Amigdala Hakkındaki Yeni Keşif, Duygusal ve Sosyal Davranış Düzenlemesine Işık Tutmakta

 Özet: UCLA araştırmacıları, yaptıkları araştırma sonucunda amigdalanın düşünülenden daha geniş bir hücre çeşitliliğine sahip olduğunu ortaya koydu.

 UCLA araştırmacıları, ilk defa duyguları ve sosyal davranışların düzenlenmesinde olduğu gibi otizm spektrum bozukluğu, depresyon ve diğer zihinsel rahatsızlıklarda da önemli olan beyin bölgesi amigdaladaki hücre çeşitliliğinin kapsamlı bir şemasını çıkardılar.

Ekip, bu çalışmanın bir parçası olarak, ayrıca, beyin hücrelerinin farklı türlerinin, belirli davranışsal işlevlere sistematik olarak bağlanılmasına yönelik yeni bir metod da sundular.

UCLA’daki David Geffen Tıp Fakültesi’ndeki Biyokimya ve Nörobiyoloji profesörü olan Weizhe Hong şunları söylemekte: “Beyindeki hücre çeşitlilik seviyesi henüz pek de anlaşılmış değil. Amigdalada bulunan pek çok hücre çeşidini açığa çıkararak ve sonra da bu hücrelerin işlevsel fonksiyonlarına yönelik bir metod geliştirerek, elde edeceğimiz bulgularla, beynin bu bölgesinin nasıl çalıştığını ve neyin yanlış gittiğinin gizeminin bir kısmının çözülmesine yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum.”

Bu çalışmanın bulguları, Neuron adlı derginin 11 Ekim 2017 tarihli sayısında yer almaktadır.

Vücuddaki diğer organların aksine, beynin, oldukça yüksek seviyede heterojen türdeki hücrelerden oluştuğu bilinmektedir; öğrenme, hafıza, duygusal uyarılma, karar vermenin yanı sıra beyin bozuklukları gibi bilişsel fonksiyonların kökeninde heterojenite (çok türelilik) yatmaktadır.

Araştırmacılar, bireysel hücrelerin hızlı analizlerini yapmalarını sağlayan yakın geçmişte geliştirilmiş “sıralama teknolojisi”ni kullanarak, amigdalanın bilinen türlerden çok daha fazla sayıda hücresel çeşitliliğe sahip olduğunu keşfettiler: 16 çeşit nöron ve pek çok nöron olmayan hücre.

Amigdaladaki hücre çeşitliliğini tanımlamak sadece bir ilk adımdı. Hong: “Bu farklı hücre çeşitlerini öğrendikten sonra, beyin hücrelerinin farklı türlerinin davranışsal fonksiyonlara ve hastalık koşulları ile nasıl bağlı olduklarını da tespit etmek istiyoruz. Geçmişte, bunu yapmanın sistematik bir yolu  yoktu.”

Hong ve arkadaşları, sistematik olarak beyin hücre çeşitlerini davranışsal işlevlerle ilişkilendiren “Act-seq” adlı bir yöntem geliştirmek için uzun süredir mevcut olan teknik engellerin üstesinden gelirler ve bu yeni yönetimi kullanarak, amigdaladaki 16 nöron çeşidinden ikisinin stresle alakalı davranışlarla ilişkisini tespit ederler. Bu yeni yöntem aynı zamanda, beynin yaralanma ve hastalıktaki akut moleküler ve hücresel değişimlerin incelemesini de kolaylaştırmaktadır. Örneğin; araştırmacılar, felç geçirilmesinden hemen sonra, beynin bir çeşit destek hücresi olan glial hücrelerinin önemli bir şekilde aktif olduklarını tespit ederler.

Ekip, amigdalanın duygusal ve sosyal davranışları nasıl kontrol ettiğini araştırmanın yanı sıra otizm spektrum bozuklukları ve depresyon gibi zihinsel bozukluklarda da neyin yanlış gittiğini tespit etmek için yeni araştırma metodunu kullanmaya devam edecekleirni dile getirmekte. Hong: “Amigdalanın bireysel bileşenlerini ve işlevlerini ayrıştırarak daha çok şey öğrenmeyi umud ediyoruz.”

Çeviren: AylinER
https://neurosciencenews.com/amygdala-emotion-social-behavior-7732/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu