“Aşk Hormonu” Ruhsal Aydınlanma Hissini de Artırıyor

 Yeni yapılan bir araştırmada oksitosinin dünyayı algılama biçimimizi etkilediği gösteriliyor.

Oksitosin

Oksitosin kullanan kişiler meditasyon yaparken çok daha olumlu duygular hissettiler.

Duke Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre bu sadece aşk hormonu değil: Oksitosin ruhsal yaşamlarımızı da destekleyebilir.

Patty Van Cappellen şöyle diyor: “Oksitosin, vücudumuzun manevi duygularımızı besleyen kaynaklarından biri gibi görünüyor.” Araştırmaya 83 orta yaşlı erkek katıldı. Bunlar 2 gruba ayrıldı ve deneklere burun yoluyla oksitosin veya plasebo verildi.

Daha sonra, oksitosin verilen gruptaki denekler, ruhaniyetin yaşamlarında daha önemli olduğunu, diğer birimlerle daha fazla bağlantılı hissettiklerini, ‘Tüm yaşam birbiriyle bağlantılıdır’, ‘Tüm insanları birbirine bağlayan daha büyük bir bilinç yada ruhsal düzlem vardır’ gibi cümlelere katıldıklarını söylediler. Kılavuzlu bir meditasyon esnasında, hormonal destek alanlar daha fazla huşu, minnettarlık, umut, ilham, ilgi, aşk ve huzur hissettiler. 1 hafta sonra bile etki devam ediyordu.

Van Cappellen : “Maneviyat karmaşıktır ve pek çok farklı şeyden etkilenir. Ama oksitosin, dünyayı algılama şeklimizi ve inancımızı etkiliyor.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://www.popsci.com/love-hormone-also-boosts-feelings-spiritual-enlightenment

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu