Gülşen-i Raz -11-

 1. “Ben kimim?.” “Bana benden haber ver..” ve
  “Kendinde yolculuk yap!.” Ne demektir?..

 2. Bana sordun “Ben nedir?” diye
  “Ben”den haber ver ki, “Ben” kimdir?
 3. Mutlak varlık işâretlerle kendini gösterdiğinden,
  “Ben” lâfzıyla, “O”nu ifâde ederler.
 4. Hakikât, somutlaşmayla muayyen oldu..
  Sen “O”nu ifâde ederken “Ben” dersin…
 5. “Ben” ve “Sen” varlığın Zât’ının arazlarıyız,
  Şühud (gözlem) kandilinin fânuslarıyız..
 6. Hayâller ve rûhları hep bir Nûr bil!..
  Bazen aynadan yansır, bazen de lâmbadan…
 7. Sen konuşma esnasında “ben” dedikçe..
  Bu, rûha yönelik bir işâret olur…
 8. Kendine yol gösterici olarak aklı alınca,
  Parçaya kapıldığından, kendini bilemezsin”..
 9. Yürü hoca, kendini iyi tanı!..
  Ki, şişmanlık, vereme benzemez…
 10. “Ben” ve “Sen” cândan ve bedenden üstündür!..
  Ki, bu ikisi de “Ben”in parçalarından oluştular…
 11. Sadece insan için değil, “ben” sözü…
  Ki, “bu rûhla sınırlıdır”, diyesin!..
 12. Bir kere, Kevn-u mekânın üstüne çık,
  Cihânı bırak, cihânın cânı ol!..
 13. Vehmi yazıda hüviyetin “He”si,
  Görüş zamanı, iki göze dönüşür…
 14. İkisinden de bir iz kalmaz..
  “Huve”nin “He”si “ALLAH” lâfzına bitişince!..
 15. Varlık Cennet ve imkân Cehennem,
  Ben ve Sen arada berzâh gibiyiz..
 16. Bu perde senin için aradan kaldırılınca,
  Mezhebin ve dinin hükmü de kalmaz!..
 17. “Ben” ve “Sen” ortadan kalkınca,
  Artık, Kâbe ne anlam ifâde eder? Kilise ve Havra ne?!..
 18. Somutlaşma, “ayn” harfine konulan vehmi bir noktadır (gayn);
  Bu nokta silindi mi “gayn”, “ayn” olur.
 19. Yolcunun yolu, iki adımdan öte değildir!..
  Bir çok tehlikeleri barındırıyor olsa da…
 20. Biri, Hüviyetin (kimliğin) “he”sinden geçmek,
  İkincisi, varlık sahrasına ulaşmak…
 21. Bu sahnede toplum ve bireyler bir oldular;
  Çünkü bir, sayıların içine sirâyet etmiş…
 22. Sen, birin aynısı olan toplumsun!..
  Sen, çokluğun aynısı olan birliksin!..
 23. Bilir bu sırrı, kendini aşan kimse!..
  Eğer parçadan bütüne yolculuk ederse…

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...