Lokman Hekim’in Oğluna Öğütleri

– Ulemanın yanında dilini koru !
– Eyliyanın yanında gönlünü koru !
– Namazdayken kalbini koru ! 

– Yemekteyken mideni koru ! 
– Başkasının evinde gözünü koru ! 
– Halkın arasında dilini koru ! 
– İki şeyi unutma :
– ALLAH’ı ve Ölümü 

– İki şeyi unut :
– Başkasına yaptığın iyiliği, başkasının sana yaptığı kötülüğü !

 

Hazret-i Lokman ilim ve hikmetiyle dillere destan bir zattır. Bunun içindir ki, kendisine
Lokman Hakîm, denmiştir. Hz. Lokman, ismi Kur’ân’da da geçen, peygamber veya veli
olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmayan bir mânâ büyüğüdür. İslâm tarihinde
Hazret-i Lokman’ın hikmetli sözleri, vecizeleri, öğütleri ve tavsiyeleri meşhurdur.
Hafs bin Ömer’in rivayetine göre, Hz. Lokman yanına bir torba hardal tanesi koyarak oğluna
öğüt vermeye başlar. Her öğüt verdikçe torbadan bir hardal çıkarır. Sonunda torbadaki
hardal tükenir ve oğluna da şöyle der:

Ey oğul, sana o kadar öğüt verdim ki, şayet bu öğütler bir dağa verilseydi, dağ yarılırdı.”

Lokman Aleyhisselâmın hikmetli sözlerinin asıl kaynağı Kur’ân-ı Kerimdir. O halde Kur’ân-ı Kerimde
yer alan bu öğütler tefsirlerde de genişçe bulunur. Cenab-ı Hak, Hazret-i Lokman’ın dilinden
bu sözleri şu âyetlerle (meâlen) beyan buyurur:

Hani Lukman oğluna, ona öğüt verirken dedi ki:
“Ey oğulcuğum! Esmâ’sıyla hakikatin olan Allah’a
(benliğini-bedenini tanrı edinerek) şirk koşma!
Kesinlikle şirk çok büyük bir zulümdür!”

– Lokman 13 –

Check Also

Serçe’nin Küskünlüğü

Serçe Allah’a küsmüştü.  Günler geçiyordu ve serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış derin bir hüzne boğulmuştu. ...