Tasarruf Nedir ?..

“Tasarruf”, dediğimiz şey, görevli velilerin yapılar üzerinde onları diledikleri tarza icerik_ahyönlendirme özelliğidir.

Tasarruf, kelimesi ile kastedilen şey genelde anlamı iyi bilinmediği için “nüfuz” ile karıştırılarak aynı şeymiş gibi anlaşılır.. Nasıl ki, “Fetih” ve “Keşif” iki ayrı özellikse, “nüfuz” ve “tasarruf” diye de iki ayrı özellik vardır..

Bütün velilerde ortak olan özellik, “nüfuz“dur. Yani, kişisel güç”!.

Beyin gücü veya ruh gücü dediğimiz olay!… Her hangi bir olayı veya her hangi bir meseleyi çözmek için karşısındakine bir şey verebilmek için, kendi “nüfuz“unu kullanır.

Yani, bu demektir ki, kendi beyin gücünü kullanarak, karşısındakinin beyninde belli bir kapasite açılımı yapar. Yani ona feyiz verir.. Bu kapasite açılımının neticesinde de onda belli bir idrak oluşturur.işte bu olay “nüfuz” kullanmadır…

Ancak ne var ki, o kişinin daha sonra belli çalışmalarla bu beyin kapasitesini takviye etmesi ve artırması şarttır. Yoksa, belli bir süre sonra orada kapanma, gerileme olur.

“Tasarruf” ise, her hangi bir velinin görevi gereği olarak, kendi emrine verilmiş melekleri veya cinleri kullanarak her hangi bir olayı oluşturmasıdır… Görevi gereği, emrindeki melek veya cinleri kullanarak o olayı oluşturması, “tasarruf” denen şeydir.

Tasarruf eden bu tasarrufunun farkındadır, değil mi, diye sorulursa…

Farkındadır tabii!. Farkında olmadan yapıyorsa, o tasarruf değildir!

Zaten, görevli veliler, genellikle tasarruf sahibidirler ve farkındadırlar yaptıklarının

Onun dışındakiler, yani görev dışındaki olaylar, kişisel nüfuz olayıdır!. Onlar, göreve taalluk etmez!.. Yani, bir velinin, çevresindeki belli kişilere yardımcı olmak gayesi ile kendi beyin gücünü kullanmasıdır “nüfuz” olayı ki, bunu tekrar belirtiyorum “tasarruf“la hiç bir alakası yoktur!…

Soru:
-124.000 veli için de geçerli mi bu?
-124.000 veli için de “nüfuz” dediğimiz, “kişisel nüfuz” dediğimiz olay, geçerlidir…
-124.000 veli de tasarruf sahibi olduğunu bilir mi?
Tasarruf sahibi değil!… Nüfuz sahibi!… Karıştırmayın!…

Tasarruf, sadece görevli velilere has bir olaydır..

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu