Beyin Çağı

beyin_cagi2

beyin_cagi1

Avrupa Beyin Komisyonu 2014 yılını “Beyin Yılı” olarak ilân etti. Bu,başlangıçtan itibaren,tüm Avrupalıların beyinleri hakkındaki düşüncelerini sonsuza kadar değiştirmeyi hedefleyen büyük bir proje.

Hastaların, bakıcılarının ve ailelerin, üniversitelerin, bilimsel toplulukların, sağlık hizmetleri uzmanlarının, bilimadamlarının ve pek çok alandaki zihin rahatsızlıkları, nörolojik rahatsızlıklar, beyin cerrahisi,ve temel araştırmaların da dahil olduğu 200 organizasyondan aldığı destek ile proje çok hızlı bir şekilde ivme kazanmıştır..

Ayrıca proje, Avupa Parlementosu ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin belirgin ve istekli desteğini de pek çok sayıdaki Avrupa Komisyon Üyelerinin desteklerini de almış durumda.

Yine de, EBC(Avrupa Beyin Komitesi), Avrupa’nın ekonomisinin ve Avrupa toplumlarının yaşadıkları zorlukların, Avrupa Enstitülerinin en önemli odak konusu olduğunun ve bu konun da Avrupa Komisyosyonun önceliğini olduğunun farkındadır. EBC(Avrupa Beyin Komitesi), bir yandan bunu akılda tutarak, EBC liderliğinde sürdürmek şeklinde olmasa da, 2014 yılıının Beyin yılı olması sebebiyle tüm aktiviteleri sürdürmeye de kararalıdır.

Aynı zamanda,bu eşsiz proje sadece Avrupa Birliği ülkeleri tarafından değil, beyin rahatsızlıkları ve bozuklukları ve tüm dünyadaki insanların daha iyi yaşam sürmesi için gerekli olan eğitimi alma ihtiyacını fark eden diğer kıtalardaki ülkeler tarafından da ilgili ile karşılanmışıtr.

Bu geniş çaplı destek ile Avrupa’da “Beyin Yıl”ı ilân edilmeye karar verilmiştir ve bunu takip eden yılda da yani 2015 yılında da Kuzey Amerika’da ve Asya Pasifikte’de 2016’da “Beyin Yılı”  ilân edilecektir. Bu yıllara yayılan kampanya doğrultusunda,bu olay, “BEYİN ÇAĞI” olarak ilân edilmiştir. Bu kampanyanın web adresi:www.ageofthebrain.org/ ‘ne girip daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Beyin Çağının amacı, insanların beyinleri hakkındaki düşüncelerini ve sonsuza kadar beyinlerini etkileyen
şartları değiştirmek ve daha da iyileştirmek.

Bu, ancak bizlerin olduğu kadar binlerce kurumun–hükümetlerin, profesyonel toplulukların, hasta gruplarının, endüstrinin, baskı gruplarının, yatırımcıların ve bireylerin ve diğer pek çok organizasyonun koordine edilmiş çabaları ile gerçekleşecektir.

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...