AY DÜĞÜMLERİ YENİ ROTASINDA

Konuya, 10. Yüzyılda Basra’da ortaya çıkan ve felsefe-tasavvuf altyapılarına sahip İhvan-ı Safâ isimli bir grubun, görüşlerinin kaydedilmesiyle oluşturulan meşhur risalelerde yer alan Astrolojiyle ilgili bölümden bir alıntıyla başlayalım.

“Beş gezegenden her birinin, tıpkı Satürn’ün olduğu gibi, astronomik tablolarda anlatılan düğüm noktaları vardır. Takvimlerde anlatılana gelince, bu Ayın (kesişme noktalarıdır). Bunlar (iniş-çıkış) iki düğüm şeklinde isimlendirilirler. Anlatımlarının takvimlere hasredilmesi ise onların burçlar ve dereceler arasında gezinmeleri nedeniyledir. Bu iki düğüm için de gezegenlerin seyri gibi bir seyir ve yine gezegenlerin delaleti gibi bir delalet söz konusudur.

Güneş ve Ay, aynı burç ve derecede bulunmak üzere, her hangi bir zaman diliminde ve bu iki noktadan her hangi birinde bir araya gelirlerse Güneş Tutulması gerçekleşir. Bu sadece ay sonunda olur. Tıpkı bir bulut parçasının gözümüzle Güneş’in arasından geçtiğinde onun ışığını görmemizi engellediği gibi, Ay da Güneş’in burç ve derecedeki konumunun önüne geçip, Güneş ışınlarının gözümüze ulaşmasını engeller ve biz onu tutulmuş olarak görürüz. Güneş bu iki noktadan birinde bulunur ve Ay da diğerine ulaşır ise Ay tutulması gerçekleşir. Ay tutulması ancak ayın ortasında olur. çünkü ayın ortasında, Ay Güneş’in yer aldığı burcun tam karşısındaki burçta bulunur. Böylece Yer onların arasında kalarak Güneş ışınlarının Ay’ı aydınlatmasını engeller ve Ay tutulmuş olarak görünür. Zira Ay’ın kendinden bir ışığı yoktur ve o ışığını Güneş’ten alır.”

Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü (kısaca Kad ve Gad) bize tutulmaların hangi burçlarda gerçekleşeceğini gösterir. Güneş ve Ay tutulmaları 18 aylık periyodlarla burç değiştirerek hayatımızda hangi alanlarda ve nasıl etkileneceğimizi anlatır. Ay düğümleri geri hareket ettikleri için burçlar feleğindeki yolculukları ters yöne doğrudur. 9 Mayıs 2017’de Aslan-Kova aksına geçen düğümler buradaki yolculuğunu tamamlayarak, 6 Kasım 2018 itibariyle Yengeç-Oğlak aksına geçiş yapacak.

Aslan-Kova aksının en son tutulması 11 Ağustos’ta Aslan burcundaki Güneş tutulmasıydı. (https://okyanusum.com/astroloji/11-agustos-aslan-burcunda-gunes-tutulmasi/) 21 Ocak 2019’daki Ay tutulması Gad ve Kad, Yengeç ve Oğlak burcunun son derecelerine yakın olduğu için Aslan burcunda meydana gelecek. Bu istisna haricinde, 6 Kasım’da Kuzey düğümün Yengeç, Güney düğümün Oğlak burcuna geçmesiyle önümüzdeki 18 aylık dönemde tutulmalar bu burçlarda gerçekleşecek.

2019 yılındaki tutulmalar:

6 Ocak 2019 Oğlak burcunda Güneş tutulması

21 Ocak 2019 Aslan burcunda Ay tutulması

2 Haziran 2019 Yengeç burcunda Güneş tutulması

17 Haziran 2019 Oğlak burcunda Ay tutulması

26 Aralık 2019 Oğlak burcunda Güneş tutulması

Peki bu astrolojik gösterge bize kişisel olarak ne anlatıyor? En eski tasavvuf eserlerinden olan İhvan-ı Safâ’da dahi kendine yer bulan ve astrolojik olarak büyük önem arz eden Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü doğum haritalarımızda kişinin tekamül rotasını gösterir. Gad kişinin aşina olduğu ve yapması kolay gelen enerjiyi, Kad ise insanın fıtratında var olan ama yapması zor gelen, buna rağmen bilinçli tercihi ile fark edip gitmesi gereken yönü anlatır. Bu yüzden haritalarımızda hangi burç ve evde çalışıyor ise bu aks bize bırakmamız gereken yön ile gideceğimiz yönü gösterir. Gad ve Kad enerjisi daha çok kadersel olarak etki ettiği için kendi tercihlerimizden ziyade sevki ilahi ile nereye yöneldiğimizi gösterir. Eğer kendi irademizle hayatta eksik olduğumuz yönü tamamlamaz, aşırı davrandığımız yönleri törpülemezsek, beklenmedik zamanlarda kadersel olarak yaşayacağımız, planlamadığımız ve hesapta olmayan olaylar işin içine girerek hayatımıza yön verir. Bunu ya tekamül sebebi olarak görüp farkındalığımızı geliştirmek adına bir fırsat olarak kabul ederiz ya da hayat bizi gayr-ı iradi olarak o yola sevk eder. Kad ve Gad bu nedenle, kişinin dünyaya geliş amacını fark etmesi, hangi alandaki aşırılıkları kontrol etmesi ve eksiklikleri tamamlaması gerektiğini göstermesi bakımından kişisel haritalarımızda büyük önem arz eder.

Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu ev ve burç, bir nevi bizim teslim olmamız halinde huzuru bulacağımız alandır. Çünkü istesek de istemesek de tekamülümüz için gitmemiz gereken yön orasıdır. Nefs ise buraya gitmeyi istemeyecektir elbette. Çünkü Güney Ay Düğümünün bulunduğu alan kendisini rahm-i maderde gibi güven ve emniyet içinde hissettiği yerdir. Ancak burası aynı zamanda durgun göl riski taşımaktadır yani orada kalmak durağan bir ömür sürmektir ki bu da durgun suyun kokuşması temsili insanı asıl vasfından uzaklaştırarak bozan bir yaşam biçimi demektir.

Tekamül söz konusu olduğunda insana düşen haritasında Güney Ay Düğümünün bulunduğu alanda, kendisine verilen meziyetleri kanat misal kabul ederek Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu alana  yol almasıdır. Bu yerleşim üzerinden bize verilen özellikler tamamen bırakılması gereken şeyler değil, aksine onları basamak yaparak kemalat yoluna revan olmak demektir.

Gad’ın Arapçadaki karşılığı ‘zenb/zeneb’ olarak geçer yani kuyruk demektir. ‘Ra’s’ ise Kad için kullanılır ve baş demektir. Hint Astrolojisine göre Ay Düğümleri bir ejderhanın başı ve kuyruğu olarak sembolize edildiği için isimler ilmi nücum literatürüne böyle geçmiştir. Gad için kullanılan ‘zenb’ kelimesinin bir diğer anlamı ‘günah’tır. “Şer’i olarak Allah’ın yapılmamasını emrettiği ve dinen suç sayılan işler” anlamına gelen ‘günah’ kavramı aynı zamanda “Allah’ın buyruğuna karşı gelmek” demektir. Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki; haritamızda Gad’ın bulunduğu alanda kalmak, Cenab-ı Hakk’ın bizim tekamülümüzle ilgili buyruğuna karşı gelmektir.

Tekamülle ilgili değişimin fark edilebilen ilk ayak sesleri, Satürn döngüsünün ilk etkilerinin başladığı 27 yaş civarında işitilir. 30’lu yaşlarda sancılı geçen Satürn döngüsünden sonra tekamül için gitmemiz gereken yol kendini daha çok belli eder. 37. yaşa kadar kişi durumu anlayıp kabul ederek, rızası ile bu yöne gitmezse, bu yaştan sonra istese de istemese de gitmek zorunda kalacağı olaylarla karşılaşır.

Eski astrolojik metinlerde haritamızda Kad’ın bulunduğu alan uğurlu ve mübarek olarak kabul edilmiştir çünkü Kad, tıpkı Jüpiter ve Venüs gibi iyicil/hayırlı kabul edilen bir göstergedir. Kad’in bulunduğu alanın temsil ettiği konular hayatımıza bereket getirir. Her ne kadar nefs istemese de, zorlansak da, eğer gayret gösterip yol alırsak vardığımız menzil ruhun kendisini asıl yuvasında hissedip huzura kavuşacağı yerdir. Unutmayalım ki insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm: 39)

Ay düğümlerinin Yengeç-Oğlak aksına geçmesiyle hepimizin haritasında hangi evlerde bulunuyorlarsa o ev konuları hayatımızda gündeme gelecek. Genel olarak ise önceliklerimiz konusunda bir değişime yönlendirecek. Kuzey Ay Düğümünün, aile olma, birlikte harekete geçme, paylaşma, empati ve duygusal bağ kurma teması taşıyan Yengeç burcuda olması; aileyi ve aile gibi olduğumuz kişileri ihmal etmeye, evlilikten-yuva kurmaktan kaçınmaya, duygusal empati yapmak yerine daha sert ve hak ettiği neyse onu vermeye neden olabilir. Güney Ay Düğümünün Oğlak burcundaki yerleşimi ise gölge yönlerini ortaya çıkarabilir yani; duygusal ihtiyaçları bastırma, katı mantıkçı bir yaklaşım, kendini hayatın yükleri altında eziliyor gibi hissetme, manevi değerlerden uzaklaşma gibi konular genel olarak toplumu etkileyecek önemli unsurlar olabilir. Ayrıca:

Çocuk sahibi olma-kariyer yapma,

Yardım etme-bana necilik,

Paylaşımcı olma-fakirlik korkusu,

Dinleyip anlamaya çalışma-sadece davranışlarına göre değerlendirme ve yargılama,

Maneviyat-maddiyat gibi ikilemler arasında sıkışmış hissedebiliriz.

Ülkemiz için bu akslar, ülke haritamızın 1 ve 7. evlerine denk geliyor. 1. Ev halkın kendisini anlatırken, 7. ev açık düşmanları gösterir. 1. Evdeki Kad Türkiye’nin bir araya gelmesini, adete bir aile gibi olmanın önemini, vatan sevgisi ve millet adına değer üretmenin öneminin ortaya çıkacağını gösterir. Astrolojik olarak Kad’ın uğurlu kabul edilmesinden dolayı halk olarak güçleneceğimiz anlamını çıkarmamız mümkün. Lakin Yengeç burcunun yöneticisi olan Ay’ın Türkiye haritasında 12. evde ve 29 derece İkizler burcundaki yerleşiminden dolayı gizli güçlerin devrede olacağına işaret ediyor. Özellikle medya, yalan haber, sosyal medyada galeyana getirecek çarpıtılmış olaylara karşı dikkatli olmamız gereklidir. Birlik ve beraberliği korumak ülkemiz için bir numaralı gündem haline gelebilir. 7. Evimizde yani açık düşmanlar evine denk düşen Oğlak burcundaki transit Pluton, Satürn ve Gad, şer ittifakının da çok güçlü olduğunu ve her türlü oyunu sergilemekten çekinmeyeceğini, arkadan işler çevirirken bir yandan da açık kartları öne sürmekten geri durmayacaklarını, bu defa işin oldukça ciddi olduğunu gösteriyor.

Bu süreçte bizden beklenen ise; milli ve manevi değerlerimizi koruma, sahip çıkma, aile ve dostluk ilişkilerimizde üzerimize düşen sorumluluktan kaçmama, ihmal ettiğimiz veya hayatın koşturmacasından vakit bulmadığımız anne-babayı arama, hal-hatır sorarak gönül alma, ihtiyaçlarına karşı daha hassas davranma, sıla-ı rahim, hayatın paradan/maddiyattan ibaret olmadığını fark etme, sevmek ve sevilmenin önemini idrak etmektir. Ayrıca bu süreçte sorumluluklarımızı gereksiz yere abartıp kendi duygusal yönümüzü ihmal etmeye meyilli olabiliriz.

Ay düğümlerinin burç değiştirmesi, özellikle haritasında Kad Yengeç-Gad Oğlak olanlar ile Gad Yengeç-Kad Oğlak olanların hayatında tekamül açısından önemli olayların habercisidir. Aynı zamanda maddi-manevi bereket müjdeleri de beraberinde getirir. Ay düğümleri 18 ayda bir burç değiştirdiği için nesilleri yani o yıllarda doğan herkesi etkileyen bir göstergedir. Haritanızda Ay düğümlerinin nerede olduğunu yıllara göre hazırlanan tablolarda doğum yılınızla karşılaştırarak öğrenebilirsiniz.

Sürecin hepimiz için hayırlara vesile olması ve şerlerinden muhafaza edilmemiz duasıyla…

Şükran Ay Bakacak & Şükran Öztürk

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu