Amigdalanızın Aktivitesini Azaltmayı Öğrendiğinizde Duygularınızı da Değiştirebilirsiniz

 

amigdala

Beyni, kendisini tedavi etmek üzere eğitmek travmatik stresin üstesinden gelmek için son derece umut vericidir. Bu eğitimde, ‘sinirsel geribildirim’(neurofeedback) denilen ve insanların kendi beyin aktivitelerini düzenlemelerinde yol gösterici olan aktiviteyle uyumlu işitsel ya da görsel bir sinyal kullanılır.

Ama strese bağlı bozuklukları tedavi etmek için beynin duygusal merkezi olan amigdalaya ulaşmak gerekir. Amigdala beynin derin alanındadır ve tipik sinirsel geribildirim yöntemleriyle ulaşmak zordur. Bu tip aktivite, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tekniğiyle ölçülebilir. fMRI pahalı ve zor ulaşılır olduğu için klinik kullanımı da sınırlıdır.

Biyolojik Psikiyatri” dergisinde yayımlanan bir araştırmada yeni bir görüntüleme yönteminden bahsediliyor. Bu yöntemde elektroensefalografi (EEG) kullanılarak amigdala aktivite seviyesinde güvenilir sinirsel geribildirim sağlanıyor ve insanların kendi duygusal tepkilerini değiştirmesi mümkün kılınıyor.

Jackob Keynan ve Talma Hendler: “Bu yöntemle, EEG gibi daha az maliyetli ve kolay ulaşılabilir bir görüntüleme sistemi kullanılarak, beynin derinlerindeki aktivitenin görülmesi sağlanmıştır.”

Araştırmacılar daha önceki bir araştırmada geliştirdikleri bir aracın üzerinde değişiklik yaptılar ve EEG kullanarak ‘elektriksel parmak izleriyle’ amigdala aktivitesindeki değişiklikleri ölçtüler. Bu yeni araç ile, 42 denek etkili buldukları herhangi bir mental yöntemi uygulayarak, amigdala aktivitesiyle uyumlu işitsel geribildirimi azaltmak üzere eğitildiler.

Bu geri bildirim esnasında katılımcılar amigdalalarının elektriksel aktivitesini değiştirmeyi öğrendiler. Bu durum aynı zamanda amigdaladaki kan oksijen seviyesi bağıl sinyallerinin (BOLD) daha iyi düzenlenmesini(azaltarak)(downregulasyon) sağladı. BOLD, fMRI ile ölçülen bir bölgesel aktivite sinyalidir.

40 deneğin katıldığı bir başka deneyde ise araştırmacılar, amigdala aktivitesini azaltarak düzenlemeyi öğrenmenin davranışsal duygu düzenlemesini de geliştirebileceğini gösterdiler. Bunu amigdaladaki duygusal süreci başlatan davranışsal bir eylem kullanarak yaptılar. Bulgular bu yeni görüntüleme aracı ile insanların duygularının hem nöral süreçlerini hem de davranışsal ortaya çıkışlarını değiştirebileceklerini göstermektedir.

Biyolojik Psikiyatri’nin editörü John Krystal şöyle diyor: “Sinirsel geribildirim, meditasyon ve hatta plasebo etkileriyle bile amigdalanın aktivitesini azaltabileceğimizi çok uzun zamandır biliyoruz. Amigdalanın aktivite seviyesindeki direk geribildirimin kullanılarak insanların kendi duygusal tepkilerini kontrol edebilmelerini sağlamak çok heyecan verici bir fikir.”

Çalışmadaki katılımcılar son derece sağlıklıydılar. Bu yüzden aracın gerçek travma yaşayan birinde de test edilmesi gerekiyor. Ama araştırmacılara göre bu yeni yöntemin çok büyük klinik sonuçları var.

Hendler ve Keynan: “Bu yaklaşım sayesinde herhangi bir yerde herhangi bir kişiye ulaşma umudumuz var. EEG’nin taşınırlığı ve maliyetinin ucuz olması, yatalak travma hastalarının ya da travmaya meyilli insanlardaki stres direnç eğitiminin evde tedavi edilmesi olasılığını sağlıyor.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://scienmag.com/learning-to-turn-down-your-amygdala-can-modify-your-emotions/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu