Anılar ve Hayaller Arasındaki Bağ!

fMRI tekniğini kullanarak anılar ve hayaller arasındaki bağı inceleyen psikologlar, bu incelemeler neticesinde geçmişle ilgili bilgileri hatırlamak için kullanılan düşünce kalıpları ile geleceği hayal etmede kulllanılanla çarpıcı bir şekilde benzerliklik gösterdiğini buldular!. Bu buluşla birlikte, uzun zamandır gelecekle ilgili düşüncelerin prefrontal lobta geliştiği düşüncesinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bazıları için geleceği “gör”menin en iyi yolu, kendilerine bu konuda rehber olacak birisinden yararlanmaktan geçmektedir. Bu belki de, bir astrolog olabilir. Şimdilerde, Washington Üniversitesi’nden psikologlar, geleceği tasarlama yani hayal etme becerisinin geçmişi hatırlama ile paralel gitmekte olduğunu buldular. Her iki işlem de beyinde benzer nöral aktiviteleri ateşlemekte olduğunu gözlemlediler.

Washington Üniversitesi Psikoloji profesörü Kathleen McDermott bu konu hakkındaki görüşleri şöyle: “Bunu zihinsel zaman yolculuğu yani kendimiz hakkındaki düşünceleri alıp, geçmişe ya da geleceğe projekte etme becerisi olarak da görebilirsiniz.”

Bu konuda çalışma yapan ekip, fMRI tekniğini kullanarak, kolej öğrencilerine geçmişlerindeki olayları hatırlamalarını ve gelecekte ne gibi bir olayı tecrübe ederken kendilerini gördüklerini yani hayal etmelerini istediler ve onların beyin aktivitelerini incelediler. Sonuç: Her iki düşünce durumunda da beyindeki aynı alanların aktive olması!

Psikoloji profesörü Karl Szpunar, bu durum karşısında düşüncelerini şöyle ifade etmektedir: “Anılarımızdan elde ettiğimiz görüntüleri gelecek senaryolara dahil ediyoruz. Pek çok bilim insanı beyinde gelecekle ilgili işlemlerin sadece beynin frontal yani ön lobunda gerçekleştiğini düşünmekteler. Ancak, fMRI dan ortaya çıkan dataya göre, bir kişi gelecek hakkında hayal kurmaya başladığında, beyinde pek çok çeşitli bölgeler aktive oluyor. Beyinde anılarla için önemli olduğunu düşündüğümüz tüm bölgeler, geleceği hayal ettiğimizde de aynı şekilde önemlidir!.”

Çeviren: AylinER

http://www.sciencedaily.com/videos/2007/0710-brain_scans_of_the_future.htm
http://www.sciencedaily.com/videos/2007/0710-brain_scans_of_the_future.htm

Yukarıda okuduğumuz ve video olarak seyrettiğimiz bilgilerden yola çıkarak, “Bilinçte zaman kavramı yoktur!”un bir bakıma sağlamasına ulaşabiliriz düşüncesindeyim. Eğer bize yani veritabanımıza “göre” geçmiş ve gelecek ayrı ayrı zaman dilimleri olarak algılanırken, bilinçte yani düşüncede geçmiş ve geleceğin ayrı ayrı! zamanlar! olmadığının işaretini bu makaleden yola çıkarak da görebilmek mümkün. Dolayısıyla, “Anılarımızdan elde ettiğimiz görüntüleri gelecek senaryolara dahil ediyoruz” diyen profesör Szpunar’ın bu sözü “geçmiş geleceğin tarlasıdır” ile anlatılmak istenene ışık tutmakta gözükmektedir.

Yeni Ufuklar (New Horizons)
ayliner.blogspot.com

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...