AH

Sınav

“Biz sizi imtihan ederiz…..” ile başlayan cümleler… Başlarız düşünmeye… Kim bu bizi imtihan eden?… Neden bu imtihan denen olayları oluşturup, bizi de içine atıveriyor!. Sanki, kazanıp kazanmayacağımızı bilmiyor mu? “Hakkındaki hükmüm bu!” dese yukarıdaki; bizde itiraz edecek mecâl mi var? Kazanamazsak ne olur? Ne zaman veya ne zamana kadar imtihan?! Uzayıp giden bir yığın soru yumağı düşünebilen beyin için… Biz sanıyoruz ...

Devamını Oku »

Görmek !

Yaşamımızda en önemli fonksiyonlarımızdan biridir görmek!. Nedir “görmek”?… Ne görüyoruz?… Nasıl görüyoruz? Neyi görüyor, neyi görmüyoruz? İnsanların hepsi aynı şeyleri mi görüyor? Bir kısmının gördüğünü bir kısmı niçin göremiyor? Rüyada gördüklerimiz nedir?… Cinleri görenler nasıl görüyor? Melekler görülür mü, görülürse nasıl görülür? Vechullah (Allah’ın vechi) görülür mü? Görülürse nasıl görülür? Halusinasyon nedir? Kâbus nedir? Nasıl oluşur? Kabir âlemindeki görüş nedir, ...

Devamını Oku »

Kitab

“Kitap” nedir? “OKU“nası kitabı neydi Rasulullah aleyhisselamın? Niçin “OKU“mak her inanana farzdır?… Çünkü Kur`an, Yaşamın ve Sistemin gerçeklerini açıklayan bir Kitap`tı. –Efendimiz`e kadar olan Nebiler , insanlara yaşam ve ölümötesine yönelinmesiyle ilgili hükümleri açıklamışlardır… Efendimiz ise Haniflikle başlayıp, sistemi okuduktan sonra Zatını tanımanın getirdiği ilimle insanlara sistemi ve kendini tanımayı öğretmiştir… Bu yüzden de ümmi kökenlidir, denmiştir… Daha önceden Tevrat ve İncil`i de okumamıştır.”Ümmi“liğin ...

Devamını Oku »

Sisteme Dair Bir Açıklama

“Beynimiz, zaman ve mekân kavramlarının ötesinde, derindeki bir varlığın hükmünün, başka bir boyuttan gönderdiği projeksiyonların girişim frekanslarını, matematiksel olarak değerlendirerek, gördüğümüz yapılara dönüştürücüsü..” Zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldırıp, bir yana koyalım!. “Derindeki bir varlığın hükmünün”, yani, senin varlığının özü`ndeki ana varlık, bize göre mutlak varlık!. Senin geçici, vehmî, göresel, bireysel varlığına “ben” diyorsun ya.. “Bir Ben var ya, ben`den içeri!.” Hepimizin özündeki ...

Devamını Oku »

Allah’tan korkma ?

-İçinizde Allâh’ı en çok bilen benim ve içinizde Allâh’dan gene çok korkan da benim!..’ Buyuruyor Resûli Ekrem. Peki Allâh’ın nesinden korkacağız?.. -Ey iman edenler, Allâh’dan nasıl korkmak lâzım ise öylece korkun.’ (Aliimrân-102) “Korku” diye tercüme edilen “İttika“, elem ve zarar verecek olan şeylerden sakınıp, iyice kendini “koruma” anlamına gelir. “TAKVA”yı kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, kendini iyi sakınıp korumak, şeklinde anlarız. ...

Devamını Oku »

Beyinde verilerin yerleşimi nasıl oluyor ?.

Soru; – Beyinde verilerin yerleşimi nasıl oluyor ?. Cevap; Bu oluşma, çocuğun doğumundan sonraki ilk aylarda meydana geliyor. Dışarıdan belli dalgalar olarak beyne ulaşan çeşitli veriler, kendilerini kabule hazır olan hücreleri kendi frekanslarına programlayarak; o andan itibaren o hücrelerin faaliyeti hâlinde, beyinde kendi anlamlarının oluşmasını temin ediyorlar!. Buna, ister şartlanma diyelim, ister beynin belirli bilgilerle programlanması ya da programlandırılması diyelim; değişen bir ...

Devamını Oku »

Tasarruf Nedir ?..

“Tasarruf”, dediğimiz şey, görevli velilerin yapılar üzerinde onları diledikleri tarza yönlendirme özelliğidir. Tasarruf, kelimesi ile kastedilen şey genelde anlamı iyi bilinmediği için “nüfuz” ile karıştırılarak aynı şeymiş gibi anlaşılır.. Nasıl ki, “Fetih” ve “Keşif” iki ayrı özellikse, “nüfuz” ve “tasarruf” diye de iki ayrı özellik vardır.. Bütün velilerde ortak olan özellik, “nüfuz“dur. Yani, “kişisel güç”!. Beyin gücü veya ruh gücü dediğimiz olay!… Her hangi bir olayı veya ...

Devamını Oku »

Teheccüd Namazı

Geceleyin uyanıp kılınan namaz. Teheccüd sözlükte, uyumak ve uyanmak manasında olup, zıt anlamlı kelimelerdendir. Daha sonra gece uyanıp namaz kılan kimseye, bu kökten türetilmiş “hecûd” denilmiş ve böylece teheccüd, terim olarak namaz ve Allah’ı zikir için gece uyanmak manasında kullanılmıştır. Genellikle yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kılınan namaza gece namazı (salatü’l-leyl) denir. Gece uykusu bölünerek ...

Devamını Oku »

Balığın Karnı

“Lâ ilâhe illâ ente subhaneke inni küntü minez zâliymin.” Hz. Yunus Aleyhisselâm`ın tesbihi diye geçer.. Rivayete göre, Kur`ân`ın zâhirde algılanan anlamına göre… Hz. Yunus, insanlara ilâhi hakikatları anlatmış; ama insanlar bunu anlamayınca, anlatılanlara riayet etmeyince, o da kızmış, onları bırakmış, bir gemi ile yolculuğa çıkmış… Bir müddet sonra, açık denizde iken gemidekilerden birinin eşyası kaybolmuş… Aramışlar eşyayı, Yunus’un torbasında bulmuşlar… Ve ...

Devamını Oku »

Ey Ulaşabildiklerim

Bak dostum… Bu köşe yazılarını tiryakisi olduğun bir köşe yazarını okur gibi takip edebilirsin… “Bakalım bugün de ne yazmış; kime yazmış” havası içinde… Hiç üstüne alınmadan!. Elbette haklısın; senin için yazılmadı ki bu yazı… Peki, ne kazandırır o zaman sana bu? Belki, birkaç dakikanı da bunları okuyarak, böylece harcamış olursun!.. Ötesinde, biraz daha dedikodu malzemesi elde etmiş olursun!.. Daha daha? Belki ...

Devamını Oku »

Evren ve Evren içre Evrenler

Ahmed Hulûsi Eserlerinde Yıllar önce Evren içre Evrenler den ve EvreniMİZin Mutlak Evrene Nispetle Yerinden Nasıl Bahsetmişti. Cuma sohbetleri  – 2000 “Dünya adlı uydunun tâbi olduğu, kendinden 1.333.000 defa daha büyük olan Güneş.. Güneş gibi 400 milyar yıldızdan oluşan bir galaksi.. Bu galaksi gibi milyarlarla galaksiyi barındıran, varlığını algıladığımız evren.. Algılama boyutumuza hitap eden bu evren gibi, sayısız algılama boyutlarına hitap eden, evren ...

Devamını Oku »

İlmin değeri nedir ?.

Ya ilmin?.. Kişinin ölüm ötesi yaşamını değerlendireceği ilmin!.. Allah için ilmini insanlara dağıtıp, onların ölüm ötesi yaşamlarını kurtarmaları için gerekli sermayeyi bağışlayanların ilmi hakkı nedir?.. İşte bu konuda Hazreti Ali kerremallahu veche’den nakledilen hüküm: -Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum!.. Her ilmin değeri, onun sana sağlayacağı menfâat kadardır!.. Bu sebeple ölüm ötesi yaşama dönük ilmin değeri de, aynen ölüm ötesi ...

Devamını Oku »

Yılanla Dost Olunmaz

Eski bir hikâye ama hatırlamakta yarar var; Zamanın birinde bir oduncu, ormanda odun keserken çalı arasında bir yılana rastlamış. Elindeki baltayı kaldırıp yılanın başını vurmak üzereyken bir an göz göze gelmiş. Yaratana olan aşkı “yılan bile olsa” yaratılana yansımış ve yılanı vurmaya kıyamamış. Yılan da duygulanmış, dile gelmiş. “Ey insanoğlu, sen bana kıyamadın, ben de sana bir iyilik edeceğim“demiş. Bir ...

Devamını Oku »

Nebi

Daha önceki açıklamalarımda, Kur`an içindeki bilgilerin bir kısmının “Nübüvvet“ kemalatından, diğer kısmının da “Risalet” kemalatından kaynaklandığını; “Risalet” kemalatından kaynaklanan bilgilerin sonsuza dek gündemini koruyup, insanlara yeni açılımlar kazandırabileceğini belirtmiştim… “Risalet” kemalatından tebliğ olunan “İhlas” suresi, “Fatiha” suresi gibi… · Oysa, gelmiş geçmiş bütün Nebi ve Rasuller aracılığı ile şu konuda uyarmışlardır: “Sen bu beden değilsin!. Bu beden belli bir süre ...

Devamını Oku »