Tesbih !.

Güçlü Ildız

Günümüzde dua ve zikir sayısını belirlemek amacıyla kullanılan tespihin anavatanının uzak doğu olduğu ve buradan orta doğuya ve Avrupa’ya yayıldığı rivayet ediliyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v) zikiri, parmak eklemlerini sayarak çektiği biliniyor. Sahabenin taş sayarak ya da belli aralıklarla ipe atılmış düğümleri sayarak zikir çekmelerine de karşı çıkmadığı kaynaklar tarafından bildiriliyor.

Allah Rasulu’nun (s.a.v) “parmakların yaptıklarından sual olunacaklarını” bildirmesi ile konunun önemiyle ilgili bir araştırmayı gerekli kılıyor.

Tespih çekme ve parmakla sayma durumlarında etkin olan bölge, başparmağın avuç içine bakan uç kısmıdır. Bu bölge ister tespih tanesiyle isterse eklem boğumlarıyla, kısa aralıklarla, temas halindedir. Bu aralıklarda bu bölgeye hafif bir basınç uygulanır.

Klasik Çin tıbbı, başparmağın bu bölgesini beynin vücuttaki izdüşümü olarak belirler.

Yani her tespih tanesi çekişinde ya da başparmağın her eklem boğumuna dokunuşunda beyine buradan bir uyarının gittiği 4000 yıllık geçmişi olan Çin tıbbının tespitidir.

Keza aynı tespitler ayak başparmakları için de söylenmektedir.

Şems-i Tebriz’inin Konya’da bulunan türbesinde, bir çerçeve içinde duvarda asılı olan yazıda “namazda ayak başparmaklarınızı yere sıkıca basılı tutun” uyarısı yapılmaktadır.

Tasavvuf’a gönül veren günümüz insanı 300500 ya da 1000 taneli tespihler kullanır. Yerden tasarruf sağlamak amacıyla olsa gerek, tespih taneleri küçük boncuklardan dizilir. Bu küçücük boncukların başparmağa yeterince bası etkisi oluşturmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...