektedir.

Çeviren : AylinER
https://www.ancient-code.com/australian-aborigines-carry-dna-unknown-human-species/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu