Uzayda Gizlenen Kütleler

Kimsenin Nedenini Bilmediği Küçük Plazma Kütleleri Derin Uzayda Gizleniyor! bilinmeyen

Şimdilerde dış uzayda damlalar halindeki küçük kütlelere odaklanıyoruz.

Son 30 yıldır astronomlar, karanlık bir objenin yakından geçmesi ile oluştuğu gözüken kuazarlardan ve pulsarlardan gelen radyo sinyallerini tespit etmişlerdir. Bu olayların hepsi aynı gözükmemekteydi ve dolayısıyla da onların hepsi tek bir nedeni paylaşılıyorlar mıydı, bu da net değildi. Bazen farklı miktarlar, farklı radyo frekanslarına mani olurken, başka zamanlarda da radyo sinyalleri yayarlar.

Şimdi yeni gözlemler, bize daha net  bir resim vermekte. San Diego, Kaliforniya Üniversitesi’nden Bill Coles ve meslektaşları, çekim dalgalarını tespit etmede pulsar sinyallerini dikkatli bir şekilde ölçen Parkes Pulsar Zamanlama Makinesini kullanırlar. Ekip, geçen bir küçük kütlede biriken radyo dalgalarını aramak için bunu kullanır.

Plsarlardan aynı anda gelen hem zaman gecikmeleri, hem de parıltılar görürüler. Bu, farklı bir fenomenin belki de aynı şeyden –hızlı, şiddetli  düzensiz bulutlar– geldiğini göstermektedir.

Coles: ”Bu bilinmeyen bir yerden, hiçliğin ortasından çıkan bir yıldızlararası bulut.”Oradaki de ne böyle?”, dedirterek, insanı meraka sürüklüyor.”

Olayların kısa süreleri, küçük kütlelerin dünyanın yörüngesini ve güneş arasındaki mesafeyi doldurduğu hissini vermekte, belki bu kulağa büyük  miktar gibi gelebilir ama yıldızlararası terimlerle bakıldığında bu miktar küçüktür.

Radyo sinyallerini olabildiği kadar etkilemek için, küçük kütlelerin normal yıldızlararası uzaydan yüz kat daha yoğun olan plazma ile dolu olması gerekmektedir. Bu ayrıca, onların sıcak olması gerektiği anlamına gelir ve dolayısıyla, onların hiçlikten ortaya çıkmaması da garip gözükemektedir..

New York, Cornell Üniversitesi’nden Jim Cordes ise, bunları üretmek ve tutmak için bir şeye ihtiyaç olduğunu ve küçük kütlelerinin yıldızlararası gazın basıçlı bölgelerindeki süpernovanın şok dalgalarının anaforlarından yaratılmış olabileceğini düşünmekte. Basınç,onların içsel manyetik alanlarının plazmayı içerde tutmayı güçlendirmekte etken.

Coles buna karşı çıkıyor ve bunun yerine onların, süpernova patlaması ile olmayan, yıldızlararasındaki ince toz ve gazlı iki bölgenin birbiri ile yüzyüze gelip, çarpıştığında oluşan basınç noktalarında meydana geldiğini düşüyor.

Bu küçük kütlelerin, kara maddenin küçük saf parçacıkları olduğunu öneren daha garip teoriler de mevcut. Cordes,  pulsar zamanlama diziliminden gelen daha çok datanın bunu netleştirmesi gerektiğini düşünmekte.

Çeviren:AylinER
http://www.newscientist.com/article/dn27856-mystery-plasma-blobs-lurk-in-deep-space-and-no-one-knows-why.html?utm_source=NSNS&utm_medium=SOC&utm_campaign=twitter&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2015-GLOBAL-twitter#.VZzKTYsxG1s

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu