Zürriyetin Genleri Değiştirilebilinir

Bir Atanın Hayat Deneyimleri Zürriyetinin Genlerini Değiştirebilir

Özetle :
– İlk defa, bilimciler bir dsRNA molekülünün direkt olarak bir kuşaktan sonrakine geçtiğini gözlemlediler.

– Araştırma, genetik olmayan kalıtımı (bir kişinin çevresi veya hastalıklara maruz kalması ile değişen genlerin alt kuşağa geçmesi) daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Anne Babadan Çocuğa

Genetik kalıtımın – her anne ve baba DNA’larının yarısını yavruya geçirmesi – bir eşitlik mekanizması olduğuna inanılıyordu. Son çalışmalar ise bu zürriyet mirasının bir kısmının ataların hayat deneyimlerine bağlı olduğunu gösterdi.

Zararlı çevrelere ve hastalıklara maruz kalmak bir atanın genetik oluşumunu değiştirebilir, ve bu değişikliklerin üreme yoluyla alt kuşaklara geçtiği gözlemlenmiştir. Yeterli anlaşılmamış olan bu olay, genetik olmayan kalıtım olarak adlandırılmaktadır, ve ona bir cevap bulabilmek için yapılan araştırmada Maryland Üniversitesi’nden bilimciler daha önce düşünüldüğünden daha basit bir açıklamaya bilenmiş durumdalar.

Onların yeni çalışmaları ”Milli Bilimler Akademisi ilerlemelerinde yayınlandı ve çift iplikçikli RNA (dsRNA) etkisi üzerinde odaklanıyor.DNA’nın bu kuzeni bir hücredeki genleri sessizleştirebiliyor, ve UMD Hücre Biyolojisi ve Moleküler Genetik’ te yardımcı profesör ve bu çalışmada üst düzey yazar olan Antony Jose’ye göre, ”Varsayım olarak dsRNA ataların genetik materyalini değiştirir ve bu değişmiş genetik materyal gelecek kuşağa aktarılır.”

Maryland Üniversitesi’ndeki takım, araştırmaları sırasında C. elegans yuvarlak kurtçuklarının dolaşım sistemlerine floresan etiketler koydular.Sonra  floresan RNA moleküllerinin direkt olarak atadan döllenmeyi bekleyen yumurtaya taşınmasını gözlemlediler. Ayrıca dsRNA molekülünün gen sessizleştirme etkisinin zürriyetde mevcut olduğunu not ettiler. Jose, ”Bu, bir dsRNA molekülünün bir kuşaktan diğerine geçtiğini ilk görüşümüz” diyor.”Gözlemlerimiz RNA’nın aracıları ortadan kaldırdığını öneriyor

Credit: CC0 Public Domain

 Yarının Çocuğunda Bugünün Yaşam Tarzı

Jose, ”Benzer şeylerin insanlarda da vuku bulabileceğine dair ipuçları var” diyor.”RNA’nın insanın kan dolaşımında bulunduğunu biliyoruz, fakat RNA moleküllerinin nereden geldiğini, nereye gittiğini, veya tam olarak ne yaptıklarını bilmiyoruz. Çalışmamız heyecan verici bir olasılık açığa çıkarıyor – Onlar atalardan zürriyetlerine mesajlar olabilir.

Takımın çalışması daha erken safhalarda ve kurtçuklardan karmaşık insan sistemlerine büyük bir sekme var. Diğer taraftan, bu gen sessizleştirme ve kalıtım arasındaki bağlantı çalışması kendimizi ve, genetik kodumuzun atalarımızın sadece doğdukları DNA değil, yaşamları tarafından da nasıl etkilendiğini daha iyi anlamak için yardımcı olabilir.

Referanslar : Phys.org, Biyoloji Enformasyon Araştırma veritabanı.
Çeviren : Emre Ümit Tuncel
https://futurism.com/a-parents-life-experiences-can-alter-their-offsprings-genes/amp/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu